Výběr

Katalog

Antibiotika

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACTINOMYCIN D
Specifický inhibitor na DNA závislé syntézy RNA, užití např. při přípravě cDNA
C62H86N12O16
AMPHOTERICIN B
Širokospektrý fungicid, ovlivňuje permeabilitu buněčných membrán
C47H73NO17
AMPICILIN SODNÁ SŮL  Akční cena
β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích baktériích
C16H18N3NaO4S
CARBENICILIN DISODNÁ SŮL
β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn
C17H16N2O6SNa2
ERYTHROMYCIN
Makrolidové antibiotikum, váže se na bakteriální 70S rRNA, interferuje s aminoacyltranslokací, čímž inhibuje proteosyntézu
C37H67NO13
GENTAMYCIN SULFÁT
Aminoglykosidové antibiotikum, inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 50S, účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím
C19-21H39-43N5O7 · 2,5 H2SO4
GENTAMYCIN SULFÁT roztok
Vodný rozotok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum
C19-21H39-43N5O7. 2,5 H2SO4
CHLORAMFENIKOL
Bakteriostatické působení inhibicí bakteriální proteosyntézy
C11H12Cl2N2O5
KANAMYCIN SULFÁT
Inhibuje biosyntézu proteinů a je účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím
C18H36N4O11 · H2SO4
MITOMYCIN C
Váže se kovalentně na DNA. Vede k propojení komplementárních řetězců DNA a k jejich přetržení. Při nízké hodnotě pH je nestabilní. Při skladování chraňte před světlem.
C15H18N4O5
NEOMYCIN SULFÁT
Širokospektré antibiotikum ze Streptomyces fradiae. Inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S.
C23H46N6O13 · 3 H2SO4
PUROMYCIN DIHYDROCHLORID
Inhibuje biosyntézu proteinů předčasným uvolňováním vznikajícího polypeptidového řetězce
C22H29N7O5 · 2 HCl
RADICIKOL
Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum.
Silná specifická vaznost radicikolu k HSP90 vede k deregulaci jejích cílových mechanismů; buněčný cyklus, buněčná proliferace, apostóza/vitalita. Dále se váže ke kvasinkovému HSP90, E.Coli HtpG a TRAP-1. Gungicidní účinky zřejmě způsobuje inaktivace chitinové synteázy v buňkách hub.
C18H17ClO6
STREPTOMYCIN SULFÁT
Bakteriostatické antibiotikum účinné proti gram-negativním kokům a obecně proti gram-negativním bakteriím.
Vyvolává translační chyby při interakci s ribisomálními 30S jednotkami.
C42H84N14O36S3