Výběr

Katalog

Mikrotitrační a PCR destičky

Destička mikrotitrační PS

96jamková sterilní (aseptická) čirá destička