Výběr

Katalog

Pufry

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

pH PUFRY  Akční cena
Pufry podle mezinárodní stupnice NBS oveřované výrobci podle NIST standardních referenčních materiálů
pH PUFRY v sáčku  Akční cena
Připravený roztok na jedno použití
pH PUFRY v tabletách
Rychle rozpustné tablety k přípravě pufru v 20 ml destilované nebo deionizované vody
10× PBS ROTI®-STOCK  Akční cena
10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)
10x SDS-PAGE ROTIPHORESE® Pufr
10x koncentrovaný pufr SDS-PAGE pro elektroforézu
Pufr 10× TBE ROTIPHORESE®  Akční cena
Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu
10× TBS ROTI®-STOCK  Akční cena
10× koncentrovaný roztok TBS (Tris buffered saline)
ACES PUFFERAN®
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonová kyselina
C4H10N2O4S
ADA PUFFERAN®
N-(2-acetamido)-iminodioctová kyselina
C6H10N2O5
AMP PUFFERAN®
2-amino-2-methylpropan-1-ol
C4H11NO
AMPSO PUFFERAN®
kyselina 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxy-propansulfonová
C7H17NO5S
AMPSO Na PUFFERAN®
sodná sůl kyseliny 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxypropansulfonové
C7H16NaNO5S
BES PUFFERAN®
kyselina N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonová
C6H15NO5S
BICIN PUFFERAN®  Akční cena
N,N-bis-(2-hydroxyethyl)glycin
C6H13NO4
BIS-TRIS PUFFERAN®  Akční cena
bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan
C8H19NO5
BIS-TRIS-PROPAN PUFFERAN®
1,3-bis[tris(hydroxymethyl)-methylamino]-propan
C11H26N2O6
CAPS PUFFERAN®
kyselina 3-N-cyklohexylaminopropansulfonová
C9H19NO3S
CAPSO PUFFERAN®
kyselina 3-N-cyklohexylamino-2-hydroxypropansulfonová
C9H19NO4S
CAPSO Na PUFFERAN®
3-N-cyklohexylamino-2-hydroxypropansulfonan sodný
C9H18NO4SNa
DIHYDROGENCITRONAN SODNÝ
bezvodý citronan sodný primární
C6H7NaO7
DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
primární fosforečnan draselný
KH2PO4
DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT
dihydrát primárního fosforečnanu sodného
NaH2PO4 · 2 H2O
DIPSO PUFFERAN®
3-N-bis(hydroxyethyl)-amino-2-hydroxypropansulfonová kyselina
C7H17NO6S
GLYCYL-GLYCIN PUFFERAN®
diglycin, Gly-gly
C4H8N2O3
GLYCIN
kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová
C2H5NO2
HEPES  Akční cena
N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina
C8H18N2O4S
HEPES Na PUFFERAN®
N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonan sodný
C8H17NaN2O4S
HEPPS, EPPS PUFFERAN®
kyselina 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-propansulfonová
C9H20N2O4S
HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
bezvodý sekundární fosforečnan draselný
K2HPO4
HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ
bezvodý sekundární fosforečnan sodný
Na2HPO4
HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ
kyselý uhličitan sodný
NaHCO3
CHAPS PUFFERAN®
3-[(3-cholamidopropyl)-dimethylammonio]-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent
C32H58N2SO7
CHAPSO PUFFERAN®
3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylamino]-2-hydroxy-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent
C32H58N2O8S
IMIDAZOL
glyoxalin
C3H4N2
KAKODYLAN SODNÝ TRIHYDRÁT PUFFERAN®
dimethylarseničnan sodný
C2H6AsNaO2 · 3 H2O
KYSELINA CITRONOVÁ
Bezvodá
C6H8O7
MES  Akční cena
kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová
C6H13NO4S
MES MONOHYDRÁT PUFFERAN®
kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová monohydrát
C6H13NO4S · H2O
MES Na PUFFERAN®
2-(N-morfolino)-ethansulfonan sodný
C6H12NaNO4S
MOPS PUFFERAN®  Akční cena
kyselina 3-(N-morfolino)-propansulfonová
C7H15NO4S
MOPS Na PUFFERAN®
3-(N-morfolino)-propansulfonan sodný
C7H14NaNO4S
MOPSO PUFFERAN®
kyselina 3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonová
C7H15NO5S
MOPSO Na PUFFERAN®
3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonan sodný
C7H14NaNO5S
MRAVENČAN SODNÝ
methanoát sodný
HCOONa
OCTAN DRASELNÝ
ethanoát draselný
CH3COOK
OCTAN SODNÝ  Akční cena
ethanoát sodný bezvodý
CH3COONa
PIPES PUFFERAN®  Akční cena
piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina)
C8H18N2O6S2
PIPES Na1 PUFFERAN®
piperazin-N,N'-bis-(2-ethansulfonová kyselina), sodná sůl
C8H17NaN2O6S2 · H2O
PIPES Na2 PUFFERAN®
piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina), disodná sůl
C8H16Na2N2O6S2
POPSO PUFFERAN®
piperazin-N,N'-bis-(2-hydroxypropansulfonová kyselina)
C10H22N2O8S2 · 2H2O
POPSO Na1,5 PUFFERAN®
piperazin-N,N'-bis-(2-hydroxypropansulfonová kyselina), sodná sůl
C10H21N2NaO8S2
Pufr ROTI®-LOAD 1
Pufr pro dávkování proteinů, redukující
PYRIDIN
azabenzen
C5H5N
SUKCINÁT SODNÝ HEXAHYDRÁT
kyselina jantarová disodná sůl hexahydrát
C4H4O4Na2 · 6 H2O
TAPS PUFFERAN®
N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-3-aminopropansulfonová kyselina
C7H17NO6S
TAPSO PUFFERAN®
3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonová kyselina
C7H11NO7S
TAPSO Na PUFFERAN®
3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonan sodný
C7H10NaNO7S
TAURIN
2-aminoethansulfonová kyselina
C2H7NO3S
TRICIN PUFFERAN®  Akční cena
N-tris-(hydroxymethyl)-methylglycin
C6H13N05
TRIETHANOLAMIN
TEA, 2,2',2''-nitrilotriethanol, tris(2-hydroxyethyl)amin
C6H15NO3
TRIETHANOLAMIN HYDROCHLORID
TEA-HCl, tris-(2-hydroxyethyl)-ammoniumchlorid
C6H15NO3 · HCl
TRIS  Akční cena
tris-(hydroxymethyl)-aminomethan
C4H11NO3
TRIS ACETÁT PUFFERAN®
tris(hydroxymethyl)-aminomethan acetát
C6H15NO5
TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®  Akční cena
hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu
C4H11NO3 · HCl
TRIS KARBONÁT PUFFERAN®
C8H22N2O6
TRIS MALÁT PUFFERAN®
C8H15NO7
UHLIČITAN SODNÝ
Bezvodý
Na2CO3
PBST pufr Roti®-Fair (pH 7,4)  NOVINKA  Akční cena
PBS (Phosphate Buffered Saline) s Tweenem v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii
1× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL  NOVINKA  Akční cena
CELLPURE® sterilní roztok Phosphate Buffered Saline
10× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL  NOVINKA  Akční cena
CELLPURE® sterilní roztok Phosphate Buffered Saline
10× TBST Pufr Roti®-Stock  NOVINKA  Akční cena
Roztok 10× TBST (Tris-Buffered Saline s Tween 20) ready-to-use, filtrovaný a sterilizovaný párou pro biochemii proteinů, cytologii, a molekulární biologii
Pufr 50× TAE ROTIPHORESE®  Akční cena
Koncentrovaný pufr (50 x TAE) pro DNA elektroforézu