Výběr

Katalog

Produkty v akci

Akce
Akční cena

Roticlear® na bázi alifatických uhlovodíků

Pro odparafinování histologických řezů. Netoxický alternativní produkt ke xylenu.

Akce
Akční cena
ROTI<sup>®</sup>-HISTOL

ROTI®-HISTOL na bázi limonenu

Pro odparafinování histologických řezů

Akce
Akční cena

DIISOPROPYLAMIN

Akce
Akční cena

HEXAMETHYLENDIAMIN

1,6-diaminohexan

Akce
Akční cena

TRIETHYLAMIN

N,N-diethylethan amin, TEA

Akce
Akční cena
Sprej mrazící

Sprej mrazící Solidofix®

Sprej pro zmražení histologických vzorků a chlazení parafínových bločků

Akce
Akční cena

TRIMETHYLCHLORSILAN

TMCS, trimethylsilylchlorid
silylační činidlo, N-chránící skupina pro aminokyseliny

Akce
Akční cena

γ-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN

APES, APTES, 3-aminopropyltriethoxysilan
Silylační činidlo

Akce
Akční cena

N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)ACETAMID

BSA
Silylační činidlo

Akce
Akční cena

N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUORACETAMID

BSTFA, 2,2,2-trifluoro-N,O-bis(trimethylsilyl)-acetamid
silylační činidlo

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BSTFA-TMCS (99:1)

Silyl 991, N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid s 1 % trimethylchlorosilanu
silylační činidlo

Akce
Akční cena

1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZAN

HMDSA, bis(trimethylsilyl)amin
silylační činidlo

Akce
Akční cena

N-METHYL-N-(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUORACETAMID

MSTFA
Silylační činidlo

Akce
Akční cena

N-(TRIMETHYLSILYL)DIETHYLAMIN

TMSDEA
silylační čindidlo

Akce
Akční cena

N-(TRIMETHYLSILYL)IMIDAZOL

TSIM
silylační činidlo

Akce
Akční cena

DIFENYLBORYLOXYETHYLAMIN R

β-aminoethylester kyseliny difenylborové, "natural product reagent A"
pro stanovení flavonoidů a rostlinných kyselin

Akce
Akční cena

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD

p-formyldimethylamin, Ehrlichovo činidlo
Pro detekci látek obsahujících dusík

Akce
Akční cena

NINHYDRIN

2,2-dihydroxyidan-1,3-dion
k detekci aminokyselin a alifatických aminů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DRAGENDORFF-MUNIER sprej pro TLC

Připravený roztok spreje pro detekci dusíkatých sloučenin a alkaloidů
1 % bazického dusičnanu bismutitého, 16,5 % kyseliny vinné a 20 % jodidu draselného ve vodě

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA MOLYBDENFOSFOREČNÁ sprej pro TLC

připravený roztok pro detekci redukujících sloužených lipidů, mastných kyselin a steroidů
4 g molybdenfosforečné kyseliny v 100 ml EtOH

Akce
Akční cena

NINHYDRIN sprej pro TLC

Připravený roztok spreje pro detekci aminokyselin, aminů a aminosacharidů
0,5 g ninhydrinu v 100 ml EtOH

Akce
Akční cena
Euparal

Euparal

Montovací médium pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Esence Euparalu

Esence Euparalu

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Roti-Mount Aqua

Roti®-Mount Aqua

Vodné montovací médium, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Roti-Mount FluorCare

Roti®-Mount FluorCare

Vodné montovací médium, pro fluorescenční mikroskopii

Akce
Akční cena
Roti-Mount FluorCare DAPI

Roti®-Mount FluorCare DAPI

Vodné montovací médium s DAPI, pro fluorescenční mikroskopii

Akce
Akční cena
Roti-Mount FluorCare PI

Roti®-Mount FluorCare PI

Vodné montovací médium s propidiumjodidem, pro fluoroscenční mikroskopii

Akce
Akční cena

DABCO®

Triethylendiamin, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]oktan
Protivymývací činidlo pro histologii

Akce
Akční cena
Kaiserova glycerinová želatina bez fenolu

Kaiserova glycerinová želatina bez fenolu

Vodné montovací médium, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Roti-Histokit

Roti®-Histokit

Montovací médium pro histologii

Akce
Akční cena
Roti®-Histokit II

Roti®-Histokit II

Montovací médium pro histologii

Akce
Akční cena
 Roti-Mount

Roti®-Mount

Montovací médium pro mikroskopii, bez xylenu a toluenu

Akce
Akční cena

5-ETHYNYL-2-DEOXYURIDIN

EdU

Akce
Akční cena

5-ETHYNYLURIDIN

EU

Akce
Akční cena
Jednorázové preparační podložky

Jednorázové preparační podložky

Podložky s pomocnými linkami a pravítky pro usnadnění tvorby preparátů

Akce
Akční cena

β-KAROTEN

Akce
Akční cena

(+)-ISOMENTHOL

(1R,3S,4R)-p-menthan-3-ol

Akce
Akční cena

(-)-MENTHOL

Akce
Akční cena

ISOPULEGOL

p-menth-8-en-3-ol

Akce
Akční cena

PIPERITON

Akce
Akční cena

TAUROCHOLÁT SODNÝ

Akce
Akční cena

TOMATIN

Akce
Akční cena

VITEXIN

orientosid, apigenin-8-glukosid

Akce
Akční cena

3-AZIDO-7-HYDROXYKUMARIN

fluorescenční barvivo
unikátní barvivo které je fluorescenční pouze po proběhlé click-reakci

Akce
Akční cena

6-KARBOXYFLUORESCEIN AZID

6-FAM-Azid
fluorescenční barvivo

Akce
Akční cena
 Roti®-pečetidlo pro mikroskopii

Roti®-pečetidlo pro mikroskopii

Tmel pro zapečetění trvalých preparátů

Akce
Akční cena
Roti-Prep kit pro izolaci plazmidů MINI

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI

Pro rychlou a jednoduchou izolaci plazmidové a kosmidové bakteriální DNA z rekombinantních bakterií

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

PCR Mix Roti® 1

Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 2 mM/dNTP

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Mix PCR 3

PCR Mix Roti® 3

Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 10 mM/dNTP

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

PCR Mix Roti® 3 (pH 7)

Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 10 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SAPONIN

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Pol TaqS Mix (2×)

Roti®-Pol TaqS Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Pol TaqS Red-Mix (2×)

Roti®-Pol TaqS Red-Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR a následné nanášení na gel

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Pol Hot-TaqS Mix (2×)

Roti®-Pol Hot-TaqS Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Hot Start Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Pol Hot-TaqS Red-Mix (2×)

Roti®-Pol Hot-TaqS Red-Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Hot Start Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR a následné nanášení na gel

Akce
Akční cena
Novinka

Stanovení uhlovodíkového indexu (hydrocarbon index)

Uhlovodíkový index, definován jako suma organických látek extrahovatelných n-hexanem, ale neabsorbovaných absorbentem Florisil® (křemičitan hořečnatý). Na kovaletní GC koloně tyto látky eluují mezi n-dekanem a n-tetrakontanem a mají bod varu mezi 175 a 525 °C. Patří sem topné oleje, dieselová paliva, kerosin, maziva a další ropné látky. Benzíny touto metodou nelze stanovit.

Akce
Akční cena

ISOHEXAN

2-methylpentan

Akce
Akční cena

n-PENTAN

1,3-dimethylpropan, diethylmethan

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Bujón "Terrific modified"

Pro kultivaci E. Coli, kultivací bakterií při izolaci plazmidů a expresi proteinů in vitro

Akce
Akční cena
Média standardní prášková

Média standardní prášková

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT, YPD, a další)

Akce
Akční cena
 Standardní média granulovaná

Média standardní granulovaná

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT,)

Akce
Akční cena

CYKLOHEXAN

Akce
Akční cena

KAMFEN

2,2-dimethyl-3-methylidenbicyklo[2.2.1]heptan

Akce
Akční cena
Kolony na izolaci proteinů

Kolony na izolaci proteinů

Prázdné kolonky pro chromatografickou izolaci proteinů

Akce
Akční cena

SPERMIDIN

N-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin

Akce
Akční cena

DNA sekvenační kit ROTIPHORESE®

Sada roztoků pro přípravu gelu pro produkty sekvenační reakce

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DNA sekvenční gel ROTIPHORESE®

DNA-sekvenční systém pro elektroforézu

Akce
Akční cena

Scintilační koktejl ROTISZINT® eco plus

Scintilační roztok určený pro kapalinovou scintilační spektrometrii (LSC) beta-emitujících izotopů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LB média rostlinná

Neobsahují složky pocházející ze zvířat, neobsahují TSE/BSE

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Terrific Broth rostlinné

Neobsahuje složky pocházející ze zvířat

Akce
Akční cena
Přísady do médií

Přísady do médií

Vysoce kvalitní sloučeniny pro rychlý růst a efektivní selekci mikroorganismů

Akce
Akční cena
Pen/Strep-PreMix

Penicilin-Streptomycin směs

Pro eliminaci a prevenci bakteriální kontaminace v buněčných kulturách

Akce
Akční cena

ROTI®-Transform

Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

Akce
Akční cena
Doporučujeme
Roti-Prep kit pro purifikaci PCR produktů

Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification

Pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů

Akce
Akční cena
Roti-Prep kit pro extrakci DNA z gelu

Kit pro extrakci DNA z agarózového gelu Roti®-Prep Gel Extraction

Pro extrakci DNA z agarózového gelu

Akce
Akční cena
Blotovací inkubační podnosy

Blotovací inkubační podnosy

Kompatibilní s metodami Western blot a Southern blotting

Akce
Akční cena
ROTI NC

Blotovací membrány nitrocelulózové

Membrány pro spolehlivý přenos a detekci proteinů s vysokou mechanickou pevností

Akce
Akční cena
Blotovací papíry

Blotovací papíry

Blotovací papíry s dobrými absorpčními vlastnostmi a hladkým povrchem

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KASEIN SODNÁ SŮL

Blokační činidlo z mléčného proteinu vhodné pro Western a ELISA. Vhodné pro použití s PBS/PBST, TBS/TBST a všemi standardními kolorimetrickými a fluorescenčními detekčními systémy. Není vhodné pro PVDF-membány, biotinem/streptavidinem řízené značení (mléko obsahuje biotin), a detekci fosfoproteinů.

Akce
Akční cena
1000ml vakuová láhev

Láhev vakuová | DURAN®

Hnědá nebo čirá vakuová láhev

Akce
Akční cena
Sklo podložní SuperFrost/plus

Sklo podložní SuperFrost/plus

Broušené 90° s bílým popisovacím okrajem

Akce
Akční cena

Dóza válcová s víkem

Dóza pro plastové TLC fólie 8 × 4 cm

Akce
Doprodej

Láhev širokohrdlá hranatá PVC a PETG čirá | KAUTEX

Dokonale čirá nebo hnědá láhev bez a s odtrhávacím bezpečnostním proužkem

Akce
Doprodej

Láhev úzkohrdlá a širokohrdlá LDPE | KAUTEX

Čirá nebo hnědá láhev pro uchovávání látek citlivých na světlo

Akce
Doprodej

Láhev sterilní úzkohrdlá osmihranná | GOSSELIN

Úzkohrdlá láhev s dokonale těsnícím uzávěrem

Akce
Akční cena
Lahvička scintilační

Lahvička scintilační LDPE a HDPE

Nerozbitná lahvička pro scintilační přístroje

Akce
AKCE: PCR plastik
 PCR destička pro RT-PCR aplikace

PCR destička pro RT-PCR aplikace | BRAND

Bílá destička rovná či se zvýšenými okraji jamek pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR

Akce
AKCE: PCR plastik
PCR destička "low profile" s rámečkem

PCR destička "low profile" s rámečkem | BRAND

Čirá a bílá 0,15 ml destička rovná pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR

Akce
Super cena
96jamková PCR destička typ 3400

PCR destička UltraFlux® bez rámečku plochá | SSI

96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
typ 3420 čirá

PCR destička UltraFlux® s polovičním rámečkem | SSI

96jamková "Semi-Skirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena

PCR destička UltraFlux® s plným rámečkem | SSI

96jamková "Full-Skirted" "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
PCR destička UltraFlux<sup>®</sup> s uzavírací fólií pro "real-time" PCR a aplikátor pro přitisknutí fólie na destičku

PCR destička UltraFlux® s uzavírací fólií pro "real-time" PCR | SSI

Uživatelsky výhodný set různých 96jamkových "UltraFlux" PCR destiček s uzavírací fólií

Akce
AKCE: PCR plastik

Fólie uzavírací pro PCR a real-time qPCR | BRAND

Samolepicí čiré uzavírací fólie pro PCR destičky

Akce
AKCE: PCR plastik
Fólie uzavírací pro PCR a ELISA aplikace

Fólie uzavírací pro PCR a ELISA aplikace | BRAND

Průhledné fólie pro PCR a mikrotitrační destičky

Akce
Akční cena
Mikrozkumavka (typ Eppendorf) sterilní | ROTH

Mikrozkumavka (typ Eppendorf) sterilní

Sterilní autoklávovatelná a centrifugovatelná mikrozkumavka se stupnicí a připojeným víčkem

Akce
Doprodej
Adaptér 0,2ml  pro PCR mikrozkumavky

Adaptér 0,2 ml pro PCR mikrozkumavky | SSI

0,2 ml PCR mikrozkumavka pro vložení do 0,5 ml mikrozkumavky

Akce
AKCE: PCR plastik

PCR mikrozkumavky v proužku | BRAND

Mikrozkumavky s extra tenkou stěnou určené pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR

Akce
Akční cena
Sterilní odběrová nádobka

Nádobka odběrová PP s odnímatelným držadlem, sterilní

Modrá polypropylénová sterilní nádobka se šroubovacím víčkem se zahnutým držadlem

Akce
AKCE: PCR plastik
 PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku | BRAND

Stripy pro PCR a qPCR v různých barvách po 8 mikrozkumavkách, bez víček

Akce
Doprodej
Stojánek na zkumavky kulatý

Stojánek na zkumavky kulatý | BEL-ART

Autoklávovatelný stojan vhodný do kulatých nádob (kádinky, exsikátory apod.)

Akce
Doprodej

Stojánek na mikrozkumavky se šroubovacím víčkem (4 x 12)

Stojánek na mikrozkumavky značky AXYGEN

Akce
Akční cena
Ruční vysavač

Vysavač ruční

Bateriový Wet & Dry vysavač pro vysávání prachu a tekutin

Akce
Akční cena

Nástavec filtrační na injekční stříkačky pro HPLC „SPARTAN“│WHATMAN

Certifikované univerzální nástavce pro filtraci vodných a organických roztoků pro HPLC

Akce
Akční cena
Sada ocelových špachtlí, pinzety a nůžek

Sada ocelových špachtlí, pinzety a nůžek

Sada obsahuje dvě oboustranné špachtle, pinzetu a nůžky, vše vyrobené z vysoce kvalitní oceli (Remanit 4301)

Akce
Akční cena
Novinka
Lžičky jednorázové sterilní

Lžičky jednorázové sterilní

Plastové jednorázové lžičky pro odběr práškových a granulovaných materiálů, past a kapalin

Akce
Akční cena
Lopatky jednorázové sterilní

Lopatky jednorázové sterilní

Plastové jednorázové lopatky pro odběr práškových a granulovaných materiálů, past a kapalin

Akce
Akční cena
Miska se zapuštěným držadlem

Misky na nástroje

Misky z jednoho kusu z nereové oceli

Akce
Akční cena

Parafín

pro histologii

Akce
Akční cena

Paraplast®

Parafín pro histologii

Akce
Akční cena

Trubice vzorkovací pro granulované a krystalické materiály

Sterilizovatelné trubice s vpichovou nožovou částí

Akce
Akční cena
Popisovač Edding

Popisovač laboratorní Edding

Vhodný pro precizní označení jemných a transparentních povrchů jako jsou sklíčka, zkumavky či Petriho misky

Akce
Doprodej

Klema plastová pro kónické zábrusy

Svorky s vysokou odolností vůči chemikáliím

Akce
Akční cena
Dvojitá nádoba na nebezpečný odpad

Nádoba na nebezpečný odpad PP

Autoklávovatelná nádoba pro odkládání nebezpečných a infikovaných předmětů

Akce
Akční cena

TLC fólie | MACHEREY-NAGEL

Vrstva adsorbentu na fólii z polyesteru, nebo silné Al fólii

Akce
Akční cena

DC-sprej

Univerzální sprej pro aplikaci barviv a reagenčních roztoků

Akce
Akční cena
Jednvrstvé ubrousky KIMTECH

Ubrousky laboratorní KIMTECH

Nechlupatící ubrousky pro čistění a otírání citlivých povrchů

Akce
Doprodej
Bakteriologický uzávěr

Uzávěr bakteriologický PP na zkumavky

Uzávěry se stejnými vlastnostmi (odpařování, sterilita) jako kovové uzávěry

Akce
Doprodej
Stříkačka pro dávkovače

Stříkačka pro dávkovače | KARTELL

Stříkačky pro jedno použití pro krokové dávkovače

Akce
Doprodej

Špičky micro s filtrem QUALITIX | SOCOREX

Inertní filtr zabraňuje vzájemné kontaminaci pipetovaných vzorků aerosolem

Akce
Doprodej

Mikro špičky - doprodej

Přesné špičky pro použití při zvýšených nárocích na přesnost pipetování

Akce
Doprodej

Špičky s filtrem - Aerosol Barrier Tips

Špičky s inertním hydrofobním filtrem, zabraňujícím vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím

Akce
Akční cena

Vodivostní standardy ROTI®CALIPURE

Standardní roztoky pro kalibraci konduktometrů

Akce
Akční cena
Ultrasonol 7

Roztok čistící pro ultrazvukové lázně | ROTH

Koncentrované roztoky pro účinné čištění laboratorních nástrojů a předmětů

Akce
Akční cena
DNA AWAY<sup>®</sup>

Prostředek pro odstranění DNA - DNA AWAY®

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od DNA

Akce
Akční cena
Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI<sup>®</sup> Nucleic Acid-free

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od nukleových kyselin

Akce
Akční cena
Novinka
Nucleic Acid-free eXtra

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free eXtra

Netoxický roztok pro odstranění kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

Akce
Akční cena

ETHYLENGLYKOL

1,2-ethandiol, ethan-1,2-diol

Akce
Akční cena

EUKALYPTOL

1,8-cineol, 1,8-epoxy-p-menthan

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena

POLYETHYLENGLYKOL 200 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Akce
Akční cena

POLYETHYLENGLYKOL 400 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Akce
Akční cena

POLYETHYLENGLYKOL 1000 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Akce
Akční cena
POLYVINYLALKOHOL

Mowiol®4-88

Polyvinylalkohol, polyethenol

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Akce
Akční cena
TRIETHANOLAMIN

TRIETHANOLAMIN

TEA, 2,2',2''-nitrilotriethanol, tris(2-hydroxyethyl)amin

Akce
Akční cena

D-ALANIN

kyselina (R)-2-aminopropionová

Akce
Akční cena

DL-ALANIN

kyselina 2-aminopropionová

Akce
Akční cena

L-ALANIN

kyselina (S)-2-aminopropionová

Akce
Akční cena
ALBUMIN, IgG-free

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V

ALBUMIN FRAKCE V

Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

BSA

Akce
Akční cena

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA

BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

APROTININ

lyofilizovaný

Akce
Akční cena

GLYCIN

kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová

Akce
Akční cena

D-HISTIDIN

(R)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina

Akce
Akční cena

DL-HISTIDIN

3-imidazol-4-ylalanin

Akce
Akční cena

L-HISTIDIN

(S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KASEIN

Rozpustný v alkalických roztocích

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KVASNIČNÝ EXTRAKT

pro bakteriologii

Akce
Akční cena
LYSOZYM

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MUCIN

glykoprotein
izolován z vepřového žaludku

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPTON z kaseinu

Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPTON z masa

Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat

Akce
Akční cena
PEPTON ze sóji

PEPTON ze sóji

Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů

Akce
Akční cena

D-PROLIN

(R)-pyrrolidin-2-karboxylová kyselina

Akce
Akční cena

DL-PROLIN

pyrrolidin-2-karboxylová kyselina

Akce
Akční cena

L-PROLIN

(S)-pyrrolidin-2-karboxylová kyselina

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Akce
Akční cena

D-SERIN

(R)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina

Akce
Akční cena

DL-SERIN

2-amino-3-hydroxypropionová kyselina

Akce
Akční cena

L-SERIN

(S)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

TRYPSIN

Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný

Akce
Akční cena

D-TRYPTOFAN

(R)-2-amino-3-(3-indolyl)propionová kyselina

Akce
Akční cena

DL-TRYPTOFAN

DL-2-amino-3-(3-indolyl)propionová kyselina

Akce
Akční cena

L-TRYPTOFAN

kyselina L-2-amino-3-(indol-3)-propionová

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

Akce
Akční cena

GENETICIN DISULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum, G418 sulfát

Akce
Akční cena
HYGROMYCIN B láhev

HYGROMYCIN B

Aminoglykosidové antibiotikum

Akce
Akční cena

TBTA

tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amin
Ligand pro Click Chemistry

Akce
Akční cena

THPTA

tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amin
Ligand pro Click Chemistry

Akce
Akční cena
Agar-Agar, Kobe I

AGAR-AGAR

Akce
Akční cena

AGARÓZA - TABLETY Roti®garose

Standardní agaróza s nízkou hodnotou EEO v praktické formě tablet

Akce
Akční cena
AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE®

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE® (37,5 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem 0,8% bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Akce
Akční cena

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Akce
Akční cena

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (19 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Akce
Akční cena

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (19 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Akce
Akční cena

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE®(37,5:1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ŽELATINA

Akce
Akční cena

DMAP

4-(dimethylamino)pyridin
Nukleofilní katalyzátor, aktivační činidlo pro karboxylové kyseliny

Akce
Akční cena
HEXAMETHYLENTETRAMIN

HEXAMETHYLENTETRAMIN

urotropin, hexamin

Akce
Akční cena

N-METHYLMORFOLIN

NMM

Akce
Akční cena

MORFOLIN

1-oxa-4-azacyklohexan, 1,4-oxazinan, tetrahydro-1,4-oxazin

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF

Akce
Akční cena
n-HEPTAN

n-HEPTAN ROTISOLV®

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL ROTISOLV®

methanol

Akce
Akční cena
 Kanadský balzám

Kanadský balzám

Balsamum Canadense, přírodní balzám pro trvalé upevnění vzorků

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BENEDIKTOVO ČINIDLO

Ke stanovení cukrů, alternativa k Fehlingovu činidlu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CARREZOVO ČINIDLO

Carrezův roztok I a II, octan zinečnatý v AcOH a hexakyanoželeznatan draselný
ke stanovení sacharidů a škrobů

Akce
Akční cena

2',7'-DICHLORFLUORESCEIN

Pevný nebo jako roztok (0,2 g v 100 ml IPA) připravený k použití pro TLC k detekci lipidů.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

FEHLINGOVO ČINIDLO I

Roztok síranu mědnatého

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

LUFF-SCHOORLŮV ROZTOK

Ke stanovení cukrů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN RTUŤNATÝ roztok ke stanovení BSK

dle DIN 38409 část H41

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

Škrobový roztok

1% vodný roztok, stabilizovaný organortuťnou sloučeninou
vhodný ke stanovení AOX (adsorbovatelných organohalogenů)

Akce
Akční cena
DIMETHYLSULFOXID

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA DUSIČNÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA o-FOSFOREČNÁ

kyselina trihydrogenfosforečná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA SÍROVÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA o-WOLFRAMOVÁ

orthowolframová kyselina, monohydrát oxidu wolframového

Akce
Akční cena

KYSELINA L-MLÉČNÁ

kyselina 2-hydroxypropionová

Akce
Akční cena
KYSELINA MRAVENČÍ

KYSELINA MRAVENČÍ

kyselina methanová

Akce
Akční cena
KYSELINA OCTOVÁ

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PAPAIN

z papayového latexu 30000 USP-U/mg

Akce
Akční cena

POLYVINYLACETÁT

polyacetoxyethylen

Akce
Akční cena
POLYVINYLCHLORID

POLYVINYLCHLORID

polychlorethen, PVC

Akce
Akční cena
PVP

PVP K 25

polyvinylpyrrolidon

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Odměrný roztok DICHROMAN DRASELNÝ

Dle DIN 38409 části H41 a H43

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Odměrný roztok CHELATON III

disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Odměrný roztok SÍRAN AMONNO-ŽELEZNATÝ

Dle DIN 38409 část H41

Akce
Akční cena

dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP, čistota min min 99 %

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu (pH 7) 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1, čistota min min 99 %

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OXID CERIČITÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OXID WOLFRAMOVÝ

Bezvodý

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

4-CHLORFENOL standard AOX

Pro stanovení AOX (adsorbovatelných organohalogenů)

Akce
Akční cena

ISOOKTAN

2,2,4-trimethylpentan, isobutyltrimethylmethan

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KALAFUNA

Akce
Akční cena
ph pufry

pH PUFRY

Pufry podle mezinárodní stupnice NBS oveřované výrobci podle NIST standardních referenčních materiálů

Akce
Akční cena
pH PUFRY v sáčku

pH PUFRY v sáčku

Připravený roztok na jedno použití

Akce
Akční cena

10x SDS-PAGE ROTIPHORESE® Pufr

10x koncentrovaný pufr SDS-PAGE pro elektroforézu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena

Pufr ROTI®-LOAD 1

Pufr pro dávkování proteinů, redukující

Akce
Akční cena

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Akce
Akční cena
N,N-DIMETHYLFORMAMID

N,N-DIMETHYLFORMAMID

DMF

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena

n-HEPTAN

Akce
Akční cena

n-HEXAN

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Akce
Akční cena

TETRACHLORETHYLEN

perchlorethylen

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen

Akce
Akční cena

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MOLYBDENAN AMONNÝ TETRAHYDRÁT

tetrahydrát heptamolybdenanu hexaamonného

Akce
Akční cena
glukonan železnatý dihydrát

D-GLUKONAN ŽELEZNATÝ DIHYDRÁT

železnatá sůl D-glukonové kyseliny monohydrát

Akce
Akční cena

MLÉČNAN DRASELNÝ

2-hydroxypropanoát draselný

Akce
Akční cena

MLÉČNAN VÁPENATÝ HYDRÁT

2-hydroxypropanoát vápenatý hydrát

Akce
Akční cena

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Akce
Akční cena
granulované, 1-3 mm

AKTIVNÍ UHLÍ

Akce
Akční cena

N,N-DIISOPROPYLETHYLAMIN

DIPEA, hunigova báze

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Akce
Akční cena
ČERŇ ERIOCHROMOVÁ T

ČERŇ ERIOCHROMOVÁ T

C.I.14645, eriochromová čerň T,
Indikátor pro chelatometrii

Akce
Akční cena

MUREXID

C.I.56085, amonná sůl kyseliny purpurové, 2,6-dioxo-5-[(2,4,6-trioxo-5-hexahydropyrimidinyliden)amino]-3H-pyrimidin-4-oleát amonný, indikátor pro komplexometrii

Akce
Akční cena

FERROIN roztok

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSIČNAN SODNÝ

chilský ledek

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BROMID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID AMONNÝ

salmiak

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID DRASELNÝ

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

JODID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN INDITÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN SODNÝ

Bezvodý

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN STŘÍBRNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SIŘIČITAN SODNÝ

Bezvodý

Akce
Akční cena

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

Akce
Akční cena

ANTIPAIN DIHYDROCHLORID

Inhibitor serinových/cysteinových proteáz a trypsinu podobných serinových proteáz.
Antipain byl izolován ze streptomycinu (aktinomycet). Reverzibilní inhibice papainu, trypsinu, katepsinů A, B a D, plasminu, chymotrypsinu, pepsinu a kalpaini I. Antipain má podobnou spektrální aktivitu s leupeptinem.

Akce
Akční cena

LEUPEPTIN HEMISULFÁT

Leupeptin kompetitivně inhibuje kalpain, kathepsin B, kallikrein, papain, plasmin a trypsin. Nízká nebo žádná inhibice pepsinu, kathepsinu A a D a chymotrypsinu.

Akce
Akční cena

PEFABLOC® SC inhibitor proteáz

hydrochlorid 4-(2-aminoethyl)-benzylsulfonylfluoridu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPSTATIN A

Silná, vysoce selektivní inhibice pepsinu, reninu, kathepsinu D, chymosinu, proteázy B a retrovirových proteáz. Neinhibuje thiolproteázy, neutrální proteázy a serinové proteázy.