Výběr

Katalog

Laboratorní chemikálie

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.