Výběr

Katalog

Nanomateriály

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

KVANTOVÉ TEČKY
"Quantum dots" (QD) - nanočástice nebo nanokrystaly polovodičových materiálů s průměrem v rozsahu 2-10 nanometrů (10-50 atomů)
NANOMATERIÁLY
Nanočástice vhodné pro řadu aplikací ve formě hydrofilního prášku, ze kterého lze snadno připravit vodnou suspenzi