Výběr

Katalog

Aminokyseliny, bílkoviny, enzymy

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

D-ALANIN
kyselina (R)-2-aminopropionová
C3H7NO2
DL-ALANIN
kyselina 2-aminopropionová
C3H7NO2
L-ALANIN
kyselina (S)-2-aminopropionová
C3H7NO2
ALBUMIN, acetylovaný  Akční cena
BSA, lyofilizovaný
ALBUMIN FRAKCE V  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, bez mastných kyselin  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, bez proteináz  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, CELLPURE®  Akční cena
BSA
ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2  Akční cena
BSA
AMYLOPEKTIN
APROTININ  Akční cena
lyofilizovaný
DL-ARGININ
kyselina 2-amino-5-guanidino-n-valerová
C6H14N4O2
L-ARGININ  Akční cena
kyselina L-2-amino-5-guanidino-n-valerová
C6H14N4O2
D-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny D-2-amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2 . HCl
DL-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny DL-2-Amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2.HCl
L-ARGININ HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny L-2-amino-5-guanidino-n-valerové
C6H14N4O2.HCl
D-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
(R)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát
C4H8N2O3 . H2O
DL-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina, (±)-2-aminsukcinová kyselina 4-amid
C4H8N2O3.H2O
L-ASPARAGIN MONOHYDRÁT
(S)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát
C4H8N2O3.H2O
D-CYSTEIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
hydrochlorid kyseliny D-α-amino-β-merkapto-propionové monohydrát
C3H7NO2S . HCl . H2O
DL-CYSTEIN
α-amino-β-merkapto-propionová kyselina
C3H7NO2S
L-CYSTEIN  Akční cena
α-amino-β-merkapto-propionová kyselina
C3H7NO2S
L-CYSTEIN HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny α-amino-β-merkapto-propionové
C3H7NO2S.HCl
L-CYSTEIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT  Akční cena
hydrochlorid kyseliny L-α-amino-β-merkapto-propionové monohydrát
C3H7NO2S.HCl.H2O
DL-CYSTIN
C6H12N2O4S2
L-CYSTIN
3,3´- dithio-bis-(2-aminopropionová kyselina)
C6H12N2O4S2
CYTOCHROM C
protein s hemovou skupinou
D-FENYLALANIN
(2R)-2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
DL-FENYLALANIN
2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
L-FENYLALANIN
(2S)-2-amino-3-fenylpropanová kyselina
C9H11NO2
FYLLOPORFYRIN
C32H36N4O2
D-GLUTAMIN
(R)-2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
DL-GLUTAMIN
2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
L-GLUTAMIN
(S)-2,5-diamino-5-oxopentanová kyselina
C5H10N2O3
GLUTEN
lepek
z obilí
GLYCIN  Akční cena
kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová
C2H5NO2
D-HISTIDIN
(R)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina
C6H9N3O2
DL-HISTIDIN
3-imidazol-4-ylalanin
C6H9N3O2
L-HISTIDIN  Akční cena
(S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina
C6H9N3O2
L-HISTIDIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT  Akční cena
hydrochlorid (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionové kyseliny monohydrát
C6H9N3O2 . HCl . H2O
HYALURONIDÁZA
lyofilizovaná
DL-ISOLEUCIN
kyselina 2-amino-3-methylvalerová
C6H13NO2
L-ISOLEUCIN
2-amino-3-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
KASEIN
rozpustný v alkalických roztocích
KVASNIČNÝ EXTRAKT  Akční cena
pro bakteriologii
KYSELINA D-ASPARAGOVÁ
D-2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA DL-ASPARAGOVÁ
2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA L-ASPARAGOVÁ  Akční cena
L-2-aminojantarová kyselina
C4H7NO4
KYSELINA D-GLUTAMOVÁ
(R)-2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
KYSELINA DL-GLUTAMOVÁ
2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
KYSELINA L-GLUTAMOVÁ
(S)-2-aminopentandiová kyselina
C5H9NO4
D-LEUCIN
(2R)-2-amino-4-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
DL-LEUCIN
kyselina 2-amino-4-methylpentanová
C6H13NO2
L-LEUCIN
(2S)-2-amino-4-methylpentanová kyselina
C6H13NO2
D-LYSIN HYDROCHLORID
hydrochlorid kyseliny(2R)-2,6-diaminohexanové, hydrochlorid kyseliny (2R)-2,6-diaminokapronové
C6H14N2O2 . HCl
DL-LYSIN HYDROCHLORID
hydrochlorid 2,6-diaminohexanové kyseliny
C6H14N2O2 . HCl
L-LYSIN HYDROCHLORID  Akční cena
hydrochlorid kyseliny(2S)-2,6-diaminohexanové, hydrochlorid kyseliny (2S)-2,6-diaminokapronové
C6H15ClN2O2
L-LYSIN MONOHYDRÁT  Akční cena
(2S)-2,6-diaminohexanová kyselina monohydrát, (2S)-2,6-diaminokapronová kyselina monohydrát
C6H14N2O2 . H2O
LYSOZYM  Akční cena
z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg
MASOVÝ EXTRAKT
D-METHIONIN
(R)-2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
DL-METHIONIN
2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
L-METHIONIN
(S)-2-amino-4-(methylthio)butanová kyselina
C5H11NO2S
MUCIN
glykoprotein
izolován z vepřového žaludku
NAD VOLNÁ KYSELINA
β-nikotinamidadenindinukleotid
C21H27N7O14P2
NADP DISODNÁ SŮL
β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát disodný
C21H26N7O17P3Na2
L-ORNITIN HYDROCHLORID
(S)-2,5-diaminopentanová kyselina monohydrochlorid
C5H12N2O2.HCl
PEPSIN z prasečího žaludku
izolovaný z mykózy prasečího žaludku
PEPTON z kaseinu  Akční cena
PEPTON z masa  Akční cena
PEPTON ze sóji  Akční cena
D-PROLIN
(R)-pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
DL-PROLIN
pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
L-PROLIN
(S)-pyrrolidin-2-karboxylová kyselina
C5H9NO2
PROTEINÁZA K  Akční cena
z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná
RIBONUKLEÁZA
bez solí a proteáz, min 70 U/mg (Kunitz)
RIBONUKLEÁZA A  Akční cena
z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)
D-SERIN
(R)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
DL-SERIN
2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
L-SERIN
(S)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina
C3H7NO3
D-THREONIN
(2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
DL-THREONIN
2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
L-THREONIN
(2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
C4H9NO3
TRYPSIN
izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný
D-TRYPTOFAN
(R)-2-amino-3-(3-indolyl)propionová kyselina
C11H12N2O2
DL-TRYPTOFAN
DL-2-amino-3-(3-indolyl)propionová kyselina
C11H12N2O2
L-TRYPTOFAN
kyselina L-2-amino-3-(indol-3)-propionová
C11H12N2O2
D-TYROSIN
(R)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)-propionová kyselina
C9H11NO3
DL-TYROSIN
4-hydroxyfenylalanin
C9H11NO3
L-TYROSIN
(S)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)-propionová kyselina
C9H11NO3
D-VALIN
kyselina D-α-amino-isovalerová
C5H11NO2
DL-VALIN
2-amino-3-methylbutanová kyselina
C5H11NO2
L-VALIN
kyselina L-α-amino-isovalerová
C5H11NO2