Výběr

Katalog

Ostatní

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

MOČOVINA-PEROXID VODÍKU
Snadno rozpustné oxidovadlo
Obsah H2O2 min 35 %. Aktivní kyslík min 16,5 % váhy.
PÍSEK MOŘSKÝ
VODA  Akční cena
H2O
VODA ošetřená DEPC  Akční cena
Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná.
H2O
Protipěnivá emulze
Pomůcka pro vodné roztoky tenzidů
NERO - Neutralizační roztok
Neutralizační roztok na bázi diethylentriaminu v ethanolovém roztoku