Výběr

Katalog

Spektrofotometry, plamenový fotometr

Spektrofotometr 7415 Nano | JENWAY

UV/VIS spektrofotometr řady 74 pro "life science" analýzu vzorků o objemu 0,5 až 5,0 µl

Spektrofotometr řady 74 | JENWAY

Jednopaprskové spektrofotometry pro rutinní laboratorní a průmyslové použití

Spektrofotometr řady 73 | JENWAY

Jednopaprskové spektrofotometry pro výuku a rutinní laboratorní použití

Spektrofotometr řady 72 | JENWAY

Jednopaprskové skenovací "diode-array" spektrofotometry pro viditelnou a UV oblast

Spektrofotometr řady 63 | JENWAY

Mikroprocesorem řízené jednopaprskové spektrofotometry

Spektrofotometr GENOVA Bio | JENWAY

Univerzální skenovací "diode-array" spektrofotometr pro UV/VIS oblast určený pro "Life Science" aplikace

Spektrofotometr GENOVA Plus | JENWAY

Univerzální UV/VIS spektrofotometr řady 73 s naprogramovanými metodami pro "life science" analýzu

Spektrofotometr GENOVA Nano | JENWAY

UV/VIS spektrofotometr pro "life science" analýzu v mikroobjemech vzorku

Spektrofotometr 6700, 6705 a 6715 | JENWAY

Skenovací jednopaprskové spektrofotometry se split beam optickým systémem

Spektrofotometr 6850 | JENWAY

Dvoupaprskový UV/VIS skenovací spektrofotometr s nastavitelnou šířkou spektra, měření dle Ph. Eur.

Spektrofotometr 7615 | JENWAY

Skenovací jednopaprskový spektrofotometr se split-beam optickým systémem

Checker®HC ALKALINITY | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení alkalinity pitné a mořské vody

Checker®HC AMMONIA LR, MR a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení obsahu amoniaku a amonných iontů ve vodě

Checker®HC BROMINE | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení bromu ve vodě

Checker®HC CHLORIDE | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení chloridů v pitné vodě

Checker®HC FREE CHLORINE a FREE CHLORINE ULR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení volného chloru ve vodě

Checker®HC TOTAL CHLORINE a TOTAL CHLORINE ULR a UHR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení celkového chloru ve vodě

Checker®HC CHROMIUM IV LR a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení chromu ve vodě

Checker®HC COPPER LR a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení mědi ve vodě

Checker®HC FLUORIDE LR a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení fluoru ve vodě

Checker®HC IODINE | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení jodu ve vodě

Checker®HC IRON LR a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení železa ve vodě

Checker®HC MANGANESE HR | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení manganu ve vodě

Checker®HC NICKEL HR | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení niklu ve vodě

Checker®HC NITRITE ULR MARINE, LR a HR | HANNA

Jednoparametrové LED testry pro stanovení dusitanů ve vodě

Checker®HC PHOSPHATE ULR MARINE, LR a HR | HANNA

Jednoparametrové LED testry pro stanovení fosforečnanů ve vodě

Checker®HC PHOSPHORUS ULR MARINE a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení fosforu ve vodě

Checker®HC SILICA LR a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení křemíku ve vodě

Checker®HC MAGNESIUM A CALCIUM HARDNESS | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení hořčíkové a vápníkové tvrdosti vody

Checker®HC COLOR OF WATER | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro změření barvy vody

Checker®HC MARINE CALCIUM | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení vápníku v mořské vodě

Plamenový fotometr PFP7 a PFP7/C | JENWAY

Nízkoteplotní, jednokanálové plamenové fotometry pro rutinní stanovení Na, K, Li, Ba a Ca

Kyveta spektroskopická PS a PMMA

Kyvety na jedno použití pro viditelnou i UV oblast

Kyveta spektroskopická pro UV oblast | BRAND

Speciální plastové kyvety použitelné od 230 nm, ideální pro měření při 260 nm, 280 nm a ve viditelné oblasti

Kyveta spektrofotometrická skleněná

Kyveta s PTFE víčkem nebo zátkou