Výběr

Katalog

Antibiotika

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACTINOMYCIN D
Specifický inhibitor DNA-dependentní RNA syntézy, užití např. při přípravě cDNA
C62H86N12O16
AMPHOTERICIN B
Širokospektrý fungicid
C47H73NO17
AMPICILIN SODNÁ SŮL
β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích
C16H18N3NaO4S
BACITRACIN
Peptidové antibiotikum a inhibitor proteázy
C66H103N17O16S
BLASTICIDIN
Nukleosidové antibiotikum, Blasticidin S hydrochlorid
C17H26N8O5 · HCl
CARBENICILIN DISODNÁ SŮL
β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn
C17H16N2O6SNa2
CEFOXITIN SODNÝ
Semi-syntetický cefalosporinový derivát druhé generace.
C16H16N3NaO7S2
CEFSULODIN SODNÝ
Cefomonil, Pseudocef
Semisyntetický cefalosporinový derivát třetí generace
CYKLOHEXIMID
Naramycin A, Actidion, fungicid ze Streptomyces griseus
C15H23NO4
D-CYKLOSERIN
oxamycin, D-4-amino-3-isoxazolidinon, bakteriostatické antibiotikum
C3H6N2O2
ERYTHROMYCIN
Makrolidové antibiotikum, získané ze Saccharopolyspora erythraea, má podobné a dokonce širší spektrum aktivity jako penicilin
C37H67NO13
GELDANAMYCIN
Inhibitor heat shock proteinu HSP90, tyrosinové kinázy, benzochinon ansamycinové antibiotikum
C29H40N2O8
GENETICIN DISULFÁT
Aminoglykosidové antibiotikum, G418 sulfát
C20H40N4O10 · 2 H2SO4
GENTAMYCIN SULFÁT
Aminoglykosidové antibiotikum z Micromonospora purpurea
C19-21H39-43N5O7 · 2,5 H2SO4
GENTAMYCIN SULFÁT roztok
Vodný roztok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum z Micromonospora purpurea
C19-21H39-43N5O7 · 2,5 H2SO4
HYGROMYCIN B
Aminoglykosidové antibiotikum
C20H37N3O13
CHLORAMFENIKOL
Bakteriostatické působení inhibicí bakteriální proteosyntézy
C11H12Cl2N2O5
KANAMYCIN SULFÁT
Bakteriostatické antibiotikum
C18H36N4O11 · H2SO4
KOLISTIN SULFÁT
polymyxin E1-disulfát, peptidové antibiotikum
C45H85N13O10 · H2SO4
KYSELINA NALIDIXOVÁ
1,4-dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-nafthyridin-4-on-3-karboxylová kyselina
C12H12N2O3
MITOMYCIN C
Inhibitor mitózy
C15H18N4O5
NEOMYCIN SULFÁT
Širokospektré aminoglykosidické antibiotikum ze Streptomyces fradiae
C23H46N6O13 · 3 H2SO4
NOURSEOTHRICIN DIHYDROGENSULFÁT
Streptothricin, širokospektré antibiotikum a antimykotikum proti virům, bakteriím a houbám
NOVOBIOCIN SODNÁ SŮL
Bakteriostatické antibiotikum, inhibitor HSP90
C31H35N2NaO11
NYSTATIN DIHYDRÁT
mykostatin, fungicidin
C47H75NO17 · 2 H2O
PENICILIN G DRASELNÁ SŮL
β-laktamové antibiotikum
C16H17KN2O4S
PENICILIN G SODNÁ SŮL
β-laktamové antibiotikum
C16H17N2NaO4S
POLYMYXIN B SULFÁT
Bakteriostatické peptidické antibiotikum, Aerosporin, z Bacillus polymyxa
C55H96N16O13 · 2 H2SO4
PUROMYCIN DIHYDROCHLORID
Inhibuje biosyntézu proteinů předčasným uvolňováním vznikajícího polypeptidového řetězce, aminonukleosidové antibiotikum
C22H29N7O5 · 2 HCl
RADICIKOL
Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum
C18H17ClO6
RIFAMPICIN
Bakteriostatické antibiotikum
C43H58N4O12
STREPTOMYCIN SULFÁT
Bakteriostatické antibiotikum
C42H84N14O36S3
TETRACYKLIN HYDROCHLORID
Bakteriostatické antibiotikum
C22H24N2O8 · HCl
TIKARCILIN DISODNÝ
β-laktamové antibiotikum
C15H14N2Na2O6S2
VANKOMYCIN HYDROCHLORID
Bakteriostatické glykopeptidické antibiotikum, inhibuje dělení buněk vazbou na nově vznikající membrány.
C66H75Cl2N9O24 · HCl