Výběr

Katalog

CR195 Akční ceny

Produkty v akci - Laboratorní chemikálie

Akce
Akční cena

N,N-DIISOPROPYLETHYLAMIN

DIPEA, hunigova báze

Akce
Akční cena

9-FLUORENYLMETHOXYKARBONYL CHLORID

Fmoc-Cl, (9-fluorenylmethyl) chlorformát
N-chránící skupina pro aminokyseliny

Akce
Akční cena

TRIMETHYLCHLORSILAN

TMCS, trimethylsilylchlorid
silylační činidlo, N-chránící skupina pro aminokyseliny

Akce
Akční cena

γ-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN

APES, APTES, 3-aminopropyltriethoxysilan
Silylační činidlo

Akce
Akční cena

N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)ACETAMID

BSA
Silylační činidlo

Akce
Akční cena

N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUORACETAMID

BSTFA, 2,2,2-trifluoro-N,O-bis(trimethylsilyl)-acetamid
silylační činidlo

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BSTFA-TMCS (99:1)

Silyl 991, N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid s 1 % trimethylchlorosilanu
silylační činidlo

Akce
Akční cena

1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZAN

HMDSA, bis(trimethylsilyl)amin
silylační činidlo

Akce
Akční cena

N-METHYL-N-(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUORACETAMID

MSTFA
Silylační činidlo

Akce
Akční cena

N-(TRIMETHYLSILYL)DIETHYLAMIN

TMSDEA
silylační čindidlo

Akce
Akční cena

N-(TRIMETHYLSILYL)IMIDAZOL

TSIM
silylační činidlo

Akce
Akční cena

DIFENYLBORYLOXYETHYLAMIN R

β-aminoethylester kyseliny difenylborové, "natural product reagent A"
pro stanovení flavonoidů a rostlinných kyselin

Akce
Akční cena

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD

p-formyldimethylamin, Ehrlichovo činidlo
Pro detekci látek obsahujících dusík

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MOLYBDENAN AMONNÝ TETRAHYDRÁT

tetrahydrát heptamolybdenanu hexaamonného

Akce
Akční cena

NINHYDRIN

2,2-dihydroxyidan-1,3-dion
k detekci aminokyselin a alifatických aminů

Akce
Akční cena

2',7'-DICHLORFLUORESCEIN

Pevný nebo jako roztok (0,2 g v 100 ml IPA) připravený k použití pro TLC k detekci lipidů.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DRAGENDORFF-MUNIER sprej pro TLC

Připravený roztok spreje pro detekci dusíkatých sloučenin a alkaloidů
1 % bazického dusičnanu bismutitého, 16,5 % kyseliny vinné a 20 % jodidu draselného ve vodě

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA MOLYBDENFOSFOREČNÁ sprej pro TLC

připravený roztok pro detekci redukujících sloužených lipidů, mastných kyselin a steroidů
4 g molybdenfosforečné kyseliny v 100 ml EtOH

Akce
Akční cena

NINHYDRIN sprej pro TLC

Připravený roztok spreje pro detekci aminokyselin, aminů a aminosacharidů
0,5 g ninhydrinu v 100 ml EtOH

Akce
Akční cena

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

Akce
Akční cena

ACETYLTHIOCHOLIN JODID

S-acetylthiocholin jodid
substrát

Akce
Akční cena

TETRABUTYLAMONIUM FLUORID

TBAF

Akce
Akční cena

Elastica van Gieson barvící kit

Barvící kit pro vizualizace pojivových tkání s elastickými vlákny

Akce
Akční cena

Nuclear Fast Red - roztok síranu hlinitého

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Resorcinol-Fuchsin roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Mayerův Hemalum roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Plicní tkáň krysy, obarvená H&E Fast Staining Kitem

H&E Fast Staining Kit

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

LOEFFLERŮV ROZTOK

0,5% roztok methylenové modři, pro mikroskopii a počítání buněk

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Giemsův roztok zásobní

Směs azuru, eosinu, methanolu a glycerinu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Panoptical Fast Staining kit

K Pappenheimovu rychlému barvení, pro mikroskopii

Akce
Akční cena

DIGITONIN

Akce
Akční cena

ANTRACHINON

9,10-anthracendion, 9,10-anthrachinon

Akce
Akční cena

FENACETIN

N-(4-ethoxyfenyl)acetamid

Akce
Akční cena

KARBAZOL

dibenzopyrrol, difenylenimin, 9-azafluoren

Akce
Akční cena

p-NITROTOLUEN

4-nitrotoluen

Akce
Akční cena

SULFANILAMID

4-aminobenzenesulfonamid

Akce
Akční cena

CDI

1,1'-karbonyldiimidazol
Aktivační agent pro karboxylové kyseliny, kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

DIC

N,N'-diisopropylkarbodiimid
Aktivační agent pro karboxylové kyseliny, kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

EDC-HCI

1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid hydrochlorid
Kaplinkové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

HATU

O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorfosfát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

OXYMA PURE

ethyl(hydroxyimino)-kyanoacetát, ethyl isonitrosokyanoacetát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

PyBOP

benzotriazol-1-yl-oxytrispyrrolidinfosfonium hexafluorofosfát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

PyOxim

(Ethylkyano(hydroxyimino)-acetato-O2)tri-1-pyrrolidinylfosfonium hexafluorofosfát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

L-(+)-ARABINÓZA

pektinóza

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA MONOHYDRÁT

dextróza

Akce
Akční cena

D-(-)-MANNITOL

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BISMUT - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DRASLÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HOŘČÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

INDIUM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KŘEMÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MANGAN - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MĚĎ - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OLOVO - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SKANDIUM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

STRONCIUM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VÁPNÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

WOLFRAM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ZINEK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ZLATO - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ŽELEZO - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Akce
Akční cena
XYLAN

XYLAN

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena
Novinka

Stanovení uhlovodíkového indexu (hydrocarbon index)

Uhlovodíkový index, definován jako suma organických látek extrahovatelných n-hexanem, ale neabsorbovaných absorbentem Florisil® (křemičitan hořečnatý). Na kovaletní GC koloně tyto látky eluují mezi n-dekanem a n-tetrakontanem a mají bod varu mezi 175 a 525 °C. Patří sem topné oleje, dieselová paliva, kerosin, maziva a další ropné látky. Benzíny touto metodou nelze stanovit.

Akce
Akční cena

FLORISIL®

křemičitan hořečnatý

Akce
Akční cena
Novinka

SPE skleněné chromatografické kolony CHROMABOND® Na2SO4/Florisil®

Speciální kombinovaná náplň k extrakci uhlovodíků z vody dle DIN H53/ISO DIS 9377-4

Akce
Akční cena

n-HEPTAN

Akce
Akční cena

n-HEXAN

Akce
Akční cena

ISOHEXAN

2-methylpentan

Akce
Akční cena

ISOOKTAN

2,2,4-trimethylpentan, isobutyltrimethylmethan

Akce
Akční cena

n-PENTAN

1,3-dimethylpropan, diethylmethan

Akce
Akční cena

CYKLOHEXAN

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen

Akce
Akční cena

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena

BENZOFENON

difenylketon, benzoylbenzen

Akce
Akční cena
Formaldehyd

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Akce
Akční cena

VANILIN

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd

Akce
Akční cena

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

Akce
Akční cena

1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYLALKOHOL

HFIPA, HFIP, hexafluoro-2-propanol

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Akce
Akční cena

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena
ALBUMIN, IgG-free

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V

ALBUMIN FRAKCE V

Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

BSA

Akce
Akční cena

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA

BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

APROTININ

lyofilizovaný

Akce
Akční cena

GLYCIN

kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová

Akce
Akční cena
LYSOZYM

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPSIN z prasečího žaludku

Izolovaný z mykózy prasečího žaludku

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Akce
Akční cena
RIBONUKLEÁZA A

RIBONUKLEÁZA A

z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

TRYPSIN

Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

Akce
Akční cena

GENETICIN DISULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum, G418 sulfát

Akce
Akční cena

GENTAMYCIN SULFÁT roztok

Vodný roztok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum z Micromonospora purpurea

Akce
Akční cena
HYGROMYCIN B láhev

HYGROMYCIN B

Aminoglykosidové antibiotikum

Akce
Akční cena

KANAMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum

Akce
Akční cena

STREPTOMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Span® 80

sorbitan monooleát

Akce
Akční cena

terc-BUTYLMETHYLETHER

MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan

Akce
Akční cena
Agar-Agar, Kobe I

AGAR-AGAR

Akce
Akční cena

AGARÓZA BROAD RANGE Roti®garose

Agaróza pro dělení DNA fragmentů v rozsahu od 200 bp do 40 kb, BioScience-Grade

Akce
Akční cena

AGARÓZA GTQ Roti®garose

Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AGARÓZA HEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s vysokou hodnotou EEO

Akce
Akční cena

AGARÓZA HIGH RESOLUTION Roti®garose

Agaróza pro vysoké rozlišení PCR produktů a fragmentů DNA v rozsahu 50-10 000 bp

Akce
Akční cena

AGARÓZA HR-PLUS Roti®garose

Standardní agaróza pro optimální separaci fragmentů nukleových kyselin v rozsahu 100 až 3 000 bp

Akce
Akční cena

AGARÓZA LM/PCR Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání a vysokou rozlišovací schopností, vhodná pro genové inženýrství

Akce
Akční cena

AGARÓZA LOW MELT Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání 65,5 °C

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AGARÓZA MEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza se střední hodnotou EEO

Akce
Akční cena

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

Akce
Akční cena

AGARÓZA PULSED-FIELD Roti®garose

Agaróza určená pro dělení dlouhých fragmentů a pro pulzní gelovou elektroforézu (PFGE)

Akce
Akční cena
AGARÓZA Standard Roti®garose

AGARÓZA Standard Roti®garose

Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

Akce
Akční cena

AGARÓZA SUPER LM Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání pro kapilární elektroforézu a "in-gel" postupy

Akce
Akční cena

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT-p-TOLUIDIN

BCIP-p-toluidin
Histochemický substrát fosfatázy

Akce
Akční cena

ESKULIN SESKVIHYDRÁT

6,7-dihydroxykumarin-6-glykosid

Akce
Akční cena

IMIDAZOL

glyoxalin

Akce
Akční cena

KOFEIN BEZVODÝ

1,3,7-trimethylxanthin, 7-methyltheobromin

Akce
Akční cena

PIPERIDIN

hexahydropyridin

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF

Akce
Akční cena

N,N-DIMETHYLACETAMID ROTISOLV® Headscpace Grade

DMA, dimethylamid kyseliny octové Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena

1,3-DIMETHYL-2-IMIDAZOLIDINON ROTISOLV® Headspace Grade

DMEU, N,N'-dimethylethylenurea, DMI
Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena

DIMETHYLSULFOXID ROTISOLV® Headspace Grade

DMSO
Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena

EDTA K2 DIHYDRÁT

dihydrát didraselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Akce
Akční cena

EGTA

kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová

Akce
Akční cena

CHELATON I

kyselina nitrilotrioctová, tris(karboxymethyl)amin, komplexon I

Akce
Akční cena

CHELATON II

kyselina ethylendiamintetraoctová, EDTA, komplexon II

Akce
Akční cena
CHELATON III

CHELATON III

dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2, komplexon III

Akce
Akční cena
CHELATON IV

CHELATON IV

CDTA, kyselina 1,2-diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová, komplexon IV

Akce
Akční cena
N,N-DIMETHYLFORMAMID

N,N-DIMETHYLFORMAMID

DMF

Akce
Akční cena
DIMETHYLSULFOXID

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA DUSIČNÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA o-FOSFOREČNÁ

kyselina trihydrogenfosforečná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLORISTÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA SÍROVÁ

Akce
Akční cena

MOČOVINA

karbamid, urea, diamid kyseliny uhličité, diamid karbonylu

Akce
Akční cena

KYSELINA BENZOOVÁ

kyselina benzenkarboxylová

Akce
Akční cena
KYSELINA MRAVENČÍ

KYSELINA MRAVENČÍ

kyselina methanová

Akce
Akční cena
KYSELINA OCTOVÁ

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Akce
Akční cena

KYSELINA SALICYLOVÁ

kyselina 2-hydroxybenzoová

Akce
Akční cena

KYSELINA TRIFLUOROCTOVÁ

kyselina trifluorethanová, TFA

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ECOSURF™ SA-9

Alternativa k Tritonu X-100, neionogenní detergent.
Směs C6-C16 ethoxylovaných a propoxylovaných alkoholů.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PAPAIN

z papayového latexu 30000 USP-U/mg

Akce
Akční cena

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

Akce
Akční cena

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

Akce
Akční cena

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

Akce
Akční cena

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

Akce
Akční cena

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Odměrný roztok CHELATON III

disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2

Akce
Akční cena

dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP, čistota min min 99 %

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

dNTP (Deoxyribonukleotidtrifosfáty) v setu (pH 7) 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1, čistota min min 99 %

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Akce
Akční cena

4-CHLOR-1-NAFTOL

Substát peroxidázy

Akce
Akční cena

TETRACHLORETHYLEN

perchlorethylen

Akce
Akční cena
Hořčík

HOŘČÍK

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Směs NIKL-HLINÍK

1:1 směs pro syntézu Raneyova niklu, prášková

Akce
Akční cena
Palladium

PALLADIUM

Akce
Akční cena
Platina

PLATINA

Akce
Akční cena
Uhlík

UHLÍK

grafit
přírodní, amorfní, vhodný jako absorbent, lubrikant kovů a pro černění kovů

Akce
Akční cena
Zinek

ZINEK

Akce
Akční cena
Zlato

ZLATO

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MLÉKO SUŠENÉ

Práškové, nízký obsah tuku, blotovací kvalita

Akce
Akční cena
ph pufry

pH PUFRY

Pufry podle mezinárodní stupnice NBS oveřované výrobci podle NIST standardních referenčních materiálů

Akce
Akční cena
pH PUFRY v sáčku

pH PUFRY v sáčku

Připravený roztok na jedno použití

Akce
Akční cena

10× PBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

Akce
Akční cena
ROTIPHORESE® Pufr 10x TBE

Pufr 10× TBE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu

Akce
Akční cena

ACES PUFFERAN®

N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

BICIN PUFFERAN®

N,N-bis-(2-hydroxyethyl)glycin

Akce
Akční cena

CAPS PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylaminopropansulfonová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan sodný

Akce
Akční cena

MES

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

Akce
Akční cena
MES MONOHYDRÁT

MES MONOHYDRÁT PUFFERAN®

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová monohydrát

Akce
Akční cena

MOPS PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-propansulfonová

Akce
Akční cena

TRICIN PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methylglycin

Akce
Akční cena

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

Akce
Akční cena

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

UHLIČITAN SODNÝ

Bezvodý

Akce
Akční cena
Novinka
1× PBS Roti<sup>®</sup>-CELL bez Ca/Mg

1× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL

CELLPURE® sterilní roztok Phosphate Buffered Saline

Akce
Akční cena
Novinka
10× PBS Roti<sup>®</sup>-CELL bez Ca/Mg

10× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL

CELLPURE® sterilní roztok Phosphate Buffered Saline

Akce
Akční cena
ROTIPHORESE® Pufr 50 x TAE

Pufr 50× TAE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (50 x TAE) pro DNA elektroforézu

Akce
Akční cena

EDTA Na4 HYDRÁT

hydrát tetrasodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Akce
Akční cena

LDS

dodecylsíran lithný, laurylsíran lithný
Aniontový detergent

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OCTAN HOŘEČNATÝ TETRAHYDRÁT

tetrahydrát ethanoátu hořečnatého

Akce
Akční cena

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Akce
Akční cena
SILIKAGEL bez indikátoru

SILIKAGEL

Granulované sušidlo různých barev

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Akce
Akční cena
VODA ošetřená DEPC

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná.

Akce
Akční cena

(rac)-BINAP

Racemický fosfinový ligand

Akce
Akční cena

SPHOS

2-dicyklohexylfosfino-2',6'-dimethoxybifenyl
Fosfinový ligand

Akce
Akční cena

XANTPHOS

4,5-bis(difenylfosfino)-9,9-dimethylxanthen
Fosfinový ligand

Akce
Akční cena

XPHOS

2-dicyklohexylfosfino-2',4',6'-triisopropylbifenyl
Fosfinový ligand

Akce
Akční cena

EOSIN Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ MONOHYDRÁT

monohydrát primárního fosforečnanu sodného

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID AMONNÝ

salmiak

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID DRASELNÝ

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN HOŘEČNATÝ HYDRÁT

hořká sůl

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN SODNÝ

Bezvodý