Výběr

Katalog

Prvky

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ANTIMON
Sb
BISMUT
práškový
Bi
BROM
Br
CÍN
Sn
GALLIUM
Ga
HLINÍK  Akční cena
Al
HOŘČÍK  Akční cena
Mg
INDIUM
In
JÓD  Akční cena
I2
KADMIUM
Cd
KOBALT
Co
MANGAN
Vločky
Mn
MĚĎ  Akční cena
Cu
NIKL
Ni
Směs NIKL-HLINÍK
1:1 směs pro syntézu Raneyova niklu, prášková
Ni:Al
OLOVO
Granulované
Pb
PALLADIUM
Pd
PLATINA  Akční cena
Pt
RTUŤ
Hg
SELEN
Peletky
Se
SÍRA  Akční cena
S
SODÍK  Akční cena
v parafínovém oleji
Na
STŘÍBRO
Ag
UHLÍK  Akční cena
grafit
přírodní, amorfní, vhodný jako absorbent, lubrikant kovů a pro černění kovů
C
VÁPNÍK
Granulovaný
Ca
WOLFRAM  Akční cena
Práškový, mesh 325
W
ZINEK  Akční cena
Zn
ZLATO
Au
ŽELEZO  Akční cena
Fe