Výběr

Katalog

Spektrofotometry, plamenový fotometr

Spektrofotometr 7415 Nano | JENWAY

UV/VIS spektrofotometr řady 74 pro "life science" analýzu vzorků o objemu 0,5 až 5,0 µl

Spektrofotometr řady 74 | JENWAY

Jednopaprskové spektrofotometry pro rutinní laboratorní a průmyslové použití

Spektrofotometr řady 73 | JENWAY

Jednopaprskové spektrofotometry pro výuku a rutinní laboratorní použití

Spektrofotometr řady 72 | JENWAY

Jednopaprskové skenovací "diode-array" spektrofotometry pro viditelnou a UV oblast

Spektrofotometr řady 63 | JENWAY

Mikroprocesorem řízené jednopaprskové spektrofotometry

Spektrofotometr GENOVA Bio | JENWAY

Univerzální skenovací "diode-array" spektrofotometr pro UV/VIS oblast určený pro "Life Science" aplikace

Spektrofotometr GENOVA Plus | JENWAY

Univerzální UV/VIS spektrofotometr řady 73 s naprogramovanými metodami pro "life science" analýzu

Spektrofotometr GENOVA Nano | JENWAY

UV/VIS spektrofotometr pro "life science" analýzu v mikroobjemech vzorku

Spektrofotometr 6700, 6705 a 6715 | JENWAY

Skenovací jednopaprskové spektrofotometry se split beam optickým systémem

Spektrofotometr 6850 | JENWAY

Dvoupaprskový UV/VIS skenovací spektrofotometr s nastavitelnou šířkou spektra, měření dle Ph. Eur.

Spektrofotometr 7615 | JENWAY

Skenovací jednopaprskový spektrofotometr se split-beam optickým systémem

Plamenový fotometr PFP7 a PFP7/C | JENWAY

Nízkoteplotní, jednokanálové plamenové fotometry pro rutinní stanovení Na, K, Li, Ba a Ca

Kyveta spektroskopická PS a PMMA

Kyvety na jedno použití pro viditelnou i UV oblast

Kyveta spektroskopická pro UV oblast | BRAND

Speciální plastové kyvety použitelné od 230 nm, ideální pro měření při 260 nm, 280 nm a ve viditelné oblasti

Kyveta spektrofotometrická skleněná

Kyveta s PTFE víčkem nebo zátkou