Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

KVANTOVÉ TEČKY

Základní informace

"Quantum dots" (QD) - nanočástice nebo nanokrystaly polovodičových materiálů s průměrem v rozsahu 2-10 nanometrů (10-50 atomů)

  • Při excitaci vnějším světelným zdrojem je emitováno světlo, jehož barva je závislá na velikosti částic
  • S klesající velikostí částic klesá vlnová délka emitovaného záření - větší částice emitují červené světlo, malé světlo modré
  • Použití ve fluorescenční mikroskopii, Ramanově spektrometrii, pro průtokovou cytometrii, v konjugátech pro barvení buněk a tkání při "In Vivo" zobrazování
  • Nanokrystaly a jejich biokonjugáty jsou vhodné pro experimenty vyžadující dlouhodobou fotostabilitu

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Přidat
Pokračovat

Kadmiumtelurid ROTI®nanoMETIC

Základní informace

Hydrofilní, ve vodě rozpustné kvantové tečky s povrchem krytým karboxylovými skupinami

sumární vzorecCdTe

  • Snadno vytváří koloidní roztoky ve vodě, ideální pro označování

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


CAS [1306-25-8]
Teplota tání 2 150-2 200 °C
Teplota uchovávání +4 °C
Bezp. věty (GHS) H302+H312+H332-H400-H410

Objednávková tabulka


Materiál Fluorescenční
maximum (nm)
Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
CdTe 505-515 5 mg
R.8256.1
1 845,00
10 mg
R.8256.2
2 937,00
565-575 5 mg
R.8257.1
1 845,00
10 mg
R.8257.2
2 937,00
605-615 5 mg
R.8258.1
1 845,00
10 mg
R.8258.2
2 937,00
705-715 5 mg
R.8260.1
1 845,00
10 mg
R.8260.2
2 937,00
775-785 5 mg
R.8261.1
1 845,00
10 mg
R.8261.2
2 937,00

Přidat
Pokračovat

Zn-Cu-In-S/ZnS ROTI®nanoMETIC

Základní informace

Bez kadmia, netoxický, luminiscenční kvantové tečky s povrchem krytým hydrofóbními organickými skupinami

sumární vzorecZn-Cu-In-S/ZnS

  • Dobrá rozpustnost v toluenu, chloroformu a podobných rozpouštědlech

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


Bezp. věty (GHS) H302+H332-H315-H319-H335

Objednávková tabulka


Materiál Fluorescenční
maximum (nm)
Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
Zn-Cu-In-S/ZnS 515-545 5 mg
R.8609.1
1 467,00
10 mg
R.8609.2
2 187,00
545-575 5 mg
R.8610.1
1 467,00
10 mg
R.8610.2
2 187,00
575-605 5 mg
R.8618.1
1 467,00
10 mg
R.8618.2
2 187,00
595-625 5 mg
R.8614.1
1 467,00
10 mg
R.8614.2
2 187,00
635-665 5 mg
R.8616.1
1 467,00
10 mg
R.8616.2
2 187,00
685-715 5 mg
R.8615.1
1 467,00
10 mg
R.8615.2
2 187,00