Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

FTA® karty

Základní informace

Specializované karty pro sběr, archivaci a izolaci genomové DNA z široké škály vzorků. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

  • Zachycení nukleových kyselin v jednom snadném kroku - jednoduše aplikujte vzorek krve či tkáně na kartu
  • Zachycená nukleová kyselina je použitelná pro běžné analýzy během max. 30 minut
  • Genomová DNA shromážděná na kartě vydrží stabilní v řádu let (týdnů v případě RNA) při pokojové teplotě
  • Karty jsou vhodné pro jakýkoliv typ buněk
  • Indikační FTA® karty mění barvu po nanesení vzorku pro usnadnění práce s bezbarvými vzorky
  • Vhodné pro: krev, buněčné kultury, bukální stěry, rostlinný materiál, bakterie, mikroorganismy, tkáně i homogenizované tkáně, viriony, M13 bakteriofágy, aj.
  • Využití: Skladování vzorků a knihoven genomové DNA, terénní sběry nukleových kyselin z tkání zvířat, z buněčných kultur, z rostlin i mikroorganismů
  • Použitelné pro: PCR, real-time PCR, SNP, STR, transgenetické identifikace, celogenomovou amplifikaci, HLA typing, genotypové analýzy ve forenzních disciplínách, molekulární biologii, testování potravin, zemědělství, drogové testy, genomiku, určování druhů, apod.
  • Pro tyto analýzy se zachycená DNA na kartě promyje FTA® purifikačním činidlem a opláchne TE pufrem

Ke stažení:

Návod k použití (ENG)

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Objednávková tabulka


Popis Typ Políčka Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
FTA® karty MINI 2 25 ks
R.CL90.1
N
3 335,00
MINI s barevnou indikací
R.CL91.1
N
4 147,00
CLASSIC 4
R.CL93.1
N
3 770,00
CLASSIC s barevnou indikací
R.CL94.1
N
4 756,00

FTA® karty obsahují chemikálie, které lyzují buňky, denaturují proteiny, a zároveň chrání nukleové kyseliny před nukleázami, oxidativním stresem i poškozením UV zářením. FTA® karty rychle ničí organismy jako krevní patogeny a předchází množení bakterií i jiných mikroorganismů. Každá karta může být použita pro 1-2 (MINI) či 1-4 (CLASSIC) samostatné vzorky.
N Novinka v nabídce

Související produkty

100× TE pufr ROTI®-STOCK

100× koncentrovaný zásobní roztok Tris / EDTA

FTA® purifikační činidlo

Pro purifikaci nukleových kyselin uskladněných na FTA® kartách. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® pěnový aplikátor

Pro aplikaci slin a bukálních stěrů na FTA® karty. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® sáčky

Sáčky pro uskladnění FTA® karet. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

Harris Uni-Core děrovač

Jednorázový Uni-Core děrovač vyvinutý pro použití s Whatman FTA® kartami. Vyrobeno GE Healthcare.