Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

GHS oxidační GHS žíravé GHS prostředí

Základní informace

sumární vzorec AgNO3

  • V histologii se používá pro impregnaci stříbrem.
  • Dochází k jemnému srážení stříbra, vizualizujícímu různé struktury ve vzorcích, např. retikulární vlákna pojivových tkání či jemné neurocyty.

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


CAS [7761-88-8]
Molekulová hmotnost 169,88
Hustota 4,35 g·cm-3
Bezp. věty (GHS) H272-H290-H314-H400-H410

Přidat
Pokračovat

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

Základní informace

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena
(Kč bez DPH)
min 99,8 %, p.a. 100 g
D 10101
2 581,00

Přidat
Pokračovat

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

Základní informace

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena
(Kč bez DPH)
min 99,9 %, p.a. 50 g
R 79081
3 270,00
250 g
R 79082
13 650,00
1 kg
R 79083
47 850,00
min 99,9 %, Proteicolor®
pro barvení proteinů
50 g
R.6207.1
3 825,00
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý 10 g
R.9370.4
795,00
50 g
R.9370.1
2 787,00
250 g
R.9370.2
11 370,00
1 kg
R.9370.3
42 570,00
min 99,9 %, p.a., ultra quality 10 g
R.6874.1
1 077,00
50 g
R.6874.2
4 125,00
250 g
R.6874.3
14 970,00
ROTI®METIC
99,9999 % (6N)
10 g
R.4500.1
2 097,00
50 g
R.4500.2
9 570,00
5 % roztok 250 ml
R.N053.1
1 137,00