Výběr

Katalog

Nukleové kyseliny, dusíkaté báze

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ADENIN
6-aminopurin
C5H5N5
ADENOSIN
C10H13N5O4
ATP Na2
adenosin-5'-trifosfát disodná sůl
C10H14N5Na2O13P3
ATP Na2 TRIHYDRÁT
Adenosin-5-trifosfát disodná sůl trihydrát
C10H14N5O13P3Na2 · 3H2O
ATP (Adenosintrifosfát)
Adenosin-5'-trifosfát v roztoku
C10H13N5O13P3
6-AZAURACIL
3,5-dihydroxy-1,2,4-triazin
C3H3N3O2
6-BENZYLAMINOPURIN
6-benzyladenin
C12H11N5
5-BROM-2'-DEOXYURIDIN
BrdU
C9H11BrN2O5
CTP Na2 TRIHYDRÁT
Cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát
C9H14N3O14P3Na2 · 3 H2O
CTP (Cytidintrifosfát)
Cytidin-5'-trifosfát v roztoku
C9H13N3O14P3
CYTIDIN
cytosin-1-β-D-ribofuranosid
C9H13N3O5
CYTOSIN
4-aminopyrimidin-2-on
C4H5N3O
dATP (Deoxyadenosintrifosfát)
2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát v roztoku
C10H13N5O12P3
dCTP (Deoxycytidintrifosfát)
2'-deoxycytidin-5'-trifosfát v roztoku
C9H13N3O13P3
dGTP (Deoxyguanosintrifosfát)
2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát v roztoku
C10H13N5O13P3
dITP (Deoxyinosintrifosfát)
2'-deoxyinosin-5'-trifosfát v roztoku
C10H12N4O13P3
dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu 1
Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP, čistota min min 99 %
dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu (pH 7) 1  NOVINKA
Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1, čistota min min 99 %
dTTP (Deoxythymidintrifosfát)
2'-deoxythymidin-5'-trifosfát v roztoku
C10H14N2O14P3
dUTP (Deoxyuridintrifosfát)  NOVINKA
2'-deoxyuridin-5'-trifosfát v roztoku
C9H12N2O14P3
ddATP (Dideoxyadenosintrifosfát)
2',3'-dideoxyadenosin-5'-trifosfát v roztoku
C10H13N5O11P3
ddCTP (Dideoxycytidintrifosfát)
2',3'-dideoxycytidin-5'-trifosfát v roztoku
C9H13N3O12P3
ddGTP (Dideoxyguanosintrifosfát)
2',3'-dideoxyguanosin-5'-trifosfát v roztoku
C10H13N5O12P3
ddTTP (Dideoxythymidintrifosfát)
2',3'-dideoxythymidin-5'-trifosfát v roztoku
C10H14N2O13P3
GTP Na2 TRIHYDRÁT
Guanosin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát
C10H14N5O14P3Na2 · 3 H2O
GTP (Guanosintrifosfát)
Guanosin-5'-trifosfát v roztoku
C10H13N5O14P3
GUANIN
4-aminohypoxanthin
C6H5N5O
GUANIN HYDROCHLORID
4-aminohypoxanthin hydrochlorid
C5H5N5O · HCl
GUANOSIN
guanin-9-β-D-ribofuranosid
C10H13N5O5
GUANOSIN-BCE-FOSFORAMIDIT
pro DNA syntézu s PerSeptive a PolyGen® syntetizéry
C44H54N7O8P
HYPOXANTIN
6-hydroxypurin
C5H4N4O
KINETIN
6-furfurylaminopurin
C10H9N5O
KYSELINA OROTOVÁ
uracil-6-karboxylová kyselina
C5H4N2O4
RNA Na
sodná sůl ribonukleové kyseliny
THEOBROMIN
3,7-dimethylxanthin
C7H8N4O2
2-THIOURACIL
4-hydroxy-2-merkaptopyrimidin
C4H4N2OS
THYMIDIN
thymin-2-deoxyribosid
C10H14N2O5
THYMIN
5-methylpyrimidin-2,4-dion
C5H6N2O2
URACIL
pyrimidin-2,4-dion
C4H4N2O2
URIDIN
uracil-1-β-D-ribofuranosid
C9H12N2O6
UTP Na3 TRIHYDRÁT
Uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát
C9H12N2O15P3Na3 · 3 H2O
UTP (Uridintrifosfát)
Uridin-5'-trifosfát v roztoku
C9H12N2O15P3