Oslavte s námi světový den mokřadů

Uveřejněno: 01.02.2019

 

Právě 2. února 1971 byla podepsána v íránském městě Ramsar, ležícím na břehu Kaspického moře, Mezinárodní úmluva o mokřadech. Připojilo se k ní dosud 170 členů, a to včetně České republiky. Každá ze smluvních stran Ramsarské úmluvy je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na „Seznam mokřadů mezinárodního významu“ a zajistit adekvátní ochranu všech mokřadů na svém území.

Do seznamu jsou zařazovány biotopy v daném regionu významné například pro vodní ptactvo či z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. V seznamu figuruje téměř 2 000 mokřadů celého světa o celkové rozloze 192 mil. ha. 

Víme, že kde je voda, tam je život, a tak jsme pro vás tu, co máme v nabídce, zvýhodnili. Stejně tak v akci naleznete i pH metry a pufry, neboť je vždy dobré vědět, na čem s vaší vodou jste… 

Naše speciální nabídka platí do 28. 2. 2019. 

Váš P-LAB