Výběr

Katalog

Kultivační média

Agar Baird-Parker (základ)

Pro izolaci a identifikaci stafylokoků

Agar Brain-Heart-Infusion (BHI)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných na výživu

Agar bramborový s glukózou (PDA médium)

Pro kultivaci a identifikaci kvasinek a plísní. PDA médium - Potato Dextrose Agar

Agar CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Agar CASO s lecitinem a polysorbátem 80

Pro detekci mikroorganismů z kosmetických produktů a dezinfikovaných povrchů

Agar CLED

Pro kultivaci a diferenciaci grampozitivních a gramnegativních bakterií z močového traktu

Agar CLED plus

Pro kultivaci, snadnou diferenciaci podle barvy a počítání gram-pozitivních a gramnegativních bakterií z močového traktu

Agar krystalová violeť-žluč-glukóza

Pro kultivaci a identifikaci enterobakterií ve vodě, potravinách a dalších materiálech

Agar krystalová violeť-žluč-laktóza

Pro detekci a identifikaci enterobakterií

Agar Letheen modifikovaný

Pro mikrobiologické analýzy kosmetických přípravků a vzorků obsahujících dezinfekční prostředky nebo konzervační přípravky

Agar MacConkey

Pro selektivní izolaci a identifikaci enterobakterií

Agar MacConkey se sorbitolem (SMAC Agar)

Selektivní a diferenciální médium pro detekci E. coli O157: H7 fermentující sorbitol

Agar m-CP

Pro izolaci a počítaní Clostridium perfringens

Agar MRS

Pro kultivaci laktobacilů

Agar MRS s pH 5,7

Pro kultivaci pH senzitivních laktobacilů z potravin a krmiva

Agar Mueller-Hinton

Médium pro testování citlivosti mikroorganismů na antibiotika diskovou difuzní metodou

Agar Oxford Listeria (základ)

Selektivní médium pro detekci Listeria monocytogenes

Agar Palcam Listeria (základ)

Diferenciační médium pro detekci Listeria ssp., obzvlášť L. monocytogenes

Agar "Plate-Count"

Pro počítání aerobních mikroorganismů v mléku, potravinách a dalších materiálech

Agar "Plate-Count" se sušeným mlékem

Pro počítaní mikroorganismů v mléce a mléčných derivátech

Agar R2A

Pro počítání heterotrofních bakterií ze vzorků vody

Agar Rogosa

Pro selektivní kultivaci laktobacillů

Agar s bengálskou červení (s chloramfenikolem)

Standardní selektivní agar pro počítání kvasinek a plísní

Agar s bengálskou červení a dichloranem (s chloramfenikolem)

Selektivní agar pro počítaní kvasinek a potravinových plísní, zvláště pro houby tvořící hýfy

Agar s pomerančovým sérem

Pro izolaci, detekci a růst patogenů tolerantních na kyselé prostředí v ovocných džusech, koncentrátech a dalších citrusových produktech

Agar Sabouraud 2% glukózový

Selektivní agar pro taxonomickou analýzu patogenních hub

Agar Sabouraud 4% glukózový

Pro izolaci, diferenciaci a kultivaci kvasinek a plísní

Agar Sabouraud 4% glukózový s chloramfenikolem

Selektivní agar pro izolaci a kultivaci kvasinek a patogenních plísní

Agar Salmonella-Shigella

Pro izolaci patogenních enterobakterií, speciálně rody Salmonella a Shigella

Agar se sladinovým extraktem

Pro izolaci a počítání kvasinek a plísní

Agar Schaedler

Pro kultivaci anaerobních mikroorganismů

Agar Slanetz-Bartley

Pro detekci a počítání fekálních streptokoků přímým počítáním nebo využitím metody membránové filtrace

Agar XLD

Pro izolaci patogenních enterobakterií, speciálně rody Salmonella a Shigella

Azide Dextrose Broth

Bujón pro detekci enterokoků

Bile Esculin Azide Agar

Pro izolaci a identifikaci intestinálních enterokoků ze vzorků vody

Brilliant Green Bile Broth

Pro kultivaci a stanovení počtu E. coli bakterií v mléce, vzorcích vody, výkalů a jiných materiálech

Brilliant Green Lactose Sucrose Agar

Vysoce selektivní médium pro izolaci salmonel z patologických vzorků a potravin

Brilliant Green Tetrathionate Bile Broth

Selektivní bujón pro salmonely v potravinách a stolici

Brucella Agar

Pro kultivaci bakterií rodu Brucella a dalších náročných mikroorganismů v potravinách a dalších vzorcích

Bujón acetamidový (složka A)

DEV, EN ISO 16266:2008
Pro potvrzení Pseudomonas aeruginosa ve vodných vzorcích.

Bujón Brain-Heart-Infusion (BHI)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných na výživu

Bujón bramborový s glukózou (PDB)

Pro identifikaci, kultivaci a počítání kvasinek a plísní

Bujón Brucella

Pro kultivaci bakterií rodu Brucella a dalších náročných mikroorganismů

Bujón CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Bujón CASO rostlinný

Pro kultivaci nenáročných a náročných mikrooganizmů

Bujón CASO, granulovaný

Pro kultivaci nenáročných a náročných mikroorganizmů

Bujón Coli Fluoro

Bohaté médium pro simultánní a snadnou detekci koliformních bakterií a E. coli ve vodě, potravinách a mléčných výrobcích

Bujón EC

Pro detekci a počítání koliformních bakterií ve vodě

Bujón Fraser (základ)

Médium pro detekci a izolaci Listeria v potravinách a vzorcích životního prostředí

Bujón laktózový

Pro potvrzení přítomnosti Escherichia coli ve vodě a mléčných produktech rozkladem laktózy

Bujón laktózový (DEV)

Pro potvrzení přítomnosti Escherichia coli ze vzorků vody fermentací laktózy

Bujón laktózový s peptonem (DEV)

Pro počítaní koliformních bakterií ve vzorcích vody

Bujón laktózový se sulfitem (základ)

Pro selektivní detekci a počítaní Clostridium perfringens

Bujón Letheen modifikovaný

Pro mikrobiologické analýzy kosmetických přípravků a vzorků obsahujících dezinfekční prostředky nebo konzervační přípravky

Bujón MacConkey

Pro detekci koliformních bakterií ze vzorků vody, mléka a jiných tekutin

Bujón mořský

Pro počítaní a izolaci heterotrofních mořských bakterií

Bujón Moussel EE

Pro selektivní výživu enterobakterií v jídle, zejména Salmonella a coliformních bakterií

Bujón MRS

Pro kultivaci laktobacilů

Bujón MRS s pH 5,7

Pro kultivaci pH senzitivních laktobacilů z potravin a krmiva

Bujón Mueller Kauffman (základ)

Pro selektivní výživu bakterií z rodu Salmonella z masa a jiných potravin

Bujón Mueller-Hinton

Pro kultivaci a testování citlivosti mikroorganismů na antibiotika

Bujón Rappaport Vassiliadis

Pro selektivní výživu bakterií z rodu Salmonella z jídla, vody a jiných vzorků

Bujón Sabouraud 2% glukózový

Selektivní médium pro taxonomickou analýzu patogenních hub

Bujón se sladinovým extraktem

Pro izolaci a počítání kvasinek a plísní a pro testování sterility

Bujón Schaedler

Pro výživu a kultivaci anaerobních mikroorganismů

Bujón "Terrific modified"

Pro kultivaci E. Coli, kultivací bakterií při izolaci plazmidu a expresi proteinů in vitro

Bujón Todd-Hewitt

Pro nakultivování β-hemolytických streptokoků pro jejich serologickou typizaci

Campylobacter agar, bez krve (základ)

Pro izolaci bakterií Campylobacter jejuni, Campylobacter coli a Campylobacter laridis v potravinách, klinických a dalších vzorcích

Campylobacter selektivní agar (základ)

Pro izolaci Campylobacter coli a Campylobacter jejuni

Campylobacter Supplement

CCDA Supplement, lyofilizovaný doplněk media pro izolaci Campylobacter jejuni, C. coli a C. laridis

Candida Chromo-Agar

Selektivní médium pro izolaci a rychlou identifikaci kvasinek rodu Candida

Cetrimidový agar

Pro izolaci a identifikaci Pseudomonas aeruginosa

Coliforms Chromo-Agar

Pro současnou selektivní detekci E. coli a ostatních koliformních bakterií ve vzorcích vody a jídla

Coliforms Chromo-Agar (ISO)

Pro detekci a počítaní E. coli a jiných koliformních bakterií ve vodě

Columbia-Agar (základ)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných i nenáročných na výživu, vhodné i pro kultivaci mycoplasmat

Cronobacter Chromo-Agar

Selektivní medium pro detekci Cronobacter (Enterobacter) sakazakii v sušeném mléce a sušených mléčných směsích pro kojence

D/E Neutralizing Agar

Pro detekci a počítaní mikroorganismů z dezinfikovaného prostředí

Deoxycholát citrátový agar

Pro vysoce selektivní izolaci patogenních enterobakterií, zvláště rodu Salmonella a Shigella

Differential Reinforced Clostridial Medium

Pro detekci a počítání klostridií v potravinách a jiných vzorcích

Dichloran Glycerol Agar (základ)

Selektivní agar pro počítaní kvasinek a potravinových plísní, zejména v polosuchých a suchých potravinách

Dnase Test Agar

Pro detekci DNázové aktivity při identifikaci patogenních bakterií

Endo-Agar (základ)

Pro izolaci střevních gram-negativních koliformních bakterií z vody, mléčných výrobků a potravin

Kligler Iron Agar (KIA)

Pro diferenciaci gramnegativních enterobakterií

Krevní agar (základ)

Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

Krevní agar č. 2 (základ)

Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

Lauryl Sulphate Broth

Pro detekci koliformních bakterií ze vzorků vody

Legionella agar (základ)

BCYE-Agar (Basis), GVCP-Agar (Basis) Pro selektivní kultivaci bakterií Legionella

Legionella Growth Supplement

BCYE additive, lyofilizovaný doplněk media pro izolaci bakterií Legionella

Legionella GVPC Supplement

Lyofilizovaný doplněk media pro selektivní izolaci bakterií Legionella

Listeria Chromo-Agar (základ)

Selektivní médium pro detekci a stanovení počtu bakterií Listeria monocytogenes

Lysine Iron Agar

Pro rychlé rozlišení bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, zejména Salmonella arizone

Mannitol Egg Yolk Polymyxim Agar (základ)

Pro počítaní a izolaci Bacillus cereus v potravinách, podle Mossela

Mannitol Salt Agar

Pro izolaci patogenních druhů stafylokoků

Médium č. 1 s antibiotiky

Standardní agarové médium pro detekci a stanovení účinnosti antibiotik

Médium č. 23 s antibiotiky

Agarové médium pro detekci a stanovení účinnosti antibiotik

Médium King's B (základ)

Pro potvrzení Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích vody

Médium Slanetz-Bartley (s tetraziolum chloridem)

Pro detekci a počítaní intestinálních enterokoků ze vzorků vody

m-EL-Chromo-Agar (základ)

Pro detekci a počítaní enterokoků ze vzorků vody pomocí jednoduché membránové filtrace

MRSA Chromo-Agar (základ)

Pro detekci methicilin rezistentních stafylokoků

Peptonová voda, pufrovaná

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozbory potravin

Peptónová voda, pufrovaná (granulovaná)

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozbory potravin

Pseudomonas Chromo-Agar

Pro detekci a izolaci bakterií Pseudomonas

Pseudomonas selektivní agar (základ) - CN Agar

Pro stanovení a počítání Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích vody pomocí membránové filtrace

Reinforced Clostridial Medium

Pro počítání a výživu bakterií z třídy Clostridia a dalších anaerobů z potravin a jiných vzorků

Salmonella Chromo-Agar

Pro izolaci bakterií Salmonella z potravin, vody a klinických vzorků

Simmons citrátový agar

Pro diferenciaci mikroorganismů na základě využití citrátu

TBX Chromo-Agar

Selektivní agar pro detekci E. coli ve vzorcích potravin

Triple Sugar Iron Agar (TSI agar)

Pro identifikaci a diferenciaci enterobakterií a pro stanovení salmonel

Univerzální pivní agar (základ)

Pro kultivaci bakterií znehodnocujících pivo

Yeast extract Agar

Pro izolaci a počítání mikroorganismů, např. bakterií, plísní nebo kvasinek

Yersinia Selective Agar (základ)

Selektivní médium pro izolaci Yersinia, zejména Y. enterocolitica

Želatinový agar (DEV)

Pro počítání celkové mikrobiální populace a detekci mikroorganismů zkapalňujících želatinu ve vzorcích vody

Živný agar

Pro kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Živný bujón

Pro kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu