Výběr

Katalog

Nitrily

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACETONITRIL  Akční cena
nitril kyseliny octové, methylkyanid
C2H3N
4-AMINOBENZONITRIL
p-kyanoanilin
C7H6N2
m-NITROBENZONITRIL
3-kyano-1-nitrobenzen
C7H4N2O2