Výběr

Katalog

Klasická média pro buněčné kultury LONZA (Cambrex)

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)

DMEM se používá obecně v řadě aplikací pro kultivaci buněčných kultur savčích buněk.

DMEM : F12 1:1 Mixture

Kombinuje bohatost média F12 a vyšší koncentrace složek média DMEM.

IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)

Médium IMDM pro rychle rostoucí buňky.

MEM (E-MEM, MEM Eagle, Minimum Essential Media - Eagle)

Minimální Esenciální Médium (E-MEM) pro široké spektrum savčích buněčných typů.

RPMI 1640

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro hematopoetické buňky.