Výběr

Katalog

Nukleové kyseliny, dusíkaté báze

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ADENIN
6-aminopurin
C5H5N5
ADENOSIN
C10H13N5O4
ATP Na2
adenosin-5'-trifosfát disodná sůl
C10H14N5Na2O13P3
ATP Na2 TRIHYDRÁT
adenosin-5-trifosfát disodná sůl trihydrát
C10H14N5O13P3Na2 · 3H2O
ATP v roztoku
adenosin-5'-trifosfát
C10H13N5O13P3
6-AZAURACIL
3,5-dihydroxy-1,2,4-triazin
C3H3N3O2
6-BENZYLAMINOPURIN
6-benzyladenin
C12H11N5
5-BROM-2'-DEOXYURIDIN
BrdU
C9H11BrN2O5
CTP Na2 TRIHYDRÁT
cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát
C9H14N3O14P3Na2 · 3 H2O
CTP v roztoku
cytidin-5'-trifosfát
C9H13N3O14P3
CYTIDIN
cytosin-1-β-D-ribofuranosid
C9H13N3O5
CYTOSIN
4-aminopyrimidin-2-on
C4H5N3O
dATP Na3 TRIHYDRÁT
2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát
C10H13N5O12P3Na3 · 3 H2O
dATP v roztoku
2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát
C10H13N5O12P3
dCTP Na3 TRIHYDRÁT
2'-deoxycytidin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát
C9H13N3O13P3Na3 · 3 H2O
dCTP v roztoku
2'-deoxycytidin-5'-trifosfát
C9H13N3O13P3
dGTP Na3 TRIHYDRÁT
2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát
C10H13N5O13P3Na3 · 3 H2O
dGTP v roztoku
2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát
C10H13N5O13P3
dITP v roztoku
2'-deoxyinosin-5'-trifosfát
C10H12N4O13P3
dNTP-Set 1
Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mmol/dNTP.
dNTP-Set 1 (pH 7)
Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mmol/dNTP, pH 7,0±0,1.
dTTP Na3 TRIHYDRÁT
5'-deoxythymidin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát
C10H14N2O14P3Na3 · 3 H2O
dTTP v roztoku
2'-deoxythymidin-5'-trifosfát
C10H14N2O14P3
dUTP v roztoku
2'-deoxyuridin-5'-trifosfát
C9H12N2O14P3
ddATP v roztoku
2',3'-dideoxyadenosin-5'-trifosfát
C10H13N5O11P3
ddCTP v roztoku
2',3'-dideoxycytidin-5'-trifosfát
C9H13N3O12P3
ddGTP v roztoku
2',3'-dideoxyguanosin-5'-trifosfát
C10H13N5O12P3
ddTTP v roztoku
2',3'-dideoxythymidin-5'-trifosfát
C10H14N2O13P3
GTP Na2 TRIHYDRÁT
guanosin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát
C10H14N5O14P3Na2 · 3 H2O
GTP v roztoku
guanosin-5'-trifosfát
C10H13N5O14P3
GUANIN
4-aminohypoxanthin
C6H5N5O
GUANIN HYDROCHLORID
4-aminohypoxanthin hydrochlorid
C5H5N5O · HCl
GUANOSIN
guanin-9-β-D-ribofuranosid
C10H13N5O5
GUANOSIN-BCE-FOSFORAMIDIT
pro DNA syntézu s PerSeptive a PolyGen® syntetizéry
C44H54N7O8P
HYPOXANTIN
6-hydroxypurin
C5H4N4O
KINETIN
6-furfurylaminopurin
C10H9N5O
KYSELINA OROTOVÁ
uracil-6-karboxylová kyselina
C5H4N2O4
RNA Na
sodná sůl ribonukleové kyseliny
THEOBROMIN
3,7-dimethylxanthin
C7H8N4O2
2-THIOURACIL
4-hydroxy-2-merkaptopyrimidin
C4H4N2OS
THYMIDIN
thymin-2-deoxyribosid
C10H14N2O5
THYMIN
5-methylpyrimidin-2,4-dion
C5H6N2O2
URACIL
pyrimidin-2,4-dion
C4H4N2O2
URIDIN
uracil-1-β-D-ribofuranosid
C9H12N2O6
UTP Na3 TRIHYDRÁT
uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát
C9H12N2O15P3Na3 · 3 H2O
UTP v roztoku
uridin-5'-trifosfát
C9H12N2O15P3