Bioluminiscenční a stěrové testy odhalí znečištění vašeho pracovního prostředí

Uveřejněno: 29.11.2017

 

Pracujete v prostředí, kde jsou zvýšené nároky na hygienu, jako jsou nemocnice, laboratoře, potravinářský průmysl a mikrobiologické laboratoře? Víte, že jenom setřít pracovní plochy nestačí? Bakterie a mikroby jsou všude kolem nás a při nedostatečné hygieně pracovního prostředí mohou ohrožovat nejen zdraví, ale také mohou kontaminovat vaší výrobu či znehodnotit vzorky a výrobky. Tato rizika můžete eliminovat včasným zjištěním a použitím vhodného dekontaminačního prostředku. A víte, jak jednoduše zjistíte míru znečištění vašeho pracovního prostředí? Buďto pomocí ATP testů neboli bioluminescenčních testů nebo pomocí testů stěrových. 

Luminometrie - ATP testy

Bioluminescenční test je ve své podstatě systém monitoringu úrovně hygieny, to je zpravidla sledování efektivity čištění a sanitace. Principem ATP testů je stanovení intenzity záření, které vzniklo reakcí určitých chemikálií s adenosintrifosfétem (ATP), což je látka přítomná ve všech živých buňkách. Díky bioluminescenčním testům můžete průběžně sledovat čistotu povrchů nebo oplachové a provozní vody, a tím získat lepší hygienické podmínky vašeho pracoviště. Luminometrie je jednoduše použitelná obecně akceptovaná provozní metoda v souladu s HACCP, SSOP a průmyslovými standardy.

ATP test vždy vyžaduje dvě základní složky, testovací přípravek a měřící přístroj tzv. luminometr. To celé se dá jednoduše nazvat SystemSURE.

Jak to celé funguje?

Luminometr SystemSURE EnSURETM

Luminometr EnSURE, který najedete v našem e-shopu, je velmi kvalitní přístroj pro kvantitativní vyhodnocení biolumuninescečních ATP testů. Díky robustnosti, ideálním rozměrům a malé váze je vhodný pro intenzivní používání. Luminometr EnSURE dodáváme včetně softwaru SureTrend, ve kterém můžete vytvářet a spravovat vzorkovací plány i dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat výsledky z luminometru. 

Více informací v e-shopu>>>

Použití Luminometru enSURE je velice jednoduché. Po zapnutí přístroje se přístroj automaticky zkalibruje a zkontroluje. Poté, když je přístroj připraven k použití, si můžete vybrat jeden z níže uvedených ready-to-use zkumavek pro ATP testy, kterou odeberete vzorek. Pak už jen stačí aktivovat stěr přelomením horní části zkumavky s kapalným reagentem, řádně protřepat, vložit do luminometru a změřit. Měření by vám celkově nemělo zabrat více času než 1 minutu, samotné měření luminometrem trvá jen 15 vteřin.

 

Luminometr EnSure a ATP testy krok za krokem

ATP testy

Pro běžný monitoring povrchů můžete použít stěrové testy UltraSnap, pro testy vody se používají testy AquaSnap. S těmito testy získáte výsledky za velmi krátkou dobu a to přibližně za 60 vteřin. Kromě těchto testů máme v nabídce také testy se zvýšenou citlivostí SuperSnap, ty jsou vhodné pro monitoring čistoty v provozech s nejvyššími nároky na hygienu. Další skupinou jsou testy MicroSnap, tedy bioluminiscenční ATP testy pro rychlou detekci hlavní skupiny mikroorganismů. Jediná kontaminující buňka je detekovatelná již za méně než 8 hod, což umožňuje provedení testu v rámci jednoho pracovního dne.

Více informací v e-shopu>>>

Stěrové testy

Stěrové testy se obecně používají k monitoringu patogenů a hygieny v pracovních prostorech laboratoří, nemocnic či v potravinářských závodech.

Stěrové tampóny "Path-Chek® Hygiene Pathogen System"

Stěrové tampóny Path-Chek, které najdete v našem e-shopu, jsou určeny pro detekci Listerií, Salmonel a kolformních bakterií. Jedná se o rychlou metodu nevyžadující předchozí pomnožení vzorků. Bakterie, které se během kultivace pomnožili můžete použít na konfirmaci a podrobný mikrobiologický rozbor. Přítomnost patogenních bakterií zjistíte jen díky změně barvy specifického selektivního chromogenního média.

Více informací v e-shopu>>>