Výběr

Katalog

Molekulární biologie

Akce
Akční cena

SACHARÓZA

Ficoll® 400

Pro hustotně gradientovou centrifugaci, příměs do gel loadingových pufrů

POLYSACHARÓZA 400

Sacharóza-epichlorhydrin kopolymer pro hustotně gradientní centrifugaci během buněčné separace a izolace buněčných organel

ddATP v roztoku

2',3'-dideoxyadenosin-5'-trifosfát

ddCTP v roztoku

2',3'-dideoxycytidin-5'-trifosfát

ddGTP v roztoku

2',3'-dideoxyguanosin-5'-trifosfát

ddTTP v roztoku

2',3'-dideoxythymidin-5'-trifosfát

Prostředek pro odstranění DNA - DNA AWAY®

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od DNA

Akce
Akční cena
Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI<sup>®</sup> Nucleic Acid-free

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od nukleových kyselin

Akce
Akční cena
Prostředek pro odstranění RNáz - RNase AWAY®

Prostředek pro odstranění RNáz - RNase AWAY®

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od RNáz

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

Akce
Akční cena

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát) pro molekulární biologii a elektroforézu

dATP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dCTP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxycytidin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dGTP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dTTP Na3 TRIHYDRÁT

5'-deoxythymidin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dATP v roztoku

2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát

dCTP v roztoku

2'-deoxycytidin-5'-trifosfát

dGTP v roztoku

2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát

dTTP v roztoku

2'-deoxythymidin-5'-trifosfát

dUTP v roztoku

2'-deoxyuridin-5'-trifosfát

dITP v roztoku

2'-deoxyinosin-5'-trifosfát

dNTP-set 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP

dNTP-set 1 (pH 7)

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1

Rhodamin-12-dUTP

Rhodamin-6-karboxyaminokaproyl-[5-(3-aminoallyl)-2´-deoxyuridin-5´-trifosfát]

Akce
Akční cena
RIBONUKLEÁZA A

RIBONUKLEÁZA A

z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)

RIBONUKLEÁZA

z hovězí slinivky, bez solí a proteáz, min 70 U/mg (Kunitz), přečištěná chromatograficky

Akce
Akční cena
LYSOZYM

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

FTA® karty

Specializované karty pro sběr, archivaci a izolaci genomové DNA z široké škály vzorků. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® karty pro úschovu bakteriálních klonů

Specializované karty pro archivaci a izolaci plazmidové a BAC DNA. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® purifikační činidlo

Pro purifikaci nukleových kyselin uskladněných na FTA® kartách. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® pěnový aplikátor

Pro aplikaci slin a bukálních stěrů na FTA® karty. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

Harris Uni-Core děrovač

Jednorázový Uni-Core děrovač vyvinutý pro použití s Whatman FTA® kartami. Vyrobeno GE Healthcare.

FTA® sáčky

Sáčky pro uskladnění FTA® karet. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

ACES PUFFERAN®

N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonová kyselina

AMP PUFFERAN®

2-amino-2-methylpropan-1-ol

AMPSO PUFFERAN®

kyselina 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxy-propansulfonová

BES PUFFERAN®

kyselina N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonová

BICIN PUFFERAN®

N,N-bis-(2-hydroxyethyl)glycin

CAPS PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylaminopropansulfonová

CAPSO PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylamino-2-hydroxypropansulfonová

CHES PUFFERAN®

2-(cyklohexylamino)-ethansulfonová kyselina

DIPSO PUFFERAN®

3-N-bis(hydroxyethyl)-amino-2-hydroxypropansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina

MES

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

MOPS PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-propansulfonová

MOPSO PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonová

PIPES PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina)

POPSO PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-hydroxypropansulfonová kyselina)

TAPS PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-3-aminopropansulfonová kyselina

TAPSO PUFFERAN®

3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonová kyselina

TES PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-2-aminoethansulfonová kyselina

TRICIN PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methylglycin

DEXTRANSULFÁT 500 SODNÁ SŮL

MDS, dextran hydrogensulfát sodný, dextransulfát 500 sodná sůl

DNA sodná sůl z lososího spermatu

K použití v Southern a Northern hybridizaci k blokaci nespecifické vazby před a během hybridizace

SPERMIDIN

N-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin

MLÉKO SUŠENÉ

Práškové, nízký obsah tuku, blotovací kvalita

ALBUMIN FRAKCE V

Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %

ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

Akce
Akční cena
DIMETHYLSULFOXID

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Akce
Akční cena

AMID KYSELINY MRAVENČÍ

Formamid

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

CETYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

hexadecyltrimethylamonium bromid, CTAB
Kationtový detergent

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

ROTI®-AQUA-FENOL (P/C/I)

Nasycený vodný roztok fenolu v chloroformu a isoamylalkoholu v poměru
25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

ROTI®-CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (C/I)

Směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24 : 1 pro extrakci nukleových kyselin v kombinaci s Roti®-fenolem

Akce
Akční cena

100× TE pufr ROTI®-STOCK

100× koncentrovaný zásobní roztok Tris / EDTA

2-MERKAPTOETHANOL

thioethylenglykol

PVP K 25

polyvinylpyrrolidon

PVP K 30

polyvinylpyrrolidon

PVP K 90

polyvinylpyrrolidon

PVP K 12

polyvinylpyrrolidon

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL

Pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI

Pro rychlou a jednoduchou izolaci plazmidové a kosmidové bakteriální DNA z rekombinantních bakterií

Roti®-Prep Plasmid MINI kolonky

Náhradní kolonky a zkumavky pro izolační kit Roti®-Prep Plasmid MINI

Kit pro izolaci genomové DNA Roti®-Prep Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z různých typů vzorků

Kit pro izolaci genomové DNA z krve Roti®-Prep Blood Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z čerstvých nebo mražených vzorků krve

Kit pro izolaci RNA Roti®-Prep RNA MINI

Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií

ROTI®-QUICK kit pro izolaci RNA

Sada pro bezkolonovou izolaci RNA z buněk a tkání

Kit pro izolaci virové RNA/DNA Roti®-Prep Viral RNA/DNA MINI

Pro simultánní izolaci virové ssDNA, dsDNA a ssRNA z různých typů vzorků

Kit pro izolaci nukleových kyselin ARCIS DNA Sample Prep

Revoluční Ready-to-use kit obsahuje pouze 2 mikrozkumavky a výsledky přináší do 3 minut

ROTI®-Transform

Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

Akce
Akční cena

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

LB média rostlinná

Neobsahují složky pocházející ze zvířat, neobsahují TSE/BSE

Terrific Broth rostlinné

Neobsahuje složky pocházející ze zvířat

ATP Na2 TRIHYDRÁT

Adenosin-5-trifosfát disodná sůl trihydrát

CTP Na2 TRIHYDRÁT

Cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

GTP Na2 TRIHYDRÁT

Guanosin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

UTP Na3 TRIHYDRÁT

Uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

ATP v roztoku

Adenosin-5'-trifosfát

CTP v roztoku

Cytidin-5'-trifosfát

GTP v roztoku

Guanosin-5'-trifosfát

UTP v roztoku

Uridin-5'-trifosfát

TRIS-(2-KARBOXYETHYL)-FOSFIN HYDROCHLORID

TCEP · HCl
redukční činidlo

DAPI

dihydrochlorid 4`,6-diamidino-2-fenylindolu

Akce
Akční cena

ETHIDIUMBROMID

homidiumbromid

CHELATON III

dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2, komplexon III

Akce
Akční cena

GLYCERIN

glycerol, 1,2,3-propantriol

PROPIDIUMJODID

Pro fluorescenční barvení DNA

DEPC

diethylester kys. diuhličité

Minerální olej

Lehký bezbarvý olej pro PCR a další enzymatické reakce

Krabička chladicí IsoFreeze PCR | SSI

Chladítko pro dlouhodobé uchovávání vzorků citlivých na teplo

Krabička chladicí IsoFreeze MCT | SSI

Chladítko pro dlouhodobé uchovávání vzorků citlivých na teplo

Akce
Super cena
96jamková PCR destička typ 3400

PCR destička UltraFlux® bez rámečku plochá | SSI

96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

PCR destička UltraFlux® bez rámečku se zvýšeným okrajem jamek | SSI

24, 48 a 96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml destička

Akce
Super cena
typ 3420 čirá

PCR destička UltraFlux® s polovičním rámečkem | SSI

96jamková "Semi-Skirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena

PCR destička UltraFlux® s plným rámečkem | SSI

96jamková "Full-Skirted" "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
PCR destička UltraFlux<sup>®</sup> s uzavírací fólií pro "real-time" PCR a aplikátor pro přitisknutí fólie na destičku

PCR destička UltraFlux® s uzavírací fólií pro "real-time" PCR | SSI

Uživatelsky výhodný set různých 96jamkových "UltraFlux" PCR destiček s uzavírací fólií

Fólie a víčko uzavírací pro PCR destičky UltraFlux® | SSI

Fólie zabraňuje odpařování a kontaminaci mezi jamkami

PCR destička se zvýšeným okrajem jamek | BRAND

24 a 48jamková bílá 0,2ml destička pro PCR reakci s malým počtem vzorků

Fólie uzavírací pro real-time PCR | BRAND

Samolepicí čirá uzavírací fólie pro PCR destičky

PCR destička s rovným povrchem│SIMPORT

96jamková plochá 0,2ml destička, kterou lze snadno rozříznout na díly po 24 nebo 48 jamkách

Rotilabo®-PCR destičky oddělitelné

PCR destičky z PP bez rámečku, s perforací

Rotilabo®-těsnicí PCR fólie

Samolepicí film z PP či hliníku pro uzavírání PCR destiček

PCR mikrozkumavka 0,5 ml tenkostěnná | SSI

Mikrozkumavka s připojeným vydutým nebo plochým matným víčkem

PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml | SSI

Mikrozkumavka s připojeným vydutým, plochým, matným nebo plochým čirým víčkem

Akce
Doprodej
Adaptér 0,2ml  pro PCR mikrozkumavky

Adaptér 0,2 ml pro PCR mikrozkumavky | SSI

0,2 ml PCR mikrozkumavka pro vložení do 0,5 ml mikrozkumavky

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku | SSI

Samostatné stripy mikrozkumavek a plochých nebo vydutých víček

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SSI

Strip standardních nebo "low profile" mikrozkumavek s plochým nebo vydutým víčkem

PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml | SIMPORT

Jednotlivé mikrozkumavky s připojeným vydutým nebo plochým snadno propíchnutelným víčkem

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku bez víček | SIMPORT

Proužky samostatných mikrozkumavek a vydutých, nebo plochých víček po 8 nebo 12

PCR mikrozkumavky 0,2 ml tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SIMPORT

Strip standardních mikrozkumavek s plochým nebo vydutým víčkem

PCR mikrozkumavky v proužku | BRAND

Mikrozkumavky s extra tenkou stěnou určené pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR

Akce
Doprodej

PCR mikrozkumavka tenkostěnná | AXYGEN

Mikrozkumavky s plochým nebo vydutým víčkem

Páska a štítek indikační sterilizační

Samolepicí pásky a štítky pro kontrolu sterilizace

Deodorant autoklávovatelný ANABAC

Kapsle pro odstranění zápachu při autoklávování

Rukavice proti teplu CLAVIESTM

Rukavice pro manipulaci s autoklávovaným materiálem

Sáček "BIOHAZARD" červený s indikátorem sterilizace

Autoklávovatelné sáčky pro bezpečné uložení a likvidaci nebezpečného biologického odpadu

Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification

Pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů

Kit pro extrakci DNA fragmentů Ultrafree®-DA gel extraction kit

Pro jednokrokovou extrakci DNA fragmentů z agarózových a polyakrylamidových gelů

Přísady do médií

Vysoce kvalitní sloučeniny pro rychlý růst a efektivní selekci mikroorganismů

LAKTALBUMIN HYDROLYZÁT

pro kultivaci laktobacilů, pro tkáňové kultury, produkci vakcín a fermentační procedury

PEPTON z kaseinu

Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin

PEPTON z masa

Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat

PEPTON ze sóji

Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů

Selektivní LB média s antibiotiky

Lysogeny Broth média s agarem a s přídavkem antibiotik pro selektivní kultivaci rekombinantní E. coli

Média standardní prášková

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT, YPD, a další)

Média standardní granulovaná

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT,)

Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkumavky (8 × 12)

Barevné stojánky s průhledným víčkem

Stojánek s víčkem 4 v 1 pro PCR aplikace

Stojánek pro 0,2ml/0,5ml/1,5ml/2ml mikrozkumavky

Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkumavky (8 × 12) "PCRrack" | SIMPORT

Barevné stojánky pro PCR mikrozkumavky, stripy nebo PCR destičky

Stojánek/krabička na PCR mikrozkumavky 0,2 ml | HEATHROW

Pro 96 PCR mikrozkumavek z ABS, vhodná do velmi nízkých teplot

Termocycler Alpha Cycler | PCRmax

Špičková řada kompaktních cyclerů s jednoduchým programováním na dotykovém displeji

Termocyclery Prime®│TECHNE

Kompaktní cyclery se zjednodušeným programováním licencované pro PCR

ROTI®-FECT

Reagencie pro transfekci eukaryotických buněk zprostředkovanou lipozomem

ROTI®-FECT Plus

Reagencie pro transfekci všech eukaryotických buněk

DEAE DEXTRAN

diethylaminoethyldextran, transfekční činidlo

BIS-TRIS PUFFERAN®

bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan

BIS-TRIS-PROPAN PUFFERAN®

1,3-bis[tris(hydroxymethyl)-methylamino]-propan

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

Akce
Akční cena

10× TBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok TBS (Tris buffered saline)

TRIS ACETÁT PUFFERAN®

tris(hydroxymethyl)-aminomethan acetát

Akce
Akční cena
VODA ošetřená DEPC

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná.

Voda hypotonická, sterilní, nepyrogenní

Voda pro přípravu pufrů, odpovídá požadavkům Ph.Eur. pro "aqua purificata"

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Roti®-PinkDNA

Syntetický ko-precipitant s barvivem pro efektivní vysrážení nukleových kyselin

GLYKOGEN

glykogen 2. typu, lyofilizovaný, z ústřic

OCTAN AMONNÝ

ethanoát amonný

ETHYLALKOHOL

ethanol, líh

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

OCTAN SODNÝ TRIHYDRÁT

trihydrát ethanoátu sodného

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Roti®-Spin centrifugační kolonky

Pro purifikaci a koncentraci biomolekul a pro purifikaci roztoků