Výběr

Katalog

Kultivační média

Agar Baird-Parker (základ)

Pro izolaci a identifikaci stafylokoků

Agar s bengálskou červení (s chloramfenikolem)

Standardní selektivní agar pro počítání kvasinek a plísní

Akce
Akční cena
Aspergillus brasiliensis

Agar bramborový s glukózou (PDA médium)

Pro kultivaci a identifikaci kvasinek a plísní. PDA médium - Potato Dextrose Agar

Campylobacter agar, bez krve (základ)

Pro izolaci bakterií Campylobacter jejuni, Campylobacter coli a Campylobacter laridis v potravinách, klinických a dalších vzorcích

Campylobacter Supplement

CCDA Supplement, lyofilizovaný doplněk media pro izolaci Campylobacter jejuni, C. coli a C. laridis

Candida Chromo-Agar

Selektivní médium pro izolaci a rychlou identifikaci kvasinek rodu Candida

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Akce
Akční cena

Bujón CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Cetrimidový agar

Pro izolaci a identifikaci Pseudomonas aeruginosa

Columbia-Agar (základ)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných i nenáročných na výživu, vhodné i pro kultivaci mycoplasmat

Akce
Akční cena
A: E. coli (modré, díky reakci s ß-D-Glucuronidázou)<br>B: Ostatní koliformní salmonely (díky rekaci s ß-D-galactosidázou)

Coliforms Chromo-Agar

Pro současnou selektivní detekci E. coli a ostatních koliformních bakterií ve vzorcích vody a jídla

Cronobacter Chromo-Agar

Selektivní medium pro detekci Cronobacter (Enterobacter) sakazakii v sušeném mléce a sušených mléčných směsích pro kojence

Akce
Akční cena

Deoxycholát citrátový agar

Pro vysoce selektivní izolaci patogenních enterobakterií, zvláště rodu Salmonella a Shigella

Endo-Agar (základ)

Pro izolaci střevních gram-negativních koliformních bakterií z vody, mléčných výrobků a potravin

Akce
Akční cena
A: Streptococcus pyogenes<br>B:  &#946;-hemolýza způsobená S. pyogenes (po zvětšení)

Krevní agar (základ)

Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

Akce
Akční cena

Agar krystalová violeť-žluč-glukóza

Pro kultivaci a identifikaci enterobakterií ve vodě, potravinách a dalších materiálech

Agar krystalová violeť-žluč-laktóza

Pro detekci a identifikaci enterobakterií

Bujón laktózový

Pro potvrzení přítomnosti Escherichia coli ve vodě a mléčných produktech rozkladem laktózy

Legionella agar (základ)

BCYE-Agar (Basis), GVCP-Agar (Basis) Pro selektivní kultivaci bakterií Legionella

Legionella Growth Supplement

BCYE additive, lyofilizovaný doplněk media pro izolaci bakterií Legionella

Legionella GVPC Supplement

Lyofilizovaný doplněk media pro selektivní izolaci bakterií Legionella

Akce
Akční cena
A: Enterobacter aerogenes<br>B: Shigella dysenteriae

Agar MacConkey

Pro selektivní izolaci a identifikaci enterobakterií

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar Brain-Heart-Infusion (BHI)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných na výživu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Bujón Brain-Heart-Infusion (BHI)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných na výživu

Agar Mueller-Hinton

Médium pro testování citlivosti mikroorganismů na antibiotika diskovou difuzní metodou

Bujón Mueller-Hinton

Pro kultivaci a testování citlivosti mikroorganismů na antibiotika

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar MRS

Pro kultivaci laktobacilů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Bujón MRS

Pro kultivaci laktobacilů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar "Plate-Count"

Pro počítání aerobních mikroorganismů v mléku, potravinách a dalších materiálech

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Peptonová voda, pufrovaná

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozbory potravin

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar s pomerančovým sérem

Pro izolaci, detekci a růst patogenů tolerantních na kyselé prostředí v ovocných džusech, koncentrátech a dalších citrusových produktech

Pseudomonas Chromo-Agar

Pro detekci a izolaci bakterií Pseudomonas

Pseudomonas selektivní agar (základ) - CN Agar

Pro stanovení a počítání Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích vody pomocí membránové filtrace

Akce
Akční cena
A: Aspergillus brasiliensis<br>B: Candida albicans

Agar Sabouraud-4 % glukózový

Pro izolaci, diferenciaci a kultivaci kvasinek a plísní

Agar Sabouraud-4 % glukózový s chloramfenikolem

Selektivní agar pro izolaci a kultivaci kvasinek a patogenních plísní

Salmonella Chromo-Agar

Pro izolaci bakterií Salmonella z potravin, vody a klinických vzorků

Agar Salmonella-Shigella

Pro izolaci patogenních enterobakterií, speciálně rody Salmonella a Shigella

Agar se sladinovým extraktem

Pro izolaci a počítání kvasinek a plísní

Bujón se sladinovým extraktem

Pro izolaci a počítání kvasinek a plísní a pro testování sterility

Agar Slanetz-Bartley

Pro detekci a počítání fekálních streptokoků přímým počítáním nebo využitím metody membránové filtrace

Akce
Akční cena

TBX Chromo-Agar

Selektivní agar pro detekci E. coli ve vzorcích potravin

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Bujón "Terrific modified"

Pro kultivaci E. Coli, kultivací bakterií při izolaci plazmidu a expresi proteinů in vitro

Bujón Todd-Hewitt

Pro nakultivování β-hemolytických streptokoků pro jejich serologickou typizaci

Akce
Akční cena
Salmonella typhimurium

Agar XLD

Pro izolaci patogenních enterobakterií, speciálně rody Salmonella a Shigella

Živný agar

Pro kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Živný bujón

Pro kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu