Výběr

Katalog

Neregenerovatelná sušidla

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

HLINÍK
Al
HOŘČÍK
Mg
HYDROXID DRASELNÝ
KOH
HYDROXID SODNÝ
NaOH
KYSELINA SÍROVÁ  Akční cena
H2SO4
OXID FOSFOREČNÝ
Sušidlo
P2O5
SODÍK
v parafínovém oleji
Na
VÁPNÍK
Granulovaný
Ca