Kity pro izolaci, purifikaci a extrakci nukleových kyselin pomocí kolonek

Uveřejněno: 11.07.2017

 

Nově jsme rozšířili sortiment v naší Life Science sekci o Roti® kity pro rychlou a snadnou izolaci, purifikaci a extrakci nukleových kyselin. 

Kity pro izolaci nukleových kyselin

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI 

Roti®-Prep Plasmid MINI je určený pro rychlou a jednoduchou izolaci plazmidů a kosmidové DNA z rekombinantních bakterií do velikosti 10 kb. Účinná absorpce DNA pomocí silikagelové membrány zaručuje získaní až 20 µg vysoce čisté DNA, které neobsahuje RNA nebo proteiny a je přímo použitelné pro restrikční štěpení, sekvenovaní, in vitro transkripce, transfekce apod. Izolace je prováděna pomocí mini spin-column (kolonek) a díky novému vylepšenému složení obsahujícímu barevný indikátor pH ihned ověříte zda má optimální hodnotu. Celková doba izolace DNA je přibližně 30 minut.

Roti®-Prep Plasmid MINI v našem e-shopu >>>

 

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL 

Roti®-Prep Plasmid MINI-XL je určený pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury. Díky zvýšené vazební kapacitě mini spin kolonky získáte 60-70 µg plazmidové DNA. Celková doba izolace DNA je přibližně 20 minut.

Roti®-Prep Plasmid MINI-XL v našem e-shopu >>>

 

Kit pro izolaci genomové DNA Roti®-Prep Genomic DNA MINI

Roti®-Prep Genomic DNA MINI se využívá pro izolaci genomové DNA z různých typů vzorků:

  • tkáně (až do 40 mg)
  • ocasy hlodavců (0,5-1 cm)
  • vzorky fixované formalinem FFPE (formalin fixed paraffin embedded)
  • stěry z bukálních sliznic
  • buněčné kultury (až do 5 x 106 buněk)

Výsledná koncetrace činí až 65 µg gDNA, záleží však na typu vzorku. Izolovaná DNA neobsahuje RNA nebo proteiny a může být přímo aplikovaná na všechny standardní downstreamové aplikace. Celková doba izolace u tohoto procesu trvá přibližně 15 minut (kromě lytického procesu).

Roti®-Prep Genomic DNA MINI v našem e-shopu >>>

 

Kit pro izolaci genomové DNA z krve Roti®-Prep Blood Genomic DNA MINI 

Roti®-Prep Blood Genomic DNA MINI je určený pro izolaci genomové DNA z čerstvých nebo mražených vzorků krve. Ze 400 µl krve lze získat až 30 µg gDNA. Izolovaná gDNA je neobsahuje EDTA, RNA ani proteiny a může být přímo aplikovaná na všechny standardní downstreamové aplikace. Celková doba izolace je přibližně 25 minut.

Roti®-Prep Blood Genomic DNA MINI v našem e-shopu >>>

 

Kit pro izolaci RNA Roti®-Prep RNA MINI 

Roti®-Prep RNA MINI se používá pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií. Díky speciální kolonce, která váže pouze DNA není potřeba používat DNázy. Výsledná koncentrace je až 100 µg RNA v elučním objemu 30-80 µl. Celková doba izolace se pohybuje mezi 15 až 40 minutami.

Roti®-Prep RNA MINI v našem e-shopu >>>

 

Kit pro izolaci virové RNA/DNA Roti®-Prep Viral RNA/DNA MINI 

Roti®-Prep Viral RNA/DNA MINI je určený pro simultánní izolaci virové ssDNA, dsDNA a ssRNA z různých typů vzorků:

  • tkáně a biopsie (až do 20 mg)
  • supernatant, sérum, plazma, bezbuněčné tělní tekutiny (400 µl)
  • výtěrové tyčinky

Kit obsahuje 5 specifických protokolů, podle typu vzorku. Doba samotné izolace trvá přibližně 25 minut.

Roti®-Prep Viral RNA/DNA MINI v našem e-shopu >>>

Kity pro extrakci a purifikaci nukleových kyselin

Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification 

Roti®-Prep PCR Purification je určený pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů a je vhodný pro fragmenty o délce 60 bp-30 kb. Po zkoncentrování a purifikaci vzorku je zachováno až 95 % jeho původního objemu. Celková doba purifikace PCR fragmentů trvá maximálně 3 minuty.

Roti®-Prep PCR Purification v našem e-shopu >>>

 

Kit pro extrakci DNA z agarózového gelu Roti®-Prep Gel Extraction 

Roti®-Prep Gel Extraction se používá pro extrakci DNA z agarázového gelu a je vhodný pro fragmenty délky 100 bp-30 kb. Díky speciálně vyvinutému „Binding Enhancer" dochází k lepšímu navázání DNA na kolonku, což vede k získání většího množství izolované DNA a je zachováno až 90 % z původního objemu vzorku. Maximální vstupní objem vzorku je 300 mg TAE nebo TBE gelu.

Izolovaná DNA neobsahuje residua agarózy, PCR inhibitoy ani cytotoxické reagencie a je tedy možné ji použít pro klasické downstreamové aplikace: klonování, PCR, transformace a transfekce. Doba extrakce trvá přibližně 20 minut.

Roti®-Prep Gel Extraction v našem e-shopu >>>

 

Kit pro extrakci DNA fragmentů Ultrafree®-DA gel extraction kit

Ultrafree®-DA gel extraction kit je určený pro jednokrokovou extrakci DNA fragmentů z agarázových a polyakrylamidových gelů a je vhodný pro fragmenty o délce 100 bp až 10 000 bp. Účinná absorpce DNA pomocí silikagelové membrány zaručuje získaní vysokého množství DNA. V průběhu centrifugace dochází k nebulizaci gelu a k následné filtraci a purifikaci DNA. Kit je také ideální pro značenou DNA, například po fluorescenčním a radioaktivním značení. Doba jednokrokové extrakce trvá maximálně 10 minut.

Ultrafree®-DA gel extraction kit v našem e-shopu >>>