Výběr

Katalog

Sušidla

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

MOLEKULOVÁ SÍTA
hlinitokřemičitany pro sušení, čištění nebo separaci kapalin a plynů
SILIKAGEL
Granulované sušidlo různých barev
SiO2
SILIKAGEL pro exsikátory
Bez indikátoru