Silikagel DAVISIL® - špičkový silikagel pro chromatografii

Uveřejněno: 07.07.2017

 

Připravili jsme pro vás novinku v podobě špičkových silikagelů DAVISIL® pro precizní chromatografii. Ten je s 25letou tradicí jedním z nejrozšířenějších silikagelů na světě a díky přísné kontrole produktu během celého výrobního procesu zaručuje konzistentní a reprodukovatelné výsledky i mezi jednotlivými šaržemi. DAVISIL® vyniká svou vysokou čistotou a zamezuje tak nežádoucím interakcím, které způsobují znehodnocení a kontaminaci vzorku. Díky vysokému specifickému povrchu a nižší objemové hustotě vám přináší i značnou úsporu materiálu. 

 

Jak vybrat správný silikagel? 

DAVISIL® silikagel lze vybrat buď dle oblasti použití nebo podle průvodce správným výběrem silikagelu, který vám ve třech krocích určí správný silikagel.

Dle oblasti použití

Průmysl Petrochemický  Farmaceutický Potravinářský Chemický  Biotechnologický
 Použití       metody ASTM  vitamíny  oleje a tuky (polární nečistoty)  pesticidy  vakcíny
analýza uhlovodíků  antibiotika  přírodní látky  lipidy  DNA
   vakcíny odbarvování  chemická syntéza  enzymy
   léčivé látky na olejové bázi      nosiče
   organická syntéza      biomolekuly
   nutraceutika      
 Ø pórů 30Å 30Å-150 250Å-4500Å

 

Průvodce správným výběrem silikagelu

 Krok 1: Velikost pórů silikagelu vyberte na základě molekulové hmotnosti molekuly k separaci.

 Molekulová hmotnost molekuly  Velikost pórů*
 < 350 M   35Å 
 < 800 M   60Å 
 < 15 000 M   150Å 
 < 10 000 M   250Å 
 < 250 000 M   500Å 
 > 250 000 M   1000Å - 4500Å 

 * Je třeba vzít v úvahu vzájemnou velikost separovaných sloučenin ve vzorku a jejich afinitu

Krok 2: Velikost částic silikagelu vyberte podle systémového tlaku

 Systémový tlak (bar)*  Velikost částic
 65 bar  10 μm
 20 bar   16-24 μm
 15 bar   20-45 μm 
 5 bar   40-63 μm 
 2 bar   70-200 μm 
 < 1 bar   > 200 μm 

 *1 bar = 14,5037738 PSI

Krok 3: Modifikaci silikagelu určíte na základě polarity vzorku

 Rozpustnost   Modifikace 
 Kapalná chromatografie na standardní fázi  Silica 
 Kapalná chromatografie na standardní i reverzní fázi   Cyano 
 Diol 
 Amino 
 Kapalná chromatografie na reverzní fázi  C18 

 

Typy silikagelů DAVISIL®

Kromě nejběžněji používaného silikagelu DAVISIL® 60Å, který je vhodný zejména pro čištění běžných meziproduktů chemické syntézy v laboratořích i průmyslu, nabízíme také ekologicky speciálně navržený silikagel 35Å pro úsporu rozpouštědel, který vám pomůže snížit ekologickou zátěž laboratoře a zároveň významně ušetřit na provozních nákladech. DAVISIL® silikagely jsou dodávány i s označením XWP nebo v modifikované verzi.

XWP (Extra Wide Pore)

Silikagely označeny XWP jsou vhodné pro separaci větších molekul - nukleonových kyselin, bílkovin či vakcín. Obsahuje velké a zároveň přesně vymezené póry s úzkou distribucí částic. Silikagel je optimalizován pro separaci makromolekul za nízkých i vysokých tlaků a dosahuje velké mechanické odolnosti. V e-shopu najdete takto označeny silikagely DAVISIL® 150Å až 1000Å.

Modifikovaný silikagel

DAVISIL® 60Å s modifikovanými fázemi je vhodný pro chromatografie na standardní a/nebo reverzní fázi. 

Všechny výše uvedené silikagely DAVISIL® jsou k dostání v našem e-shopu>>>.