Výběr

Katalog

Click Chemistry

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

L-(+)-ASKORBÁT SODNÝ
sodná sůl L-(+)-askorbové kyseliny
C6H7O6Na
BROMID MĚĎNÝ
CuBr
DMSO/terc-BUTANOL
rozpouštědlo pro Click Chemistry
SÍRAN MĚĎNATÝ
bezvodý
CuSO4
TBTA  Akční cena
tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amin
ligand pro Click Chemistry
C30H30N10
THPTA  Akční cena
tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amin
ligand pro Click Chemistry
C18H30N10O3