Výběr

Katalog

Brýle a štíty

Brýle ochranné

Brýle pro ochranu očí před mechanickým poraněním

Brýle ochranné anti-UV

Brýle pro ochranu před UV zářením

Štíty obličejové

Lehké, vysoce odolné, polykarbonátové celoobličejové ochranné štíty

Štíty obličejové anti-UV

Štíty odpovídají normě EN 170 pro UV filtr

Štít ochranný pro postavení na stůl | KARTELL

Pro ochranu obličeje před aerosoly a potřísněním nebezpečnými látkami

Štít pro ochranu před radioaktivním zářením

Štíty pro ochranu při práci s radioaktivními zářiči beta nebo gama