Výběr

Katalog

CR175 Akční ceny

Produkty v akci - Laboratorní chemikálie

Akce
Akční cena

DIFENYLBORYLOXYETHYLAMIN R

β-aminoethylester kyseliny difenylborové, natural product reagent A
pro stanovení flavonoidů a rostlinných kyselin

Akce
Akční cena

NINHYDRIN

2,2-dihydroxyidan-1,3-dion
k detekci aminokyselin a alifatických aminů

Akce
Akční cena

CETYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

Hexadecyltrimethylamonium bromid, CTAB
kationtový detergent

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MAY-GRÜNWALD ROZTOK

roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu
May-Grünwaldův roztok díky své vysoké koncentraci methanolu umožňuje souběžnou fixaci vzorků (doporučená doba residence: 3 minuty). Roztok se používá pro diferenciální barvení krevních nátěrů a dalších cytologických materiálů.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

GIEMSŮV ROZTOK zásobní

azuru, eosinu, methanolu a glycerinu.
Giemsův roztok je vhodný k použití ve všech běžných testech krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeně

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA BEZVODÁ

dextróza

Akce
Akční cena

DEXTRAN 70

Akce
Akční cena

DEXTRAN 500

Akce
Akční cena

IPTG BioScience-Grade

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena
2-BUTANON

2-BUTANON

butan-2-on, methylethylketon

Akce
Akční cena
Formaldehyd

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Akce
Akční cena

1-ADAMANTANOL

1-hydroxyadamantan

Akce
Akční cena

2-ADAMANTANOL

2-hydroxyadamantan

Akce
Akční cena

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena

2-PROPANOL

propan-2-ol, isopropylalkohol

Akce
Akční cena

ROTI®-AQUA-FENOL

nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena
ALBUMIN, IgG-free

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V

ALBUMIN FRAKCE V

BSA

Akce
Akční cena

ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

BSA

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

APROTININ

lyofilizovaný

Akce
Akční cena

L-ARGININ

kyselina L-2-amino-5-guanidino-n-valerová

Akce
Akční cena

L-CYSTEIN

α-amino-β-merkapto-propionová kyselina

Akce
Akční cena
L-CYSTEIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

L-CYSTEIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

hydrochlorid kyseliny L-α-amino-β-merkapto-propionové monohydrát

Akce
Akční cena

GLYCIN

kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová

Akce
Akční cena

L-HISTIDIN

(S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionová kyselina

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

L-HISTIDIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

hydrochlorid (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionové kyseliny monohydrát

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KVASNIČNÝ EXTRAKT

pro bakteriologii

Akce
Akční cena

KYSELINA L-ASPARAGOVÁ

L-2-aminojantarová kyselina

Akce
Akční cena

L-LYSIN HYDROCHLORID

hydrochlorid kyseliny(2S)-2,6-diaminohexanové, hydrochlorid kyseliny (2S)-2,6-diaminokapronové

Akce
Akční cena

L-LYSIN MONOHYDRÁT

(2S)-2,6-diaminohexanová kyselina monohydrát, (2S)-2,6-diaminokapronová kyselina monohydrát

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LYSOZYM

z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPTON z kaseinu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPTON z masa

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPTON ze sóji

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

RIBONUKLEÁZA A

z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích baktériích

Akce
Akční cena

DEPC

diethylester kys. diuhličité

Akce
Akční cena
Agar-Agar, Kobe I

AGAR-AGAR

Akce
Akční cena

AGARÓZA - TABLETY Roti®garose

Standardní agaróza s nízkou hodnotou EEO v praktické formě tablet

Akce
Akční cena

AGARÓZA BROAD RANGE Roti®garose

Agaróza pro dělení DNA fragmentů v rozsahu od 200 bp do 40 kb, BioScience-Grade

Akce
Akční cena

AGARÓZA GTQ Roti®garose

Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AGARÓZA HEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s vysokou hodnotou EEO

Akce
Akční cena

AGARÓZA HIGH RESOLUTION Roti®garose

Agaróza pro vysoké rozlišení PCR produktů a fragmentů DNA v rozsahu 50-10 000 bp

Akce
Akční cena

AGARÓZA HR-PLUS Roti®garose

Standardní agaróza pro optimální separaci fragmentů nukleových kyselin v rozsahu 100 až 3 000 bp

Akce
Akční cena

AGARÓZA LM/PCR Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání a vysokou rozlišovací schopností, vhodná pro genové inženýrství

Akce
Akční cena

AGARÓZA LOW MELT Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání 65,5 °C

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AGARÓZA MEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza se střední hodnotou EEO

Akce
Akční cena

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

Akce
Akční cena

AGARÓZA PULSED-FIELD Roti®garose

Agaróza určená pro dělení dlouhých fragmentů a pro pulzní gelovou elektroforézu (PFGE)

Akce
Akční cena

AGARÓZA Standard Roti®garose

Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

Akce
Akční cena

AGARÓZA SUPER LM Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání pro kapilární elektroforézu a "in-gel" postupy

Akce
Akční cena

AKRYLAMID

2-propenamid, pro přípravu elektroforetických gelů

Akce
Akční cena

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE® (37,5 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem 0,8% bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Akce
Akční cena

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (19 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Akce
Akční cena

IMIDAZOL

glyoxalin

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL ROTISOLV®

methanol

Akce
Akční cena

MOČOVINA

karbamid, urea, diamid kyseliny uhličité, diamid karbonylu

Akce
Akční cena

TRIS-(2-KARBOXYETHYL)-FOSFIN HYDROCHLORID

TCEP . HCl
redukční činidlo

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OXID CHROMITÝ

chromová zeleň

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OXID MANGANIČITÝ

burel

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OXID OSMIČELÝ

ve skleněných ampulích

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

EUKALYPTOVÝ OLEJ

oleum eucalypti

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HŘEBÍČKOVÝ OLEJ

oleum caryophyllorum

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LECITHIN

fosfatidylcholin

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MLÉKO SUŠENÉ

Nízkotučné sušené mléko zejména vhodné pro použití jako blokovací reagent v imunologických stanoveních typu Western blot nebo ELISA. Jemně práškované pro snadnou aplikaci.
Nevhodné pro biotin/streptavidin mediované detekční systémy. Mléko obsahuje biotin.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OLIVOVÝ OLEJ

oleum olivarum

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

RŮŽOVÝ OLEJ

oleum rosae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÓJOVÝ OLEJ

oleum sojae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VAZELÍNA

bílá

Akce
Akční cena

10x PBS ROTI®-STOCK

10x koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

Akce
Akční cena

10x SDS-PAGE ROTIPHORESE® Pufr

10x koncentrovaný pufr SDS-PAGE pro elektroforézu

Akce
Akční cena

10x TBE ROTIPHORESE® Pufr

Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu

Akce
Akční cena

10x TBS ROTI®-STOCK

10x koncentrovaný roztok TBS (Tris buffered saline)

Akce
Akční cena

BES PUFFERAN®

kyselina N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonová

Akce
Akční cena

BICIN PUFFERAN®

N,N-bis-(2-hydroxyethyl)glycin

Akce
Akční cena

BIS-TRIS PUFFERAN®

bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan

Akce
Akční cena

CAPS PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylaminopropansulfonová

Akce
Akční cena

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N`-2-ethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

CHAPS PUFFERAN®

3-[(3-cholamidopropyl)-dimethylammonio]-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

Akce
Akční cena

MES

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MES MONOHYDRÁT PUFFERAN®

2-(N-morfolino)-ethansulfonová kyselina monohydrát

Akce
Akční cena

MOPS PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-propansulfonová

Akce
Akční cena

PIPES PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina)

Akce
Akční cena

PUFR ROTI®-LOAD 1

Pufr pro dávkování proteinů, redukující

Akce
Akční cena

TES PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-2-aminoethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

TRICIN PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methylglycin

Akce
Akční cena

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

Akce
Akční cena

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

Akce
Akční cena

terc-BUTYLMETHYLETHER

MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan

Akce
Akční cena

DIETHYLETHER

Akce
Akční cena
N,N-DIMETHYLFORMAMID

N,N-DIMETHYLFORMAMID

Akce
Akční cena

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Akce
Akční cena

MOLEKULOVÁ SÍTA

hlinitokřemičitany pro sušení, čistění nebo separaci kapalin a plynů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Akce
Akční cena

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná. DEPC modifikuje zbytky histidinu v bílkovinách na N-karbetoxy histidin, což vede k inhibici RNáz a DNáz. DEPC se při autoklávování rozkládá na CO2 a ethanol.

Akce
Akční cena

MUREXID

C.I.56085, amonná sůl kyseliny purpurové, 2,6-dioxo-5-[(2,4,6-trioxo-5-hexahydropyrimidinyliden)amino]-3H-pyrimidin-4-oleát amonný, indikátor pro komplexometrii

Akce
Akční cena

ZELEŇ BROMKRESOLOVÁ

3,3`,5,5`-tetrabrom-m-kresolsulfoftalein

Akce
Akční cena

EOSIN Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl
pro vizualizaci buněčných struktur během standardních barvících metod

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

JODID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

JODIČNAN SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

UHLIČITAN AMONNÝ

směs karbamátu a hydrogenuhličitanu amonného