Výběr

Katalog

Produkty pro molekulární biologii

Akce
Akční cena

100x TE ROTI®-STOCK

100x koncentrovaný zásobní roztok Tris / EDTA

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V

ALBUMIN FRAKCE V

BSA

Akce
Akční cena

ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

BSA

Akce
Akční cena
ALBUMIN, IgG-free

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

CHOLÁT SODNÝ

sodná sůl cholové kyseliny
aniontový detergent

Akce
Akční cena

DEPC

diethylester kys. diuhličité

Akce
Akční cena
LB Agar (Lennox)

MÉDIA

MINERÁLNÍ OLEJ

pro PCR a další enzymatické reakce

RHODAMIN-12-dUTP

rhodamin-6-karboxyaminokaproyl-[5-(3-aminoallyl)-2´-desoxyuridin-5´trifosfát]

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

ROTI®-QUICK kit pro izolaci RNA

Sada pro bezkolonovou izolaci RNA z buněk a tkání

Akce
Akční cena

ROTI®-AQUA-FENOL

nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

Akce
Akční cena

ROTI®-AQUA-FENOL (P/C/I)

Nasycený vodný roztok fenolu v chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (C/I)

Směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24 : 1 pro extrakci nukleových kyselin v kombinaci s Roti®-fenolem

ROTI®-FECT

Reagencie pro transfekci eukaryotických buněk zprostředkovanou lipozomem

ROTI®-FECT Plus

Reagencie pro transfekci všech eukaryotických buněk

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Akce
Akční cena

TRIS-(2-KARBOXYETHYL)-FOSFIN HYDROCHLORID

TCEP . HCl
redukční činidlo

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent
Doporučený evropským lékopisem jako povrchově aktivní aditivum pro solubilizaci obtížně smáčitelných reagencií.

Voda hypotonická, sterilní, nepyrogenní

Voda pro přípravu pufrů, odpovídá požadavkům Ph.Eur. pro "aqua purificata"

Akce
Akční cena

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná. DEPC modifikuje zbytky histidinu v bílkovinách na N-karbetoxy histidin, což vede k inhibici RNáz a DNáz. DEPC se při autoklávování rozkládá na CO2 a ethanol.

Akce
Akční cena

PUFR ROTI®-LOAD 1

Pufr pro dávkování proteinů, redukující

Akce
Akční cena

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát)