Výběr

Katalog

Molekulární biologie

Akce
Akční cena
CHLORID CESNÝ

CHLORID CESNÝ

Pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin při ultra-centrifugaci

SÍRAN CESNÝ

Činidlo pro centrifugaci v hustotním gradientu se strmějším gradientem ve srovnání s chloridem cesným

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Ficoll® 400

Pro hustotně gradientovou centrifugaci, příměs do gel loadingových pufrů

POLYSACHARÓZA 400

Sacharóza-epichlorhydrin kopolymer pro hustotně gradientní centrifugaci během buněčné separace a izolace buněčných organel

ddATP (Dideoxyadenosintrifosfát)

2',3'-dideoxyadenosin-5'-trifosfát v roztoku

ddCTP (Dideoxycytidintrifosfát)

2',3'-dideoxycytidin-5'-trifosfát v roztoku

ddGTP (Dideoxyguanosintrifosfát)

2',3'-dideoxyguanosin-5'-trifosfát v roztoku

ddTTP (Dideoxythymidintrifosfát)

2',3'-dideoxythymidin-5'-trifosfát v roztoku

ddNTP (Dideoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: ddATP, ddTTP, ddGTP a ddCTP o koncentraci 10 mM/dNTP

Prostředek pro odstranění DNA - DNA AWAY®

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od DNA

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od nukleových kyselin

Prostředek pro odstranění RNáz - RNase AWAY®

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od RNáz

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free eXtra

Jemný roztok pro odstranění kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát) pro molekulární biologii a elektroforézu

dATP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dCTP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxycytidin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dGTP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dTTP Na3 TRIHYDRÁT

5'-deoxythymidin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

PCR Mix Roti® 1

Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 2 mM/dNTP

PCR Mix Roti® 2

Směs nukleotidů dATP, dUTP, dGTP a dCTP o koncentraci 2 mM/dNTP

PCR Mix Roti® 3

Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 10 mM/dNTP

PCR Mix Roti® 3 (pH 7)

Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 10 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1

PCR Mix Roti® 4

Směs nukleotidů dATP, dUTP, dGTP a dCTP o koncentraci 10 mM/dNTP

dATP (Deoxyadenosintrifosfát)

2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát v roztoku

dCTP (Deoxycytidintrifosfát)

2'-deoxycytidin-5'-trifosfát v roztoku

dGTP (Deoxyguanosintrifosfát)

2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát v roztoku

dTTP (Deoxythymidintrifosfát)

2'-deoxythymidin-5'-trifosfát v roztoku

dUTP (Deoxyuridintrifosfát)

2'-deoxyuridin-5'-trifosfát v roztoku

dITP (Deoxyinosintrifosfát)

2'-deoxyinosin-5'-trifosfát v roztoku

dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP, čistota min min 99 %

dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu (pH 7) 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1, čistota min min 99 %

dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu 2

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dUTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP, čistota min 99 %

dNTP Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu 3

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dITP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP, čisota min 98 %

Rhodamin-12-dUTP

Pro enzymatické (neradioaktivní) značení DNA

RIBONUKLEÁZA A

z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)

RIBONUKLEÁZA

z hovězí slinivky, bez solí a proteáz, min 70 U/mg (Kunitz), přečištěná chromatograficky

Akce
Akční cena
LYSOZYM

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

FTA® karty

Specializované karty pro sběr, archivaci a izolaci genomové DNA z široké škály vzorků. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® karty pro úschovu bakteriálních klonů

Specializované karty pro archivaci a izolaci plazmidové a BAC DNA. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® purifikační činidlo

Pro purifikaci nukleových kyselin uskladněných na FTA® kartách. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® pěnový aplikátor

Pro aplikaci slin a bukálních stěrů na FTA® karty. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

Harris Uni-Core děrovač

Jednorázový Uni-Core děrovač vyvinutý pro použití s Whatman FTA® kartami. Vyrobeno GE Healthcare.

FTA® sáčky

Sáčky pro uskladnění FTA® karet. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

ACES PUFFERAN®

N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonová kyselina

AMP PUFFERAN®

2-amino-2-methylpropan-1-ol

AMPSO PUFFERAN®

kyselina 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxy-propansulfonová

BES PUFFERAN®

kyselina N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonová

BICIN PUFFERAN®

N,N-bis-(2-hydroxyethyl)glycin

CAPS PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylaminopropansulfonová

CAPSO PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylamino-2-hydroxypropansulfonová

CHES PUFFERAN®

2-(cyklohexylamino)-ethansulfonová kyselina

DIPSO PUFFERAN®

3-N-bis(hydroxyethyl)-amino-2-hydroxypropansulfonová kyselina

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina

MES

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

MOPS PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-propansulfonová

MOPSO PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonová

PIPES PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina)

POPSO PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-hydroxypropansulfonová kyselina)

TAPS PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-3-aminopropansulfonová kyselina

TAPSO PUFFERAN®

3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonová kyselina

TES PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-2-aminoethansulfonová kyselina

TRICIN PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methylglycin

DEXTRANSULFÁT 500 SODNÁ SŮL

MDS, dextran hydrogensulfát sodný, dextransulfát 500 sodná sůl

DNA sodná sůl z lososího spermatu

K použití v Southern a Northern hybridizaci k blokaci nespecifické vazby před a během hybridizace

SPERMIDIN

N-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin

MLÉKO SUŠENÉ

Práškové, nízký obsah tuku, blotovací kvalita

ALBUMIN FRAKCE V

Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %

ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

CETYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

hexadecyltrimethylamonium bromid, CTAB
Kationtový detergent

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

ROTI®-AQUA-FENOL (P/C/I)

Nasycený vodný roztok fenolu v chloroformu a isoamylalkoholu v poměru
25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

ROTI®-CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (C/I)

Směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24 : 1 pro extrakci nukleových kyselin v kombinaci s Roti®-fenolem

100× TE pufr ROTI®-STOCK

100× koncentrovaný zásobní roztok Tris / EDTA

Akce
Akční cena

GUANIDIN THIOKYANÁT

GTC

2-MERKAPTOETHANOL

thioethylenglykol

PVP K 25

polyvinylpyrrolidon

PVP K 30

polyvinylpyrrolidon

PVP K 90

polyvinylpyrrolidon

PVP K 12

polyvinylpyrrolidon

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL

Pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI

Pro rychlou a jednoduchou izolaci plazmidové a kosmidové bakteriální DNA z rekombinantních bakterií

Roti®-Prep Plasmid MINI kolonky

Náhradní kolonky a zkumavky pro izolační kit Roti®-Prep Plasmid MINI

Kit pro izolaci genomové DNA Roti®-Prep Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z různých typů vzorků

Kit pro izolaci genomové DNA z krve Roti®-Prep Blood Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z čerstvých nebo mražených vzorků krve

Kit pro izolaci RNA Roti®-Prep RNA MINI

Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií

ROTI®-QUICK kit pro izolaci RNA

Sada pro bezkolonovou izolaci RNA z buněk a tkání

Kit pro izolaci virové RNA/DNA Roti®-Prep Viral RNA/DNA MINI

Pro simultánní izolaci virové ssDNA, dsDNA a ssRNA z různých typů vzorků

Kit pro izolaci nukleových kyselin ARCIS DNA Sample Prep

Revoluční Ready-to-use kit obsahuje pouze 2 mikrozkumavky a výsledky přináší do 3 minut

Roti®-MagBeads DNA

Izolace genomické DNA pomocí magnetických kuliček

Akce
Akční cena

ROTI®-Transform

Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

Akce
Akční cena

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

DNA-kvantifikační markery QSK

Marker o délce fragmentů 500 bp

Plazmidová DNA pUC19

Lyofilizovaná forma vysoce čisté plazmidové DNA pUC19 (přístupové číslo L09137 v databázi EMBL) o celkové délce 2686 bp

Plazmidová DNA pBR322

Lyofilizovaná forma vysoce čisté plazmidové DNA pBR322 (přístupové číslo V01119 v databázi EMBL) o celkové délce 4361 bp

LB média rostlinná

Neobsahují složky pocházející ze zvířat, neobsahují TSE/BSE

Terrific Broth rostlinné

Neobsahuje složky pocházející ze zvířat

ATP Na2 TRIHYDRÁT

Adenosin-5-trifosfát disodná sůl trihydrát

CTP Na2 TRIHYDRÁT

Cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

GTP Na2 TRIHYDRÁT

Guanosin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

UTP Na3 TRIHYDRÁT

Uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

ATP (Adenosintrifosfát)

Adenosin-5'-trifosfát v roztoku

CTP (Cytidintrifosfát)

Cytidin-5'-trifosfát v roztoku

GTP (Guanosintrifosfát)

Guanosin-5'-trifosfát v roztoku

UTP (Uridintrifosfát)

Uridin-5'-trifosfát v roztoku

Ribonukleosidtrifosfáty v setu

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů ATP, CTP, GTP a UTP o koncentraci 100 mM/NTP

Akce
Akční cena

TRIS-(2-KARBOXYETHYL)-FOSFIN HYDROCHLORID

TCEP · HCl
redukční činidlo

Akce
Akční cena

DAPI

dihydrochlorid 4`,6-diamidino-2-fenylindolu

Akce
Akční cena

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

CHELATON III

dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2, komplexon III

GLYCERIN

glycerol, 1,2,3-propantriol

PROPIDIUMJODID

Pro fluorescenční barvení DNA

DEPC

diethylester kys. diuhličité

Minerální olej

Lehký bezbarvý olej pro PCR a další enzymatické reakce

Krabička chladicí IsoFreeze PCR | SSI

Chladítko pro dlouhodobé uchovávání vzorků citlivých na teplo

Krabička chladicí IsoFreeze MCT | SSI

Chladítko pro dlouhodobé uchovávání vzorků citlivých na teplo

Krabička chladící pro mikrozkumavky

Pro chlazení vzorků citlivých na teplo, jako jsou např. reagencie pro PCR nebo enzymy

Akce
Super cena
96jamková PCR destička typ 3400

PCR destička UltraFlux® bez rámečku plochá | SSI

96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

PCR destička UltraFlux® bez rámečku se zvýšeným okrajem jamek | SSI

24, 48 a 96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml destička

Akce
Super cena
typ 3420 čirá

PCR destička UltraFlux® s polovičním rámečkem | SSI

96jamková "Semi-Skirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena

PCR destička UltraFlux® s plným rámečkem | SSI

96jamková "Full-Skirted" "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
PCR destička UltraFlux<sup>®</sup> s uzavírací fólií pro "real-time" PCR a aplikátor pro přitisknutí fólie na destičku

PCR destička UltraFlux® s uzavírací fólií pro "real-time" PCR | SSI

Uživatelsky výhodný set různých 96jamkových "UltraFlux" PCR destiček s uzavírací fólií

Fólie a víčko uzavírací pro PCR destičky UltraFlux® | SSI

Fólie zabraňuje odpařování a kontaminaci mezi jamkami

PCR destička se zvýšeným okrajem jamek | BRAND

24 a 48jamková bílá 0,2ml destička pro PCR reakci s malým počtem vzorků

Fólie uzavírací pro real-time PCR | BRAND

Samolepicí čirá uzavírací fólie pro PCR destičky

PCR destička s rovným povrchem│SIMPORT

96jamková plochá 0,2ml destička, kterou lze snadno rozříznout na díly po 24 nebo 48 jamkách

Rotilabo®-PCR destičky oddělitelné

PCR destičky z PP bez rámečku, s perforací

Rotilabo®-těsnicí PCR fólie

Samolepicí film z PP či hliníku pro uzavírání PCR destiček

PCR mikrozkumavka 0,5 ml tenkostěnná | SSI

Mikrozkumavka s připojeným vydutým nebo plochým matným víčkem

PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml | SSI

Mikrozkumavka s připojeným vydutým, plochým, matným nebo plochým čirým víčkem

Akce
Doprodej
Adaptér 0,2ml  pro PCR mikrozkumavky

Adaptér 0,2 ml pro PCR mikrozkumavky | SSI

0,2 ml PCR mikrozkumavka pro vložení do 0,5 ml mikrozkumavky

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku | SSI

Samostatné stripy mikrozkumavek a plochých nebo vydutých víček

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SSI

Strip standardních nebo "low profile" mikrozkumavek s plochým nebo vydutým víčkem

PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml | SIMPORT

Jednotlivé mikrozkumavky s připojeným vydutým nebo plochým snadno propíchnutelným víčkem

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku bez víček | SIMPORT

Proužky samostatných mikrozkumavek a vydutých, nebo plochých víček po 8 nebo 12

PCR mikrozkumavky 0,2 ml tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SIMPORT

Strip standardních mikrozkumavek s plochým nebo vydutým víčkem

PCR mikrozkumavky v proužku | BRAND

Mikrozkumavky s extra tenkou stěnou určené pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR

Akce
Doprodej

PCR mikrozkumavka tenkostěnná | AXYGEN

Mikrozkumavky s plochým nebo vydutým víčkem

DNA polymeráza Roti®-Pol TaqS

Termostabilní rekombinantní DNA polymeráza pro PCR z bakterií Thermus aquaticus či Pyrococcus furiosus

DNA polymeráza Roti®-Pol Hot-TaqS

Hot Start verze termostabilní rekombinantní DNA polymerázy pro PCR z bakterií Thermus aquaticus či Pyrococcus furiosus

DNA polymeráza Roti®-Pol TaqHY

Modifikovaná High Yield verze termostabilní rekombinantní DNA polymerázy pro PCR z bakterie Thermus aquaticus

DNA polymeráza Roti®-Pol Hot-TaqHY

Modifikovaná High Yield Hot Start verze termostabilní rekombinantní DNA polymerázy pro PCR z bakterie Thermus aquaticus

Roti®-Pol TaqS Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR

Roti®-Pol TaqS Red-Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR a následné nanášení na gel

Roti®-Pol Hot-TaqS Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Hot Start Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR

Roti®-Pol Hot-TaqS Red-Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Hot Start Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR a následné nanášení na gel

DNA polymeráza Roti®-Pol ProofRead

Termostabilní rekombinantní DNA polymeráza pro PCR z archebakterie Pyrococcus furiosus pro vysokou přesnost PCR amplifikace

Páska a štítek indikační sterilizační

Samolepicí pásky a štítky pro kontrolu sterilizace

Deodorant autoklávovatelný ANABAC

Kapsle pro odstranění zápachu při autoklávování

Rukavice proti teplu CLAVIESTM

Rukavice pro manipulaci s autoklávovaným materiálem

Sáček "BIOHAZARD" červený s indikátorem sterilizace

Autoklávovatelné sáčky pro bezpečné uložení a likvidaci nebezpečného biologického odpadu

Sterclin® páska pro indikaci sterilizace

Samolepicí páska s barevnou změnou pro indikaci úspěšně proběhlé sterilizace

Qualitix ® sterilizační sáčky

Jednorázové sáčky dostupné v pěti velikostech a s barevnou indikací pro zabalení předmětů určených ke sterilizaci

Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification

Pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů

Kit pro extrakci DNA fragmentů Ultrafree®-DA gel extraction kit

Pro jednokrokovou extrakci DNA fragmentů z agarózových a polyakrylamidových gelů

poly d(T)12-18 Primer

Lyofilizovaný ready-made primer pro reverzní transkripci ("sequence unspecific priming")

Random-primer mix (hexanukleotidový)

Lyofilizovaný ready-made mix primerů pro generaci prób nebo během celogenomové amplifikace

Random-Primer kity pro RAPD-PCR

Lyofilizovaný set primerů pro RAPD-PCR (rapid amplification of polymorphic DNA)

Přísady do médií

Vysoce kvalitní sloučeniny pro rychlý růst a efektivní selekci mikroorganismů

LAKTALBUMIN HYDROLYZÁT

pro kultivaci laktobacilů, pro tkáňové kultury, produkci vakcín a fermentační procedury

PEPTON z kaseinu

Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin

PEPTON z masa

Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat

PEPTON ze sóji

Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů

Selektivní LB média s antibiotiky

Lysogeny Broth média s agarem a s přídavkem antibiotik pro selektivní kultivaci rekombinantní E. coli

Média standardní prášková

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT, YPD, a další)

Média standardní granulovaná

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT,)

Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkumavky (8 × 12)

Barevné stojánky s průhledným víčkem

Stojánek s víčkem 4 v 1 pro PCR aplikace

Stojánek pro 0,2ml/0,5ml/1,5ml/2ml mikrozkumavky

Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkumavky (8 × 12) "PCRrack" | SIMPORT

Barevné stojánky pro PCR mikrozkumavky, stripy nebo PCR destičky

Stojánek/krabička na PCR mikrozkumavky 0,2 ml | HEATHROW

Pro 96 PCR mikrozkumavek z ABS, vhodná do velmi nízkých teplot

Termocycler Alpha Cycler | PCRmax

Špičková řada kompaktních cyclerů s jednoduchým programováním na dotykovém displeji

Termocyclery Prime®│TECHNE

Kompaktní cyclery se zjednodušeným programováním licencované pro PCR

Akce
Akční cena

ROTI®-FECT

Reagencie pro transfekci eukaryotických buněk zprostředkovanou lipozomem

Akce
Akční cena

ROTI®-FECT Plus

Reagencie pro transfekci všech eukaryotických buněk

DEAE DEXTRAN

diethylaminoethyldextran, transfekční činidlo

BIS-TRIS PUFFERAN®

bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan

BIS-TRIS-PROPAN PUFFERAN®

1,3-bis[tris(hydroxymethyl)-methylamino]-propan

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

10× TBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok TBS (Tris buffered saline)

TRIS ACETÁT PUFFERAN®

tris(hydroxymethyl)-aminomethan acetát

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná.

Voda hypotonická, sterilní, nepyrogenní

Voda pro přípravu pufrů, odpovídá požadavkům Ph.Eur. pro "aqua purificata"

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Roti®-PinkDNA

Syntetický ko-precipitant s barvivem pro efektivní vysrážení nukleových kyselin

GLYKOGEN

glykogen 2. typu, lyofilizovaný, z ústřic

OCTAN AMONNÝ

ethanoát amonný

ETHYLALKOHOL

ethanol, líh

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

OCTAN SODNÝ TRIHYDRÁT

trihydrát ethanoátu sodného

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Spin centrifugační kolonky

Roti®-Spin centrifugační kolonky

Pro purifikaci a koncentraci biomolekul a pro purifikaci roztoků