Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ HYDRÁT

Základní informace

sumární vzorecH2PtCl6 · x H2O

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Přidat
Pokračovat

KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ HYDRÁT

Základní informace

hydrát hexachloroplatičité kyseliny

sumární vzorecH2PtCl6 · x H2O

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


CAS [26023-84-7]
Molekulová hmotnost 409,79 + x H2O
Hustota 2,43 g·cm-3
Bezp. věty (GHS) H301-H314-H317-H334-H411

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
ROTI®METIC
99,995 % (4N5)
1 g
R.5626.1
4 917,00
5 g
R.5626.2
22 770,00

Přidat
Pokračovat

KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ HEXAHYDRÁT

Základní informace

hexahydrát hexachloroplatičité kyseliny

sumární vzorecH2PtCl6 · 6 H2O

Máte dotaz k výrobku?

   Napište nám!

Technické informace


CAS [18497-13-7]
Molekulová hmotnost 517,88
Bezp. věty (GHS) H301-H334-H314-H317

Objednávková tabulka


Čistota Balení Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
~40 % Pt 1 g
R.9014.1
3 177,00
5 g
R.9014.2
12 750,00