Výběr

Katalog

Neregenerovatelná sušidla

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

HLINÍK
Al
HOŘČÍK  Akční cena
Mg
HYDROXID DRASELNÝ  Akční cena
KOH
HYDROXID SODNÝ  Akční cena
NaOH
KYSELINA SÍROVÁ  Akční cena
H2SO4
OXID FOSFOREČNÝ
Sušidlo
P2O5
SODÍK
v parafínovém oleji
Na
VÁPNÍK
Granulovaný
Ca