Výběr

Katalog

Extrakce nukleových kyselin z gelu, purifikace

Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification

Pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů

Kit pro extrakci DNA fragmentů Ultrafree®-DA gel extraction kit

Pro jednokrokovou extrakci DNA fragmentů z agarózových a polyakrylamidových gelů