Výběr

Katalog

Elektroforéza - chemikálie

AGARÓZA - TABLETY Roti®garose

Standardní agaróza s nízkou hodnotou EEO v praktické formě tablet

Akce
Akční cena

AGARÓZA BROAD RANGE Roti®garose

Agaróza pro dělení DNA fragmentů v rozsahu od 200 bp do 40 kb, BioScience-Grade

AGARÓZA GTQ Roti®garose

Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství

AGARÓZA HEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s vysokou hodnotou EEO

AGARÓZA HIGH RESOLUTION Roti®garose

Agaróza pro vysoké rozlišení PCR produktů a fragmentů DNA v rozsahu 50-10 000 bp

AGARÓZA HR-PLUS Roti®garose

Standardní agaróza pro optimální separaci fragmentů nukleových kyselin v rozsahu 100 až 3 000 bp

AGARÓZA LM/PCR Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání a vysokou rozlišovací schopností, vhodná pro genové inženýrství

Akce
Akční cena

AGARÓZA LOW MELT Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání 65,5 °C

AGARÓZA MEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza se střední hodnotou EEO

Akce
Akční cena

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

AGARÓZA PULSED-FIELD Roti®garose

Agaróza určená pro dělení dlouhých fragmentů a pro pulzní gelovou elektroforézu (PFGE)

AGARÓZA Standard Roti®garose

Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

AGARÓZA SUPER LM Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání pro kapilární elektroforézu a "in-gel" postupy

Akce
Akční cena

AKRYLAMID

2-propenamid, pro přípravu elektroforetických gelů

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (19 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE® (37,5 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem 0,8% bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (19 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

AKRYLAMID A 30% ROTIPHORESE®

Vodný 30% roztok akrylamidu, pro přípravu elektroforetických gelů

BISAKRYLAMID

N,N´-methylen-bis-akrylamid, pro přípravu elektroforetických gelů

BISAKRYLAMID B 2% ROTIPHORESE®

2% vodný roztok bisakrylamidu

1 kbp DNA-marker

1 kbp DNA marker + pufr pro nanesení gelu v jednom

Akce
Akční cena

100 bp DNA-marker ekvimolární

DNA marker a pufr pro přípravu gelů v jednom

ROTI®-MARK, proteinový marker 10-150 kD

Proteinový marker pro elektroforézu

10x SDS-PAGE ROTIPHORESE® Pufr

10x koncentrovaný pufr SDS-PAGE pro elektroforézu

Akce
Akční cena
ROTIPHORESE® Pufr 10x TBE

ROTIPHORESE® Pufr 10x TBE

Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu

PUFR ROTI®-LOAD 1

Pufr pro dávkování proteinů, redukující

Akce
Akční cena
ROTIPHORESE® Pufr 50 x TAE

ROTIPHORESE® Pufr 50 x TAE

Koncentrovaný pufr (50 x TAE) pro DNA elektroforézu

Akce
Akční cena

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

ROTI®-BLUE QUICK

1 x koncentrovaný roztok pro okamžitou a vysoce citlivou detekci proteinů v polyakrylamidovém gelu

Roti®-Load DNAstain

6× koncentrovaný gel-loading pufr s fluorescenčním DNA barvivem EvaGreen® pro různé velikosti fragmentů

Akce
Akční cena

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát) pro molekulární biologii a elektroforézu

Akce
Akční cena

ROTI®-BLOCK, 10 x koncentrovaný

Bezbílkovinný blokační roztok na polymérním základě určený pro přímé použití

ROTIPHORESE® roztok Blue R

Koncentrovaný roztok briliantové modři R pro detekci proteinů v gelu

SYNERGELTM

Modifikovaný polysacharidový přídavek k agaróze pro přípravu elektroforetických gelů

DNA sekvenční gel ROTIPHORESE®

DNA-sekvenční systém pro elektroforézu

KASEIN SODNÁ SŮL

Blokační činidlo z mléčného proteinu vhodné pro Western a ELISA. Vhodné pro použití s PBS/PBST, TBS/TBST a všemi standardními kolorimetrickými a fluorescenčními detekčními systémy. Není vhodné pro PVDF-membány, biotinem/streptavidinem řízené značení (mléko obsahuje biotin), a detekci fosfoproteinů.

Akce
Akční cena

ROTISZINT® eco plus

Scintilační roztok pro vodné a organické vzorky s vysokou absorpční kapacitou, komplexní směs na bázi ekologického rozpouštědla diisopropyl naftalenu

Akce
Akční cena
Roti gelstain

Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain

Ready-to-use netoxický a nekarcinogenní roztok pro barvení nukleových kyselin v agarózových gelech

Pufr PAGE Matrix plus Rotiphorese®

Připravený roztok pufru pro nalévání optimalizovaných gelů SDS-PAGE

10% SDS Roti®fair

Aniontový detergent pro přípravu bioanalytických roztoků

SDS 0,5 g Roti®fair

Aniontový detergent pro přípravu bioanalytických roztoků

Nosičové amfolyty Roti®lyte

Nosičové amfolyty pro isoelektrickou fokusaci (IEF)

Akce
Akční cena
ROTIPHORESE<sup>&reg</sup> Pufr 10 x TAE

ROTIPHORESE® Pufr 10x TAE

Koncentrovaný pufr (10x TAE) pro DNA elektroforézu

ROTIPHORESE® Pufr NF 10 x TBE

Reade-to-use pufr 10x TBE pro přípravu sekvenačních gelů

ROTIPHORESE® Pufr light 10x TAE

Pufr pro DNA-elektroforézu, ideální pro eluci DNA z gelů

Pufr SDS-PAGE ROTI®FAIR

Pufr pro proteinovou elektroforézu v sáčcích

Pufr 50x TAE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

1x TBE ROTI®FAIR

Pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

5x TBE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr (5 x TBE) pro DNA elektroforézu v sáčcích

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

10x TBE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

Pufr ROTI®-LOAD 2

4x koncentrovaný proteinový gel loading pufr, neredukovaný

Pufr ROTI®-LOAD 3 (LDS)

4x koncentrovaný proteinový gel loading pufr pro hotové a chlazené gely, neredukovaný

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>-LOAD DNA

ROTI®-LOAD DNA

Gel loading pufry pro DNA elektroforézu

Pufr ROTI®-LOAD RNA

1,3x koncentrovaný pufr pro RNA elektroforézu

Předbarvené proteinové markery (prestained) ROTI®-MARK

Proteinové markery pro elektroforézu

Nebarvené proteinové markery (unstained) ROTI®-MARK

Proteinové markery pro elektroforézu

Nerovnoměrně distribuované DNA markery

Markery pro DNA elektroforézu

Rovnoměrně distribuované DNA markery s fluorescenčním barvivem

Markery pro elektroforézu s fluorescenčním barvivem EvaGreen®, které bylo speciálně vyvinuto pro analýzu DNA

Akce
Akční cena
DNA marker 20 bp-DNA-Ladder

Rovnoměrně distribuované DNA markery (nebarvené)

Markery pro DNA elektroforézu

DNA markery pro krátký běh elektroforézy

Markery pro DNA elektroforézu

ROTI®-BLACK P

Kit pro barvení proteinů stříbrem

ROTI®-BLEACH

Sada pro odbarvení stříbrných barviv z gelů

ROTI®-BLACK N

Kit pro barvení DNA polyakrylamidových gelů stříbrem

ROTI®-BLACK NSeq

Kit pro barvení sekvenačních gelů stříbrem

Koncentrovaná methylenová modř ROTI®-Methylene blue

Pro reverzibilní barvení DNA v agarózových gelech

Fluorescenční barvička Eva Green®

Fluorescenční barvivo pro vizualizaci nukleových kyselin při elektroforéze, 100× koncentrovaný roztok

Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain Red

Netoxická alternativa ethidium bromidu, pro elektroforézu

Netoxická barviva MIDORIGREEN Advance a Direct

Netoxická a méně mutagenní alternativa k ethidiumbromidu a jiným škodlivým barvivům, která umožňuje detekci i pod viditelným světlem.

10-310 kD Proteinový marker TRICOLOR XTRA

Žebřík pokrývající široké rozpětí molekulové hmotnosti proteinů, se třemi barevnými pruhy pro rychlejší orientaci