Výběr

Katalog

Kyseliny anorg. a jejich deriváty

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

DIMETHYLSULFÁT
dimethylester kyseliny sírové
C2H6O4S
DIMETHYLSULFOXID
DMSO, dimethylester kyseliny siřičité
C2H6SO
KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ HYDRÁT
H2PtCl6 · x H2O
KYSELINA BORITÁ
kyselina trihydrogenboritá
H3BO3
KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ  Akční cena
HBr
KYSELINA DUSIČNÁ  Akční cena
HNO3
KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ  Akční cena
HF
KYSELINA FOSFOMOLYBDENOVÁ HYDRÁT
H3[P(Mo3O10)4] · x H2O
KYSELINA FOSFORITÁ
Krystalická
H3PO3
KYSELINA m-FOSFOREČNÁ
Stabilizovaná metafosforečnanem sodným
(HPO3)n
KYSELINA o-FOSFOREČNÁ
kyselina trihydrogenfosforečná
H3PO4
KYSELINA FOSFOWOLFRAMOVÁ HYDRÁT
H3[P(W3O10)4] · x H2O
KYSELINA CHLORISTÁ  Akční cena
HClO4
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ  Akční cena
kyselina solná
HCl
KYSELINA CHROMSÍROVÁ
Chromsírová směs, obsahuje kyselinu sírovou a dichroman draselný
KYSELINA JODISTÁ
kyselina pentahydrogenjodistá
H5IO6
KYSELINA MOLYBDENOVÁ
H2MoO4
KYSELINA SELENIČITÁ
H2SeO3
KYSELINA SÍROVÁ  Akční cena
H2SO4
KYSELINA SIŘIČITÁ
H2SO3
KYSELINA SULFAMOVÁ
kyselina amidosulfonová, kyselina amidosírová
H3NO3S
KYSELINA TETRACHLOROZLATITÁ HYDRÁT
chlorid zlatitý z vodného roztoku
HAuCl4 · x H2O
KYSELINA o-WOLFRAMOVÁ
orthowolframová kyselina, monohydrát oxidu wolframového
H2WO4
MOČOVINA
karbamid, urea, diamid kyseliny uhličité, diamid karbonylu
CH4N2O
THIOMOČOVINA
thiokarbamid
CH4N2S
THIONYLCHLORID
dichlorid-oxid siřičitý, dichlorester kyseliny siřičité
SOCl2