Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

CHLORID VÁPENATÝ

GHS dráždivé

Základní informace

Bezvodý, sušidlo

sumární vzorec CaCl2

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


CAS [10043-52-4]
Molekulová hmotnost 110,99
Bezp. věty (GHS) H319
Sušidlo vhodné pro olefíny, nasycené a aromatické uhlovodíky, alkyl halidy, ethery, většinu esterů, aceton
Sušidlo nevhodné pro amoniak, aminy, alkoholy, aldehydy, fenoly, vybrané estery, ketony
Regenerace sušidla při 250 °C

Přidat
Pokračovat

CHLORID VÁPENATÝ

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 95 %, p.a., práškový 500 g
Q 10101
ověřit cenu
1 kg
Q 10102
158,00
min 95 %, p.a., granule 500 g
Q 10104
ověřit cenu
1 kg
Q 10105
149,00

Přidat
Pokračovat

CHLORID VÁPENATÝ

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 94 %
velikost částic 2-5 mm
1 kg
R.A119.1
490,00
5 kg
R.A119.2
1 302,00
25 kg
R.A119.5
3 129,00
min 96 %, granulovaný
velikost částic 0,5-5 mm
500 g
R.CN92.1
664,00
1 kg
R.CN92.2
1 001,00
2,5 kg
R.CN92.3
2 103,00
min 98 %, práškový
velikost částic 0,025-0,1 mm
500 g
R.CN93.1
682,00
1 kg
R.CN93.2
1 030,00
2,5 kg
R.CN93.3
2 143,00

Přidat
Pokračovat

CHLORID VÁPENATÝ HYDRÁT

Základní informace

sumární vzorecCaCl2 . x H2O

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


CAS [22691-02-7]
Molekulová hmotnost 110,99 + x H2O

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
ROTI®METIC
99,999 % (5N)
10 g
R.5056.1
3 161,00