Výběr

Katalog

Molekulární biologie

Akce
Akční cena

SACHARÓZA

Ficoll® 400

Pro hustotně gradientovou centrifugaci, příměs do gel loadingových pufrů

POLYSACHARÓZA 400

Sacharóza-epichlorhydrin kopolymer pro hustotně gradientní centrifugaci během buněčné separace a izolace buněčných organel

RIBONUKLEÁZA A

z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)

RIBONUKLEÁZA

z hovězí slinivky, bez solí a proteáz, min 70 U/mg (Kunitz), přečištěná chromatograficky

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

FTA® karty

Specializované karty pro sběr, archivaci a izolaci genomové DNA z široké škály vzorků. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® karty pro úschovu bakteriálních klonů

Specializované karty pro archivaci a izolaci plazmidové a BAC DNA. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® purifikační činidlo

Pro purifikaci nukleových kyselin uskladněných na FTA® kartách. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

FTA® pěnový aplikátor

Pro aplikaci slin a bukálních stěrů na FTA® karty. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

Harris Uni-Core děrovač

Jednorázový Uni-Core děrovač vyvinutý pro použití s Whatman FTA® kartami. Vyrobeno GE Healthcare.

FTA® sáčky

Sáčky pro uskladnění FTA® karet. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

SPERMIDIN

N-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

CETYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

hexadecyltrimethylamonium bromid, CTAB
Kationtový detergent

Akce
Akční cena

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

Akce
Akční cena

ROTI®-AQUA-FENOL (P/C/I)

Nasycený vodný roztok fenolu v chloroformu a isoamylalkoholu v poměru
25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

ROTI®-CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (C/I)

Směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24 : 1 pro extrakci nukleových kyselin v kombinaci s Roti®-fenolem

Akce
Akční cena

100x TE pufr ROTI®-STOCK

100x koncentrovaný zásobní roztok Tris / EDTA

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL

Pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI

Pro rychlou a jednoduchou izolaci plazmidové a kosmidové bakteriální DNA z rekombinantních bakterií

Roti®-Prep Plasmid MINI kolonky

Náhradní kolonky a zkumavky pro izolační kit Roti®-Prep Plasmid MINI

Kit pro izolaci genomové DNA Roti®-Prep Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z různých typů vzorků

Kit pro izolaci genomové DNA z krve Roti®-Prep Blood Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z čerstvých nebo mražených vzorků krve

Kit pro izolaci RNA Roti®-Prep RNA MINI

Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií

ROTI®-QUICK kit pro izolaci RNA

Sada pro bezkolonovou izolaci RNA z buněk a tkání

Kit pro izolaci virové RNA/DNA Roti®-Prep Viral RNA/DNA MINI

Pro simultánní izolaci virové ssDNA, dsDNA a ssRNA z různých typů vzorků

Kit pro izolaci nukleových kyselin ARCIS DNA Sample Prep

Revoluční Ready-to-use kit obsahuje pouze 2 mikrozkumavky a výsledky přináší do 3 minut

ROTI®-Transform

Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

Akce
Akční cena

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

DNA sodná sůl z lososího spermatu

k použití v Southern a Northern hybridizaci k blokaci nespecifické vazby před a během hybridizace

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V

ALBUMIN FRAKCE V

BSA

DAPI

dihydrochlorid 4`,6-diamidino-2-fenylindolu

LB média rostlinná

Neobsahují složky pocházející ze zvířat, neobsahují TSE/BSE

Terrific Broth rostlinné

Neobsahuje složky pocházející ze zvířat

dNTP-Set 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mmol/dNTP.

dNTP-Set 1 (pH 7)

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mmol/dNTP, pH 7,0±0,1.

dATP v roztoku

2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát

dCTP v roztoku

2'-deoxycytidin-5'-trifosfát

dGTP v roztoku

2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát

dTTP v roztoku

2'-deoxythymidin-5'-trifosfát

dUTP v roztoku

2'-deoxyuridin-5'-trifosfát

dITP v roztoku

2'-deoxyinosin-5'-trifosfát

RHODAMIN-12-dUTP

rhodamin-6-karboxyaminokaproyl-[5-(3-aminoallyl)-2´-desoxyuridin-5´trifosfát]

dATP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dCTP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxycytidin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dGTP Na3 TRIHYDRÁT

2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

dTTP Na3 TRIHYDRÁT

5'-deoxythymidin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

ATP v roztoku

adenosin-5'-trifosfát

CTP v roztoku

cytidin-5'-trifosfát

GTP v roztoku

guanosin-5'-trifosfát

UTP v roztoku

uridin-5'-trifosfát

CTP Na2 TRIHYDRÁT

cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

GTP Na2 TRIHYDRÁT

guanosin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

UTP Na3 TRIHYDRÁT

uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

ddATP v roztoku

2',3'-dideoxyadenosin-5'-trifosfát

ddCTP v roztoku

2',3'-dideoxycytidin-5'-trifosfát

ddGTP v roztoku

2',3'-dideoxyguanosin-5'-trifosfát

ddTTP v roztoku

2',3'-dideoxythymidin-5'-trifosfát

Akce
Akční cena
DIMETHYLSULFOXID

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Akce
Akční cena

AMID KYSELINY MRAVENČÍ

formamid

Akce
Akční cena

GUANIDIN THIOKYANÁT

GTC

Akce
Akční cena

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát)

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

BSA

Akce
Akční cena

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

Akce
Akční cena
ALBUMIN, IgG-free

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA

BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.

DEAE DEXTRAN

diethylaminoethyldextran
DEAE je nejstarší známé transfekční činidlo. Positivně nabité DEAE váže negativně nabité DNA do agregátů, které se poté váží k negativně nabitým povrchovým strukturám buněčných membrán. Tato metoda transfekce dosahuje výtěžků až 30 %. Nicméně cytotoxicita způsobená DEAE dovoluje pouze transientní transfekce.
Transfektovatelné buněčné linie: CV-1, BSC-1 a COS buňky a jiné stabilní, odolné buněčné linie.

ROTI®-FECT

Reagencie pro transfekci eukaryotických buněk zprostředkovanou lipozomem

ROTI®-FECT Plus

Reagencie pro transfekci všech eukaryotických buněk

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Akce
Akční cena

TRIS-(2-KARBOXYETHYL)-FOSFIN HYDROCHLORID

TCEP · HCl
redukční činidlo

Akce
Akční cena

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

Akce
Akční cena
DNA AWAY a RNase AWAY ubrousky

Prostředek pro odstranění DNA - DNA AWAY®

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od DNA

Akce
Akční cena
Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI<sup>®</sup> Nucleic Acid-free

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů

Akce
Akční cena
RNase AWAY roztok

Prostředek pro odstranění RNáz - RNase AWAY®

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od RNáz

DEPC

diethylester kys. diuhličité

MINERÁLNÍ OLEJ

Pro PCR a další enzymatické reakce

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Akce
Super cena
96jamková PCR destička typ 3400

PCR destička UltraFlux® bez rámečku plochá | SSI

96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
typ 3410

PCR destička UltraFlux® bez rámečku se zvýšeným okrajem jamek | SSI

24, 48 a 96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml destička

Akce
Super cena
typ 3420 čirá

PCR destička UltraFlux® s polovičním rámečkem | SSI

96jamková "Semi-Skirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena

PCR destička UltraFlux® s plným rámečkem | SSI

96jamková "Full-Skirted" "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
PCR destička UltraFlux<sup>®</sup> s uzavírací fólií pro "real-time" PCR a aplikátor pro přitisknutí fólie na destičku

PCR destička UltraFlux® s uzavírací fólií pro "real-time" PCR | SSI

Uživatelsky výhodný set různých 96jamkových "UltraFlux" PCR destiček s uzavírací fólií

Fólie a víčko uzavírací pro PCR destičky UltraFlux® | SSI

Fólie zabraňuje odpařování a kontaminaci mezi jamkami

PCR destička se zvýšeným okrajem jamek | BRAND

24 a 48jamková bílá 0,2ml destička pro PCR reakci s malým počtem vzorků

Fólie uzavírací pro real-time PCR | BRAND

Samolepicí čirá uzavírací fólie pro PCR destičky

PCR destička s rovným povrchem│SIMPORT

96jamková plochá 0,2ml destička, kterou lze snadno rozříznout na díly po 24 nebo 48 jamkách

PCR mikrozkumavka 0,5 ml tenkostěnná | SSI

Mikrozkumavka s připojeným vydutým nebo plochým matným víčkem

PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml | SSI

Mikrozkumavka s připojeným vydutým, plochým, matným nebo plochým čirým víčkem

Akce
Doprodej
Adaptér 0,2ml  pro PCR mikrozkumavky

Adaptér 0,2 ml pro PCR mikrozkumavky | SSI

0,2 ml PCR mikrozkumavka pro vložení do 0,5 ml mikrozkumavky

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku | SSI

Samostatné stripy mikrozkumavek a plochých nebo vydutých víček

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SSI

Strip standardních nebo "low profile" mikrozkumavek s plochým nebo vydutým víčkem

PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,5 ml | SIMPORT

Jednotlivé mikrozkumavky s připojeným vydutým nebo plochým snadno propíchnutelným víčkem

PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml | SIMPORT

Jednotlivé mikrozkumavky s připojeným vydutým nebo plochým snadno propíchnutelným víčkem

PCR mikrozkumavky 0,2 ml tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SIMPORT

Strip standardních mikrozkumavek s plochým nebo vydutým víčkem

Akce
Doprodej

PCR mikrozkumavka tenkostěnná | AXYGEN

Mikrozkumavky s plochým nebo vydutým víčkem

Páska a štítek indikační sterilizační

Samolepicí pásky a štítky pro kontrolu sterilizace

Deodorant autoklávovatelný ANABAC

Kapsle pro odstranění zápachu při autoklávování

Rukavice proti teplu CLAVIESTM

Rukavice pro manipulaci s autoklávovaným materiálem

Sáček "BIOHAZARD" červený s indikátorem sterilizace

Autoklávovatelné sáčky pro bezpečné uložení a likvidaci nebezpečného biologického odpadu

Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification

Pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů

Kit pro extrakci DNA fragmentů Ultrafree®-DA gel extraction kit

Pro jednokrokovou extrakci DNA fragmentů z agarózových a polyakrylamidových gelů

Akce
Akční cena
Novinka

Přísady do médií

Vysoce kvalitní sloučeniny pro rychlý růst a efektivní selekci mikroorganismů

LAKTALBUMIN HYDROLYZÁT

pro kultivaci laktobacilů, pro tkáňové kultury, produkci vakcín a fermentační procedury

PEPTON z kaseinu

Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin

PEPTON z masa

Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat

PEPTON ze sóji

Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů

Selektivní LB média s antibiotiky

Lysogeny Broth média s agarem a s přídavkem antibiotik pro selektivní kultivaci rekombinantní E. coli

Akce
Akční cena
Novinka
Média standardní prášková

Média standardní prášková

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT, YPD, a další)

Akce
Akční cena
Novinka
 Standardní média granulovaná

Média standardní granulovaná

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT,)

Termocycler Alpha Cycler | PCRmax

Špičková řada kompaktních cyclerů s jednoduchým programováním na dotykovém displeji

Termocyclery Prime®│TECHNE

Kompaktní cyclery se zjednodušeným programováním licencované pro PCR

Akce
Akční cena
VODA ošetřená DEPC

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná.

Voda hypotonická, sterilní, nepyrogenní

Voda pro přípravu pufrů, odpovídá požadavkům Ph.Eur. pro "aqua purificata"

Roti®-PinkDNA

Syntetický ko-precipitant s barvivem pro efektivní vysrážení nukleových kyselin

GLYKOGEN

glykogen 2. typu, lyofilizovaný, z ústřic

OCTAN AMONNÝ

ethanoát amonný

ETHYLALKOHOL

ethanol, líh

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID LITHNÝ

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

OCTAN SODNÝ TRIHYDRÁT

trihydrát ethanoátu sodného

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Roti®-Spin centrifugační kolonky

Pro purifikaci a koncentraci biomolekul a pro purifikaci roztoků