Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

Havarijní soupravy a sorbenty ROTH® na chemikálie

Základní informace

Sorbenty pro absorpci a bezpečnou likvidaci rozlitých chemikálií

  • Havarijní soupravy obsahují: absorpční a neutralizační látky, ochranné brýle, smeták a lopatku, houbičku, sáček na odpad se svorkami a výstražné štítky

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Přidat
Pokračovat

Havarijní souprava pro likvidaci organických rozpouštědel

Základní informace

  • Souprava obsahuje: 2 x 800 g Rotisorb® pro absorpci anorganických a organických kyselin, alkalických roztoků, alkoholů, aldehydů, aminů, esterů, aromatických, chlorovaných a alifatických uhlovodíků, barev, laků, topných a motorových olejů

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Objednávková tabulka


Popis Balení (ks) Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
Havarijní souprava pro likvidaci oraganických rozpouštědel 1
R.1803.1
2 349,00

Přidat
Pokračovat

Havarijní souprava pro likvidaci kyselin a zásad

Základní informace

  • Souprava obsahuje: 5 kg Pyracidosorb-ROTH® pro neutralizaci kyselin a 5 kg Basosorb pro neutralizaci zásad

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Bezp. věty (GHS) H319

Objednávková tabulka


Popis Balení (ks) Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
Havarijní souprava pro likvidaci kyselin a zásad 1
R.1808.1
3 277,00

Přidat
Pokračovat

Havarijní souprava pro likvidaci kyseliny flourovodíkové

Základní informace

2komponentní systém pro neutralizaci kyseliny fluorovodíkové

  • Souprava obsahuje: 1,5 l Fluorosorb-ROTH® komponent A, 1 l Fluorosorb-ROTH® komponent B s pH indikátorem a 800 g Rotisorb®

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Objednávková tabulka


Popis Balení (ks) Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
Havarijní souprava pro likvidaci kyseliny fluorovodíkové 1
R.1804.1
3 045,00
Fluorosorb-ROTH® komponent A
R.H066.1
632,00
Fluorosorb-ROTH® komponent B
R.H067.1
806,00

Přidat
Pokračovat

Havarijní souprava absorpčních a neutralizačních látek

Základní informace

  • Souprava obsahuje: 1 kg Pyracidosorb-ROTH®, 1 kg Basosorb a 400 g Rotisorb®

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Bezp. věty (GHS) H319

Objednávková tabulka


Popis Balení (ks) Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
Havarijní souprava absorpčních a neutralizačních látek 1
R.0055.1
2 407,00

Přidat
Pokračovat

Absorbenty

Základní informace

Absorbenty pro úklid rozlitých chemikálií

  • Pyracidosorb pro neutralizaci kyselin s barevným indikátorem
  • Basosorb pro neutralizaci zásad s barevným indikátorem
  • Univerzální Rotisorb® pro absorbci hořlavin, olejů a agresivních látek

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Absorbent Kapacita (1 kg absorbentu)
Pyracidosorb 0,3 l konc. H2SO4, nebo 0,6 l konc. HNO3, nebo 1,0 l konc. HCl
Basosorb 1,0 l 25% NH4OH, nebo 1,0 l 50% roztoku KOH, nebo 0,75 l 50% roztoku NaOH

Objednávková tabulka


Absorbent Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
Pyracidosorb 5 kg
R 04111
1 157,00
Basosorb
R 32871
1 795,00
Univerzální absorbent Rotisorb®* 800 g
R 17101
632,00
pytel 25 kg
R 17102
2 317,00

*Lze použít pro absorbci anorganických a organických kyselin, alkalických roztoků, alkoholů, aldehydů, aminů, esterů, aromatických, chlorovaných a alifatických uhlovodíků, barev, laků, topných a motorových olejů