Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain Red

Ready-to-use RNAse & DNAse Free

Základní informace

Netoxická alternativa ethidium bromidu, pro elektroforézu

  • Vhodná alternativa k ethidium bromidu, netoxická, nemutagenní
  • Při navázaní na nukleovou kyselinu emituje jasně červenou fluorescenci (zachytitelnou pomocí foto filtrů běžně používaných na EtBr)
  • Excitace UV (310 nm) a modrým světlem (540 nm)
  • Detekce min. 0,3 ng nukleových kyselin na proužek
  • Kompatibilní se všemi běžnými následnými aplikacemi

Objednávková tabulka


Popis Balení Obal Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
Roti®-GelStain Red 1 ml plast
R.0984.1
2 817,00
1 × 5 ml
R.0984.2
12 570,00

Červené fluorescenční barvivo pro netoxické značení nukleových kyselin v agarózových a polyakrylamidových gelech

Související produkty

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

Pufr 10× TBE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu

AGARÓZA Standard Roti®garose

Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

Pufr 10× TAE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (10× TAE) pro DNA elektroforézu