Výběr

Katalog

Ostatní

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

KŘEMELINA
diatomit, křemičitá zemina
pro filtraci organických roztoků
PÍSEK MOŘSKÝ
SILIKONOVÝ ODPĚŇOVAČ
Modifikovaný dimethylpolysiloxan a neionogení aditiva v 30% koncentraci
VODA  Akční cena
H2O
VODA ošetřená DEPC  Akční cena
Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná. DEPC modifikuje zbytky histidinu v bílkovinách na N-karbetoxy histidin, což vede k inhibici RNáz a DNáz. DEPC se při autoklávování rozkládá na CO2 a ethanol.
H2O
MOČOVINA-PEROXID VODÍKU
Snadno rozpustné oxidovadlo. Tableta Ø 12 mm, váha 1,0 g.
Obsah H2O2 min 35 %. Aktivní kyslík min 16,5 % váhy.