Výběr

Katalog

Aminokyseliny, bílkoviny, enzymy

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

D-ALANIN
kyselina (R)-2-aminopropionová
C3H7NO2
DL-ALANIN
kyselina 2-aminopropionová
C3H7NO2
L-ALANIN
kyselina (S)-2-aminopropionová
C3H7NO2
ALBUMIN, acetylovaný  Akční cena
BSA, lyofilizovaný
ALBUMIN FRAKCE V  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, bez mastných kyselin  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, bez proteináz  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, CELLPURE®  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA  Akční cena
BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.
ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA  Akční cena
BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.
β-AMYLÁZA
z ječmenného sladu, lyofilizovaná, 16-24 U/mg
AMYLOPEKTIN
APROTININ  Akční cena
lyofilizovaný
DL-ARGININ
kyselina 2-amino-5-guanidino-n-valerová
C6H14N4O2
L-ARGININ
kyselina L-2-amino-5-guanidino-n-valerová
C6H14N4O2
D-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny D-2-amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2 · HCl
DL-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny DL-2-Amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2 · HCl
L-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny L-2-amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2 · HCl
D-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
(R)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát
C4H8N2O3 · H2O
DL-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina, (±)-2-aminsukcinová kyselina 4-amid
C4H8N2O3 · H2O
L-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
(S)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát
C4H8N2O3 · H2O
D-CYSTEIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
hydrochlorid kyseliny D-α-amino-β-merkapto-propionové monohydrát
C3H7NO2S · HCl · H2O
DL-CYSTEIN
α-amino-β-merkapto-propionová kyselina
C3H7NO2S
L-CYSTEIN
α-amino-β-merkapto-propionová kyselina
C3H7NO2S
L-CYSTEIN HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny α-amino-β-merkapto-propionové
C3H7NO2S · HCl
L-CYSTEIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
hydrochlorid kyseliny L-α-amino-β-merkapto-propionové monohydrát
C3H7NO2S · HCl · H2O
DL-CYSTIN
C6H12N2O4S2
L-CYSTIN
3,3'- dithio-bis-(2-aminopropionová kyselina)
C6H12N2O4S2
CYTOCHROM C
Protein s hemovou skupinou
FAD Na2
flavin-adenin-dinukleotid disodná sůl, riboflavin-5'-adenosin difosfát disodná sůl
C27H31O15N9Na2P2
D-FENYLALANIN
(2R)-2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
DL-FENYLALANIN
2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
L-FENYLALANIN
(2S)-2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
FYLLOPORFYRIN
C32H36N4O2
β-GLUKOSIDÁZA
z mandlí
GLUKÓZAOXIDÁZA
GOx, GOD, z kropidláku černého (Aspergillus niger), sušená mrazem, cca 360 U/mg proteinu (280 U/mg materiálu)
GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA
GDH, GLDH, L-glutamát dehydrogenáza, z hovězích jater, sušená mrazem
D-GLUTAMIN
(R)-2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
DL-GLUTAMIN
2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
L-GLUTAMIN
(S)-2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
GLUTEN
lepek
z obilí
GLYCIN  Akční cena
kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová
C2H5NO2
D-HISTIDIN
(R)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina
C6H9N3O2
DL-HISTIDIN
3-imidazol-4-ylalanin
C6H9N3O2
L-HISTIDIN
(S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina
C6H9N3O2
L-HISTIDIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
hydrochlorid (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionové kyseliny monohydrát
C6H9N3O2 · HCl · H2O
HYALURONIDÁZA
Lyofilizovaná
DL-ISOLEUCIN
kyselina 2-amino-3-methylvalerová
C6H13NO2
L-ISOLEUCIN
2-amino-3-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
KASEIN
Rozpustný v alkalických roztocích
KATALÁZA
z hovězích jater, sušená mrazem
KOENZYM Q 10  Akční cena
ubichinon 50
C59H90O4
KVASNIČNÝ EXTRAKT  NOVINKA  Akční cena
pro bakteriologii
KYSELINA D-ASPARAGOVÁ
D-2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA DL-ASPARAGOVÁ
2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA L-ASPARAGOVÁ
L-2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA D-GLUTAMOVÁ
(R)-2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
KYSELINA DL-GLUTAMOVÁ
2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
KYSELINA L-GLUTAMOVÁ
(S)-2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
LAKTÁT DEHYDROGENÁZA
Z vepřového srdce, sušená mrazem
D-LEUCIN
(2R)-2-amino-4-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
DL-LEUCIN
kyselina 2-amino-4-methylpentanová
C6H13NO2
L-LEUCIN
(2S)-2-amino-4-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
LIPOXYGENÁZA
lipoxidáza, ze sójových bobů, k stereospecifické oxidaci arachidonové kyseliny
D-LYSIN HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny(2R)-2,6-diaminohexanové, hydrochlorid kyseliny (2R)-2,6-diaminokapronové
C6H14N2O2 · HCl
DL-LYSIN HYDROCHLORID
hydrochlorid 2,6-diaminohexanové kyseliny
C6H14N2O2 · HCl
L-LYSIN HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny(2S)-2,6-diaminohexanové, hydrochlorid kyseliny (2S)-2,6-diaminokapronové
C6H14N2O2 · HCl
L-LYSIN MONOHYDRÁT
(2S)-2,6-diaminohexanová kyselina monohydrát, (2S)-2,6-diaminokapronová kyselina monohydrát
C6H14N2O2 · H2O
LYSOZYM
Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg
MALÁT DEHYDROGENÁZA
MDH, z vepřového srdce, sušená mrazem
MASOVÝ EXTRAKT
D-METHIONIN
(R)-2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
DL-METHIONIN
2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
L-METHIONIN
(S)-2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
MUCIN
glykoprotein
izolován z vepřového žaludku
NAD volná kyselina  Akční cena
β-nikotinamidadenindinukleotid
C21H27N7O14P2
NADH Na2  Akční cena
β-nikotinamidadenindinukleotid disodný
C21H27N7O14P2Na2
NADP Na2  Akční cena
β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát disodný
C21H26N7O17P3Na2
NADPH Na4  Akční cena
β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát tetrasodný
C21H26N7O17P3Na4
L-ORNITHIN HYDROCHLORID
(S)-2,5-diaminopentanová kyselina monohydrochlorid
C5H12N2O2.HCl
PEPSIN z prasečího žaludku
Izolovaný z mykózy prasečího žaludku
PEPTON z kaseinu
Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin
PEPTON z masa
Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat
PEPTON ze sóji
Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů
PEROXIDÁZA
HRP, Horseradish peroxidase, Avidin-peroxidáza
D-PROLIN
(R)-pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
DL-PROLIN
pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
L-PROLIN
(S)-pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
PROTEINÁZA K  Akční cena
≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná
RENIN
chymosin, renáza
RIBONUKLEÁZA
z hovězí slinivky, bez solí a proteáz, min 70 U/mg (Kunitz), přečištěná chromatograficky
RIBONUKLEÁZA A
z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)
D-SERIN
(R)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
DL-SERIN
2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
L-SERIN
(S)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
STREPTAVIDIN
ze Streptomyces avidinii
D-THREONIN
(2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
DL-THREONIN
2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
L-THREONIN
(2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
TRYPSIN  Akční cena
Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný
D-TRYPTOFAN
(R)-2-amino-3-(3-indolyl)propionová kyselina
C11H12N2O2
DL-TRYPTOFAN
DL-2-amino-3-(3-indolyl)propionová kyselina
C11H12N2O2
L-TRYPTOFAN
kyselina L-2-amino-3-(indol-3)-propionová
C11H12N2O2
D-TYROSIN
(R)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)-propionová kyselina
C9H11NO3
DL-TYROSIN
4-hydroxyfenylalanin
C9H11NO3
UREÁZA
z kanaválie (Canavalia ensiformis)
Hydroláza z rodiny amidáz, metaloenzym, štěpí močovinu na amonné a uhličitanové ionty.
L-TYROSIN
(S)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)-propionová kyselina
C9H11NO3
D-VALIN
kyselina D-α-amino-isovalerová
C5H11NO2
DL-VALIN
2-amino-3-methylbutanová kyselina
C5H11NO2
L-VALIN
kyselina L-α-amino-isovalerová
C5H11NO2
ZYMOLYÁZA® 20T  Akční cena
≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus
ZYMOLYÁZA® 100T
≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus