Výběr

Katalog

Bezvodá rozpouštědla ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACETONITRIL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept
nitril kyseliny octové, methylkyanid
C2H3N
DIETHYLETHER ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept
ether, éter
C4H10O
DICHLORMETHAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept
methylenchlorid
CH2Cl2
DIMETHYLSULFOXID ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept
DMSO
C2H6SO
DIOXAN ROTIDRY®
nestabilizovaný, max 100 ppm H2O
C4H8O2
ETHYLACETÁT ROTIDRY®
ethylester kyseliny octové, max 100 ppm H2O
C4H8O2
n-HEXAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept
C6H14
CHLOROFORM ROTIDRY®
trichlormethan, max 50 ppm H2O
CHCl3
METHYLALKOHOL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept
methanol
CH4O
TETRAHYDROFURAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept
C4H8O
TOLUEN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept
methylbenzen
C7H8