Výběr

Katalog

Aminokyseliny, bílkoviny, enzymy

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

D-ALANIN
kyselina (R)-2-aminopropionová
C3H7NO2
DL-ALANIN
kyselina 2-aminopropionová
C3H7NO2
L-ALANIN
kyselina (S)-2-aminopropionová
C3H7NO2
ALBUMIN, acetylovaný
BSA, lyofilizovaný
ALBUMIN FRAKCE V
Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %
ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu
Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %
ALBUMIN FRAKCE V, bez mastných kyselin
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, bez proteináz
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, CELLPURE®
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA
BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.
ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA
BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.
β-AMYLÁZA
z ječmenného sladu, lyofilizovaná, 16-24 U/mg
AMYLOPEKTIN
APROTININ
lyofilizovaný
DL-ARGININ
kyselina 2-amino-5-guanidino-n-valerová
C6H14N4O2
L-ARGININ
kyselina L-2-amino-5-guanidino-n-valerová
C6H14N4O2
D-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny D-2-amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2 · HCl
DL-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny DL-2-Amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2 · HCl
L-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny L-2-amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2 · HCl
D-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
(R)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát
C4H8N2O3 · H2O
DL-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina, (±)-2-aminsukcinová kyselina 4-amid
C4H8N2O3 · H2O
L-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
(S)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát
C4H8N2O3 · H2O
D-CYSTEIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
hydrochlorid kyseliny D-α-amino-β-merkapto-propionové monohydrát
C3H7NO2S · HCl · H2O
DL-CYSTEIN
α-amino-β-merkapto-propionová kyselina
C3H7NO2S
L-CYSTEIN
α-amino-β-merkapto-propionová kyselina
C3H7NO2S
L-CYSTEIN HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny α-amino-β-merkapto-propionové
C3H7NO2S · HCl
L-CYSTEIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
hydrochlorid kyseliny L-α-amino-β-merkapto-propionové monohydrát
C3H7NO2S · HCl · H2O
DL-CYSTIN
C6H12N2O4S2
L-CYSTIN
3,3'- dithio-bis-(2-aminopropionová kyselina)
C6H12N2O4S2
CYTOCHROM C
Protein s hemovou skupinou
FAD Na2
flavin-adenin-dinukleotid disodná sůl, riboflavin-5'-adenosin difosfát disodná sůl
C27H31O15N9Na2P2
D-FENYLALANIN
(2R)-2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
DL-FENYLALANIN
2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
L-FENYLALANIN
(2S)-2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
GLUKÓZAOXIDÁZA
GOx, GOD, z kropidláku černého (Aspergillus niger), sušená mrazem, cca 360 U/mg proteinu (280 U/mg materiálu)
GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA
GDH, GLDH, L-glutamát dehydrogenáza, z hovězích jater, sušená mrazem
D-GLUTAMIN
(R)-2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
DL-GLUTAMIN
2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
L-GLUTAMIN
(S)-2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
GLUTEN
lepek
z obilí
GLYCIN
kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová
C2H5NO2
D-HISTIDIN
(R)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina
C6H9N3O2
DL-HISTIDIN
3-imidazol-4-ylalanin
C6H9N3O2
L-HISTIDIN
(S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina
C6H9N3O2
L-HISTIDIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
hydrochlorid (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionové kyseliny monohydrát
C6H9N3O2 · HCl · H2O
DL-ISOLEUCIN
kyselina 2-amino-3-methylvalerová
C6H13NO2
L-ISOLEUCIN
2-amino-3-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
KASEIN
Rozpustný v alkalických roztocích
KATALÁZA
z hovězích jater, sušená mrazem
KOENZYM Q 10
ubichinon 50
C59H90O4
KVASNIČNÝ EXTRAKT
pro bakteriologii
KYSELINA D-ASPARAGOVÁ
D-2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA DL-ASPARAGOVÁ
2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA L-ASPARAGOVÁ
L-2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA D-GLUTAMOVÁ
(R)-2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
KYSELINA DL-GLUTAMOVÁ
2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
KYSELINA L-GLUTAMOVÁ
(S)-2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
LAKTÁT DEHYDROGENÁZA
Z vepřového srdce, sušená mrazem
D-LEUCIN
(2R)-2-amino-4-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
DL-LEUCIN
kyselina 2-amino-4-methylpentanová
C6H13NO2
L-LEUCIN
(2S)-2-amino-4-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
LIPOXYGENÁZA
lipoxidáza, ze sójových bobů, k stereospecifické oxidaci arachidonové kyseliny
D-LYSIN HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny(2R)-2,6-diaminohexanové, hydrochlorid kyseliny (2R)-2,6-diaminokapronové
C6H14N2O2 · HCl
DL-LYSIN HYDROCHLORID
hydrochlorid 2,6-diaminohexanové kyseliny
C6H14N2O2 · HCl
L-LYSIN HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny(2S)-2,6-diaminohexanové, hydrochlorid kyseliny (2S)-2,6-diaminokapronové
C6H14N2O2 · HCl
L-LYSIN MONOHYDRÁT
(2S)-2,6-diaminohexanová kyselina monohydrát, (2S)-2,6-diaminokapronová kyselina monohydrát
C6H14N2O2 · H2O
LYSOZYM
Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg
MALÁT DEHYDROGENÁZA
MDH, z vepřového srdce, sušená mrazem
MASOVÝ EXTRAKT
D-METHIONIN
(R)-2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
DL-METHIONIN
2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
L-METHIONIN
(S)-2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
MUCIN
glykoprotein
izolován z vepřového žaludku
NAD volná kyselina
β-nikotinamidadenindinukleotid
C21H27N7O14P2
NADH Na2
β-nikotinamidadenindinukleotid disodný
C21H27N7O14P2Na2
NADP Na2
β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát disodný
C21H26N7O17P3Na2
NADPH Na4
β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát tetrasodný
C21H26N7O17P3Na4
L-ORNITHIN HYDROCHLORID
(S)-2,5-diaminopentanová kyselina monohydrochlorid
C5H12N2O2.HCl
PEPSIN z prasečího žaludku
Izolovaný z mukózy prasečího žaludku
PEPTON z kaseinu
Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin
PEPTON z masa
Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat
PEPTON ze sóji
Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů
PEROXIDÁZA
HRP, Horseradish peroxidase, Avidin-peroxidáza
D-PROLIN
(R)-pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
DL-PROLIN
pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
L-PROLIN
(S)-pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
PROTEINÁZA K  Akční cena
≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná
RENIN
chymosin, renáza
RIBONUKLEÁZA
z hovězí slinivky, bez solí a proteáz, min 70 U/mg (Kunitz), přečištěná chromatograficky
RIBONUKLEÁZA A  Akční cena
z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)
D-SERIN
(R)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
DL-SERIN
2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
L-SERIN
(S)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
STREPTAVIDIN
ze Streptomyces avidinii
D-THREONIN
(2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
DL-THREONIN
2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
L-THREONIN
(2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
TRYPSIN
Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný
D-TRYPTOFAN
(R)-2-amino-3-(3-indolyl)propionová kyselina
C11H12N2O2
DL-TRYPTOFAN
DL-2-amino-3-(3-indolyl)propionová kyselina
C11H12N2O2
L-TRYPTOFAN
kyselina L-2-amino-3-(indol-3)-propionová
C11H12N2O2
D-TYROSIN
(R)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)-propionová kyselina
C9H11NO3
DL-TYROSIN
4-hydroxyfenylalanin
C9H11NO3
UREÁZA
z kanaválie (Canavalia ensiformis)
Hydroláza z rodiny amidáz, metaloenzym, štěpí močovinu na amonné a uhličitanové ionty.
L-TYROSIN
(S)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)-propionová kyselina
C9H11NO3
D-VALIN
kyselina D-α-amino-isovalerová
C5H11NO2
DL-VALIN
2-amino-3-methylbutanová kyselina
C5H11NO2
L-VALIN
kyselina L-α-amino-isovalerová
C5H11NO2
ZYMOLYÁZA® 20T
≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus
ZYMOLYÁZA® 100T
≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus