Výběr

Katalog

Antibiotika

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACTINOMYCIN D
Specifický inhibitor na DNA závislé syntézy RNA, užití např. při přípravě cDNA
C62H86N12O16
AMPHOTERICIN B
Širokospektrý fungicid, ovlivňuje permeabilitu buněčných membrán
C47H73NO17
AMPICILIN SODNÁ SŮL  Akční cena
β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích
C16H18N3NaO4S
BACITRACIN
Peptidové antibiotikum a inhibitor proteázy.
Inhibuje biosyntézu buněčné stěny v gram-pozitivních bakteriích a Neisseria interakcí s mureinovou biosyntézou. Lze použít jako inhibitor proteázy či glutathion-insulin-transhydrogenáz či některých endopeptidáz.
C66H103N17O16S
BLASTICIDIN
Nukleosidové antibiotikum, Blasticidin S hydrochlorid
Inhibuje biosyntézu proteinů v prokaryotech i eukaryotech blokací tvorby peptidové vazby. Selekční marker pro buňky transfektované brs či BSD rezistentními geny.
C17H26N8O5 · HCl
CARBENICILIN DISODNÁ SŮL
β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn
C17H16N2O6SNa2
CEFOXITIN SODNÝ
Semi-syntetický cefalosporinový derivát druhé generace. Cefoxitin interferuje se složením peptidoglykanové vrstvy během syntézy a je efektivní proti širokému spektru gram-pozitivních bakterií. Jeho efektivita vůči gram-negativním bakteriím je nižší. Aktivní vůči anaerobním bakteriím. Lze použít k detekci methicilinové odolnosti. Stabilní vůči štěpení β-laktamázou. Citlivý na světlo a teplotu!
C16H16N3NaO7S2
CEFSULODIN SODNÝ
Cefomonil, Pseudocef
Semisyntetický cefalosporinový derivát třetí generace. Cefsulodin interferuje se složením peptidoglykanové vrstvy během syntézy buněčné stěny a je efektivní proti širokému spektru gram-pozitivních a gram-negativních bakterií. Aktivní proti anaerobům. Stabilní vůči štěpení β-laktamázou. Citlivý na světlo a teplotu!
CYKLOHEXIMID
Naramycin A, Actidion
ze Streptomyces griseus. Cykoheximid inhibuje vazbu Aminoacyl-tRNA na ribozomy a peptidyltransferázu. Způsobuje apoptózu buněk. Neúčinný vůči bakteriím.
C15H23NO4
D-CYKLOSERIN
oxamycin, D-4-amino-3-isoxazolidinon
Bakteriostatický proti gram-negativním a gram-pozitivním bakteriím a některým prvokům inhibicí syntézy buněčné stěny.
C3H6N2O2
ERYTHROMYCIN
Makrolidové antibiotikum, váže se na bakteriální 70S rRNA, interferuje s aminoacyltranslokací a inhibuje tak proteosyntézu
C37H67NO13
GELDANAMYCIN
Inhibitor HSP90, tyrosinové kinázy, benzochinon ansamycinové antibiotikum, váže se specificky k proteinu HSP90
C29H40N2O8
GENETICIN DISULFÁT  Akční cena
Aminoglykosidové antibiotikum, G418 sulfát
Inhibuje proteinovou biosyntézu vazbou na ribozomy, zejména eukaryotické 80S ribozomy. Interferencí s mechanismem ukotvení tRNA vznikají chyby v kopírování a peptidový řetězec je chybně odstřižen. Účinek je nespecifický a postihuje všechny eukaryotické buňky. Rezistence je zprostředkována bakteriálním enzymem aminoglykosid-3-fosfotransferázou.
C20H40N4O10 . 2H2SO4
GENTAMYCIN SULFÁT
Aminoglykosidové antibiotikum, inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 50S, účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím
C19-21H39-43N5O7 · 2,5 H2SO4
GENTAMYCIN SULFÁT roztok
Vodný roztok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum
C19-21H39-43N5O7. 2,5 H2SO4
HYGROMYCIN B  Akční cena
Aminoglykosidové antibiotikum
Inhibuje biosyntézu proteinů v prokaryotech a eukaryotech změnou translokace během ribozomálního prodlužování řetězce, což způsobuje chyby a přerušení procesu prodlužování. Selektivní marker pro hph transfektované buňky.
C20H37N3O13
CHLORAMFENIKOL
Bakteriostatické působení inhibicí bakteriální proteosyntézy
C11H12Cl2N2O5
KANAMYCIN SULFÁT
Inhibuje biosyntézu proteinů a je účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím
C18H36N4O11 · H2SO4
KOLISTIN SULFÁT
polymyxin E1-disulfát
Efektivní proti gram-negativním bakteriím. Vazba na bakteriální lipopolysacharidy permeabilizuje buněčné membrány.
C45H85N13O10 . H2SO4
KYSELINA NALIDIXOVÁ
1,4-dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-nafthyridin-4-on-3-karboxylová kyselina
Inhibuje proliferaci gram negativních bakterií a koků inhibicí topoisomerázy II (gyrázy), a tím replikace DNA. Účinná též vůči mykoplazmatům.
C12H12N2O3
MITOMYCIN C
Váže se kovalentně na DNA. Vede k propojení komplementárních řetězců DNA a k jejich přetržení. Při nízké hodnotě pH je nestabilní. Při skladování chraňte před světlem.
C15H18N4O5
NEOMYCIN SULFÁT
Širokospektré antibiotikum ze Streptomyces fradiae. Inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S.
C23H46N6O13 · 3 H2SO4
NOURSEOTHRICIN DIHYDROGENSULFÁT
Streptothricin, širokospektré antibiotikum a antimycotikum proti virům, bakteriím a houbám.
NOVOBIOCIN SODNÁ SŮL
Bakteriostatické antibiotikum, inhibitor HSP90
C31H35N2NaO11
NYSTATIN DIHYDRÁT
mykostatin, fungicidin
Upravuje permeabilitu buněčných membrán vazbou ke sterolům. Vyšší koncentrace obecně způsobují porozitu membrán.
C47H75NO17 . 2H2O
PENICILIN G DRASELNÁ SŮL
β-laktamové antibiotikum
Inhibuje biosyntézu buněčné stěny u gram pozitivních bakterií ireverzibilní interakcí s transpeptidázou.
C16H17KN2O4S
PENICILIN G SODNÁ SŮL
β-laktamové antibiotikum Inhibuje biosyntézu buněčné stěny u gram pozitivních bakterií ireverzibilní interakcí s transpeptidázou.
C16H17N2NaO4S
POLYMYXIN B SULFÁT
aerosporin
C55H96N16O13 . 2H2SO4
PUROMYCIN DIHYDROCHLORID
Inhibuje biosyntézu proteinů předčasným uvolňováním vznikajícího polypeptidového řetězce
C22H29N7O5 · 2 HCl
RADICIKOL
Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum.
Silná specifická vaznost radicikolu k HSP90 vede k deregulaci jejích cílových mechanismů; buněčný cyklus, buněčná proliferace, apostóza/vitalita. Dále se váže ke kvasinkovému HSP90, E.Coli HtpG a TRAP-1. Gungicidní účinky zřejmě způsobuje inaktivace chitinové synteázy v buňkách hub.
C18H17ClO6
RIFAMPICIN
C43H58N4O12
STREPTOMYCIN SULFÁT
Bakteriostatické antibiotikum účinné proti gram-negativním kokům a obecně proti gram-negativním bakteriím.
Vyvolává translační chyby při interakci s ribisomálními 30S jednotkami.
C42H84N14O36S3
TETRACYKLIN HYDROCHLORID
Bakteriostatické antibiotikum efektivní proti gram pozitivním a gram negativním bakteriím. Inhibuje biosyntézu bakteriálních bílkovin vazbou na aminoacyl-tRNA. Citlivý na světlo.
C22H25ClN2O8
TIKARCILIN DISODNÝ
Tikarcilin patří do rodiny karboxypenicilinových antibiotik. Inaktivován β-laktamázou. Inhibuje syntézu buněčné stěny inhibicí transpeptidázy.
C15H14N2Na2O6S2
VANKOMYCIN HYDROCHLORID
Bakteriostatické antibiotikum, inhibuje dělení buněk vazbou na nové membrány.
C66H75Cl2N9O24 . HCl