Výběr

Katalog

Histologie/Mikroskopie

BUTYLACETÁT

n-butylester kyseliny octové

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

DEKAHYDRONAFTALEN

dekalin, směs cis- a trans-izomerů

Akce
Akční cena
N,N-DIMETHYLFORMAMID

N,N-DIMETHYLFORMAMID

1,4-DIOXAN

1,4-diethylendioxid

Akce
Akční cena

Roticlear® na bázi alifatických uhlovodíků

Pro odparafinování histologických řezů. Netoxický alternativní produkt ke xylenu.

Akce
Akční cena
Novinka
ROTI<sup>®</sup>-HISTOL

ROTI®-HISTOL na bázi limonenu

Pro odparafinování histologických řezů

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Voda hypotonická, sterilní, nepyrogenní

Voda pro přípravu pufrů, odpovídá požadavkům Ph.Eur. pro "aqua purificata"

Kit barvící dle Ziehl-Neelsena

Barvící sada pro vizualizaci mykobakterií (např. bakterie TB) a dalších acidorezistentních bakterií

Neisserův roztok I

Roztok pro barvení Corynebacterium diphteriae podle Neissera

Neisserův roztok II

Roztok pro barvení Corynebacterium diphteriae podle Neissera

Neisserův roztok III

Roztok pro barvení Corynebacterium diphteriae podle Neissera

Kit pro Gramovo barvení

Barvící sada pro rozlišení grampozitivních a gramnegativních bakterií

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Gramův odbarvovací roztok

ethanolový roztok s 25 % acetonu k diferenciaci bakterií během Gramova barvení

Akce
Akční cena
Roztok Karbolfuchsin

Karbolfuchsin roztok

Roztok pro barvení bakterií (Gramovo barvení a barvení acidorezistentních bakterií, např. bakterií TB podle Ziehl-Neelsena)

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Safranin roztok

Pro Gramovo barvení

Akce
Akční cena

Nuclear Fast Red - roztok síranu hlinitého

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Resorcinol-Fuchsin roztok

Pro mikroskopii

Elastica van Gieson barvící kit

Barvící kit pro vizualizace pojivových tkání s elastickými vlákny

Akce
Akční cena

Loefflerův roztok

0,5% roztok methylenové modři, pro mikroskopii a počítání buněk

Wrightův roztok

Roztok eosinu a methylenové modři, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Giemsův roztok zásobní

Směs azuru, eosinu, methanolu a glycerinu, pro mikroskopii

Panoptical Fast Staining kit

K Pappenheimovu rychlému barvení, pro mikroskopii

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

Akce
Akční cena
Sprej mrazící

Sprej mrazící Solidofix®

Sprej pro zmražení histologických vzorků a chlazení parafínových bločků

MODŘ ALCIÁNOVÁ 8 GS

C.l. 74240, Alcian blue 8 GX, Ingrain Blue 1

MODŘ METHYLOVÁ

C.I. 42780, anilinová modř ve vodě rozpustná, methyl blue

MODŘ ASTRA FM

C.I.48048, Astra Blue FM
rozpustná ve vodě (0.5 %), barvící činidlo pro celulózu

AZUR II

směs azuru B a methylenové modři 1:1

AZUR II EOSINÁT

směs azuru B, methylenové modři a eosinu Y 1:1:1

AZUR B

C.I.52010, N,N,N'-trimethylthionin, Azur I, 3-methylamino-7-dimethylamino-fenothiazin chlorid

HNĚĎ BISMARKOVA R

C.I.21010, Basic Brown 4, Vesuvin R
Pro modifikované Coomassie Blue barvení
Základní azobarvivo, rozpustné v EtOH a MeOH (1 %-3 %), slabě rozpustné ve vodě (0,5 %)

HNĚĎ BISMARKOVA Y

C.I.21000, 4,4'-[1,3-fenylenbis(azo)]bis-1,3-benzendiamin dihydrochlorid, Basic Brown 1, Bismarck Brown G

MODŘ KREZYLOVÁ BRILANTNÍ

C.I.51010, Brilliant blue C, briliantová modř C
Základní vitální barvivo.

ZELEŇ BRILANTNÍ

C.I.42040, Basic Green 1, malachitová zeleň G, zeleň briliantová
Základní barvivo, rozpustné ve vodě, a alkoholu (1-5 %)

MODŘ BROMFENOLOVÁ

3,3',5,5'-Tetrabromfenolsulfonftalein, BPB
Dobře rozpustná v ethanolu, používá se k vitálnímu barvení spermatozoí.

KARMÍN

C.I.75470
Ve vodě nerozpustné přírodní barvivo získávané z vysušených těl samic červce nopálového. Hlavní složkou je karmínová kyselina

MODŘ CELESTINOVÁ

C.I.51050, Celestine blue
Vodný roztok celestinové modři hemalum k acidorezistentnímu barvení jader

CHROMOTROP® 2R

Indikátor pro komplexometrii
Ve vodě rozpustné azobarvivo, barví cytoplazmu červeně. Obvykle se používá v koncentracích 0,5-1 %.

ČERVEŇ KONGO

C.I.22120, difenyl-bis-alfa-naftylaminsulfonan sodný, červeň na bavlnu, Direct Red 28
Azobarvivo rozpustné ve vodě (na koloidní roztok) a v EtOH. 1% roztok v EtOH se používá k detekci amyloidových proteinů (abnormálně zmutovaných proteinů).

VIOLEŤ KRESOLOVÁ ACETÁT

Cresyl echt violet, Cresyl fast violet
Nukleární barvivo, používá se ori vizualizace nervové tkáně během Nisslova barvení. Obvykle se aplikuje jako 1% vodný roztok.

MODŘ EVANSOVA

C.I.23860, Direct Blue 53
Azobarvivo pro intravitální barvení

VIOLEŤ KRYSTALOVÁ

C.I.42555, hexamethylpararosanilin chlorid, methyl violeť 10B, genciánová violeť
Krystalová violeť je rozpustná ve vodě i alkoholu

FAST GREEN FCF

Food Green 3
Pro barvení proteinů. Rozpustná v EtOH a vodě, nahrazuje světlou zeleň v Massonově Goldnerově barvení či v Papanicolaouově roztocích

FUCHSIN BAZICKÝ

C.I. 42510, Basic violet, Magenta
Rozpustný ve vodě a v EtOH. Široké použití v histologii, např. v karbofuchsinu v Gramově barvení nebo v resorcinol-fuchsin roztoku v barvení elastických vláken.

GIEMSOVO BARVIVO

Směs azuru a eosinu k přípravě Giemsova roztoku. Používá se k barvení krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeně.

HEMATOXYLIN

C.I.75290, hydroxybrasilin, Natural Black 1
Béžové přírodní barvivo, které dosáhne své aktivní formy (hemalum) oxidací a reakcí s fixativem (např. kamencem). Hemalum barví buněčné jádro modře.

INDIGOKARMÍN

C.I.73015

ZELEŇ JANUSOVA B

C.I.11050, Diazin Green S
Vitální barvivo k barvení leukocytů a pro vizualizaci mitochondrií. Dále se používá jako počítací barvivo během modifikovaného Ziehl-Neelsenova barvení.

JENNEROVO BARVIVO

Romanowského barvící směs, směs eosinu, methylenové modři, Azury A, B a C
Eosinát methylenové modři pro barvení krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeni dle Jennera.

LEISHMANOVO BARVIVO

směs methylenové modři a azur A, B a C podle Leishmana
Eosinát methylenové modři pro barvení krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeně dle Leishmana.

ZELEŇ SVĚTLÁ SF

C.I.42095, Light green SF, Acid green 5
Ve vodě rozpustné barvivo pro vizualizaci pojivové tkáně během Masson-Goldnerova trichromového barvení (ingredience Goldnerova barviva III).

ZELEŇ MALACHITOVÁ OXALÁT

C.I. 42000, N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-diaminotrifenylkarbenium oxalát
Ve vodě rozpustné barvivo. V botanice se používá k barvení tkání, které jsou infikované bakteriemi, houbami či plísněmi a pro detekci spor.

MODŘ METHYLENOVÁ

C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium-chlorid, Basic Blue 9
Ve vodě rozpustné barvivo, neinterkaluje mezi páry bazí v DNA.

ZELEŇ METHYLOVÁ

C.I.42590, methylzeleň
Kyselé nitroso barvivo, vhodné pro vizualizace jader, rozpustné ve vodě (1 %).

METHYLORANŽ

C.I.13025, Oranž III, sodná sůl 4´-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonové kyseliny, oranž methylová sodná sůl
Azobarvivo slabě rozpustné ve vodě (5 g/l), ingredience trichromových barviv pro detekci pojivových tkání.

VIOLEŤ METHYLOVÁ 2B

C.I.42535, Basic violet
Ve vodě rozpustné barvivo (30 g/l) podobné krystalové violeti, používá se např. pro barvení fibrinu dle Weigerta.

ZELEŇ NAFTOLOVÁ B

C.I.10020, Naphthol green B, Acid green 1
Kyselé nitroso barvivo, rozpustné ve vodě (1 %).

ČERVEŇ NEUTRÁLNÍ

C.I. 50040, Neutral red, Toluylene red
Ve vodě rozpustné vitální barvivo.

NIGROSIN, rozpustný ve vodě

C.I.50420, Acid black 2
Ve vodě rozpustné barvivo (10 g/l) používané v bakteriologii.

MODŘ NILSKÁ A

C.I.51180, Nile blue sulphate

ČERVEŇ JÁDROVÁ

C.I.60760, nuclear fast red
Azobarvivo, ingredience činidla nuclear fast red - roztok síranu hlinitého

ORANŽ II, SODNÁ SŮL

C.I.15510, Acid orange 7
Ve vodě rozpustné barvivo používané v cytologii např. jako ingredience Papanicolaouva roztoku 2b.

ORANŽ G

C.I.16230, sodná sůl kyseliny 1-fenylazo-2-naftol-6,8-disulfonové, acid orange 10
Azobarvivo rozpustné v ethanolu. Součást Papanicolaouva roztoku k barvení cytologických materiálů.

ORANŽ IV, SODNÁ SŮL

C.I.13080, Tropaeolin OO
Ve vodě rozpustné barvivo.

ORCEIN

Natural Red 28
Přírodní rostlinný pigment, extrahovaný z lišejníků. Rozpsutný v alkoholu (červený) nebo v zředěných bázích (modrý). K detekci elastických vláken.

PONCEAU S

C.I.27195, Scarlet red
Pro reverzibilní barvení proteinů na membránách a pro mikroskopii.

SAFRANIN O

C.I.50240, Safranin T
Základní azinové barvivo, rozpustné ve vodě a EtOH, velmi vhodné k vizualizaci chromozomů. Safranin se používá k barvení bakterií, např. během Gramova barvení nebo k barvení spor dle Wirtze.

SUDAN II

C.I.12140, Solvent Orange 7
V tucích rozpustné azobarvivo pro detekci lipidů v řezech tkání.

ČERVEŇ SUDANOVÁ B

C.I.26100, sudan III

ČERVEŇ ŠARLACHOVÁ R

C.I.26105 sudan R, Oil Red IV, sudan IV

ČERŇ SUDANOVÁ B

C.I.26150, neptunová čerň

ORANŽ SUDANOVÁ G

C.I.11920, Solvent Orange 1
V tucích rozpustné azobarvivo pro detekci triglyceridů v tkáních.

BROMOSULFOFTALEIN DISODNÁ SŮL

bromosulftalein, fenoltetrabromoftaleindisulfonan disdodný
Organické barvivo pro mikroskopii

MODŘ TETRAZOLIOVÁ CHLORID

BTC
Pro vitální barvení buněk. Další použití: histochemická detekce sukcinát dehydrogenázy a NAD-vázaných enzymů, vitální barvení pro detekci živých buněk , biochemické měření glukozooxidázy, analýza různých kortikosteroidů.

VIOLEŤ TETRAZOLIOVÁ

tetrazolium violet
Redoxní indikátor k detekci živých buněk.

MODŘ THIAZOLYLOVÁ

bromthiazolová modř, MTT
K detekci apoptózy.

THIONIN (acetát)

C.I.52000, 3,7-diaminofenothiazin-5-ium acetát, Lauthova violeť
Modré jaderné barvivo používané v Nisslově barvení pro detekci neutrocytů.

MODŘ TOLUIDINOVÁ O

C.I.52040, Basic Blue 17, methylenová modř T extra
Ve vodě rozpustné jaderné barvivo. V histologii se používá pro barvení neurohistologických vzorků, v botanice k detekci rostlinných buněk.

2,3,5-TRIFENYLTETRAZOLIUM CHLORID

tetrazoliová červeň, TTC, TTZ, TPTZ
Pro vitální barvení buněk, pro mikrobiologii a histochemii

MODŘ TRYPANOVÁ

benzamine blue
Proteiny barvící azobarvivo používané k vitálnímu barvení (test vitality buněk) na základě své selektivní schopnosti procházet membránami poškozených buněk. K polychromatickému barvení, např. k vizualizaci kolagenových vláken v pojivových tkáních.

WRIGHTOVO BARVIVO

Wright's stain, směs eosinu a methylenové modři
Barvivo pro krevní nátěry a nátěry kostní dřeni dle Wrighta; ingredience Wrightova roztoku

ČERVEŇ XYLIDINOVÁ

C.I.16150, Ponceau 2R, Xylidine Ponceau, Ponceau G, Red R, Acid Red 26, Food Red 5
Ve vodě rozpustné barvivo používané např. pro Masson-Goldnerovo trichromové barvení (ingredience Goldnerova barviva I).

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

KAKODYLAN SODNÝ TRIHYDRÁT PUFFERAN®

dimethylarseničnan sodný

FUCHSIN KYSELÝ

C.I.42685
Používán jako barvivo plazmy v 0,5 - 1% vodném roztoku.

ORANŽ AKRIDINOVÁ

C.I. 46005, Basic Orange 14
Fluorescenční indikátor

ČERVEŇ ALIZARINOVÁ S

C.I.58005, sodná sůl kyseliny alizarinsulfonové, alizarinkarmín

AURAMIN O

C.I.41000, 4,4'-(dimethylamino]-benzofenonimidhydrochlorid, Basic Yellow 2

DAPI

dihydrochlorid 4`,6-diamidino-2-fenylindolu

EOSIN Y

C.I. 45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

ERYTHROSIN B

C.I.45430, tetrajodfluorescein disodná sůl, Iodeosin, Acid Red 51

ETHIDIUMBROMID

homidiumbromid

PROPIDIUMJODID

Pro fluorescenční barvení DNA

RHODAMIN B

C.I.45170, Oil-soluble red A, Safranilin, Rosacein

ČERVEŇ BENGÁLSKÁ

C.I.45440, Rose Bengal B
Ve vodě rozpustné fluorescenční barvivo používané např v bakteriologii.

Fixační činidlo Roti®-Histofix ECO Plus

Netoxické fixační činidlo bez formaldehydu pro fixaci histologických vzorků

Roti®-Histofix v předplněných nádobkách

Fixační činidlo pro histologii, předplněné v lahvičkách se šroubovacím uzávěrem. Stabilizováno metanolem.

Akce
Akční cena

Roti®-Histofix

Fosfátem pufrovaný roztok formaldehydu, bez kyselin (pH 7). Stabilizováno metanolem.

Akce
Akční cena
Formaldehyd

FORMALDEHYD

formalín, methanal

PARAFORMALDEHYD

Fixativum

DICHROMAN DRASELNÝ

dvojchroman draselný

KYSELINA PROPIONOVÁ

kyselina propanová

KYSELINA 5-SULFOSALICYLOVÁ DIHYDRÁT

dihydrát 5-salicylsulfoniové kyseliny

GLUTARALDEHYD

glutardialdehyd, 1,5-pentandial, glutaral

Akce
Akční cena

Mayerův Hemalum roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Eosin Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

H&E Fast Staining Kit

Pro mikroskopii

Mowiol®4-88

Polyvinylalkohol, polyethenol

DABCO®

Triethylendiamin, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]oktan
Protivymývací činidlo pro histologii

ALGINÁT SODNÝ

Pro biochemii

GLYCERIN

glycerol, 1,2,3-propantriol

Roti®-Histokit II

Montovací médium pro histologii

Kanadský balzám

Balsamum Canadense, přírodní balzám pro trvalé upevnění vzorků

Akce
Akční cena

γ-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN

APES, APTES, 3-aminopropyltriethoxysilan
silylační činidlo

CHLORALHYDRÁT

2,2,2-trichlorethan-1,1-diol, trichloroacetaldehyd monohydrát
V botanice se chloralhydrát používá jako projasňující činidlo a pro odstranění buněčného obsahu z rostlinných vzorků.

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEROXID VODÍKU

HYDROCHINON

1,4-dihydroxybenzen, benzen-1,4-diol

FLOROGLUCINOL

dihydrát 1,3,5-trihydroxybenzenu

HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT

žlutá krevní sůl, ferrokyanid draselný

HEXAKYANOŽELEZITAN DRASELNÝ

červená krevní sůl, ferrikyanid draselný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

V histologii se používá pro impregnaci stříbrem. Dochází k jemnému srážení stříbra, vizualizujícímu různé struktury ve vzorcích, např. retikulární vlákna pojivových tkání či jemné neurocyty.

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID SODNÝ

DISIŘIČITAN SODNÝ

pyrosiřičitan sodný

KYSELINA TETRACHLOROZLATITÁ HYDRÁT

chlorid zlatitý z vodného roztoku

OXID OSMIČELÝ

Ve skleněných ampulích

Akce
Akční cena

Parafín

pro histologii

Akce
Akční cena

Paraplast®

Parafín pro histologii

Akce
Akční cena
Kyselina jodistá 1% roztok

KYSELINA JODISTÁ

kyselina pentahydrogenjodistá

Akce
Akční cena

POLYETHYLENGLYKOL 400 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Akce
Akční cena

POLYETHYLENGLYKOL 1000 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Akce
Akční cena

POLYETHYLENGLYKOL 1500 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Akce
Akční cena

POLYETHYLENGLYKOL 2000 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Jednorázové preparační podložky

Podložky s pomocnými linkami a pravítky pro usnadnění tvorby preparátů

Akce
Akční cena
KYSELINA OCTOVÁ

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Akce
Akční cena
KYSELINA MRAVENČÍ

KYSELINA MRAVENČÍ

kyselina methanová

CHELATON III

dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2, komplexon III

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA DUSIČNÁ

Akce
Akční cena

KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ

kyselina trichlorethanová

Hematoxylin dle Delafielda

20× koncentrovaný, pro mikroskopii

Hematoxylin dle Ehrlicha

20× koncentrovaný, pro mikroskopii

Hematoxylin dle Harrise

Papanicolau 1a, pro mikroskopii

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT

trihydrát sekundárního fosforečnanu draselného

Akce
Akční cena

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

terciární, dihydrát citronanu trisodného

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát primárního fosforečnanu sodného

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát sekundárního fosforečnanu sodného

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

GLYCIDETHER 100

dříve známý pod jménem Epon 812, epoxipropylether glycerolu

GLYCIDETHER tužidlo DBA

DDSA, anhydrid 2-dodecenylsukcinové kyseliny

GLYCIDETHER tužidlo MNA

anhydrid 1-methyl-5-norbornen-2,3-dikarboxyové kyseliny

GLYCIDETHER akcelerátor DMP-30

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)-fenol

Alciánová modř roztok v kyselině octové

pro selektivní barvení mucinů

Methylenová modř 0,1% roztok

Pro barvení jader, bez aditiv. Vhodná pro Kinyounovo nebo Gabettovo barvení.