Výběr

Katalog

Buněčné kultury - klasická média

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)

DMEM se používá obecně v řadě aplikací pro kultivaci buněčných kultur savčích buněk.

DMEM : F12 1:1 Mixture

Kombinuje bohatost média F12 a vyšší koncentrace složek média DMEM.

MEM (E-MEM, MEM Eagle, Minimum Essential Media - Eagle)

Minimální Esenciální Médium (E-MEM) pro široké spektrum savčích buněčných typů.

IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)

Médium IMDM pro rychle rostoucí buňky.

RPMI 1640

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro hematopoetické buňky.

Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro leukocyty

Médium DMEM ROTI®-CELL

DMEM se používá obecně v řadě aplikací pro kultivaci buněčných kultur savčích buněk

Médium DMEM : F12 ROTI®-CELL, s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES

Médium pro analýzu hormonů a růstových faktorů v buňěčných kulturách

Médium IMDM ROTI®-CELL

Iscove's Modified Dulbecco's Medium pro rychle rostoucí buňky

Médium MEM Eagle / Earle´s ROTI®-CELL

Minimální Esenciální Médium pro široké spektrum savčích buněčných typů

Médium MEM-Alpha / Eagle ROTI®-CELL

Médiá pro kultivaci buněk kostní dřeně a amniotických buněk pro analýzu chromozomů