Výběr

Katalog

CHEMIKÁLIE CARL ROTH

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

Spectra/Gel™ Absorbent
STREPTAVIDIN
TETRACYKLIN HYDROCHLORID
TICARCILLIN DISODNÝ
TRYPSIN inhibitor
vyroben ze sojových bobů
TRYPTON/PEPTON z KASEINU
TTC-Supplement
UREÁZA
VANKOMYCIN HYDROCHLORID
ZYMOLYÁZA® 100T
ZYMOLYÁZA® 20T