Výběr

Katalog

CR181 Akční ceny

Produkty v akci - Laboratorní chemikálie

Akce
Akční cena

β-ALANIN

kyselina 3-aminopropionová

Akce
Akční cena

L-ALANYL-L-GLUTAMIN

Akce
Akční cena

CYSTEAMIN HYDROCHLORID

2-merkaptoethylamin hydrochlorid

Akce
Akční cena

L-GLUTATHION REDUKOVANÝ

GSH

Akce
Akční cena

NINHYDRIN

2,2-dihydroxyidan-1,3-dion
k detekci aminokyselin a alifatických aminů

Akce
Akční cena

ETHIDIUMBROMID

homidiumbromid
Pro fluorescenční barvení DNA/RNA v elektroforetických gelech a pro zvýraznění buněčných jader při histologických a cytologických analyzách. Skladujte ve tmě!

Akce
Akční cena

DIGITONIN

Steroidní glykosid a neiontový detergent s vysokou vazností k cholesterolu. Používá se zejménak permeabilizaci plazmových membrán a jemné solubilizaci membránových proteinů.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DL-ARABINÓZA

Akce
Akční cena

L-(+)-ARABINÓZA

pektinóza

Akce
Akční cena

D-(-)-FRUKTÓZA

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BROMIČNAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSIČNAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

FOSFOREČNAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLOREČNAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro IC aniontový o různých koncetracích

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AMONIUM - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DRASLÍK - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HOŘČÍK - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SODÍK - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VÁPNÍK - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro IC kationtový o různých koncentracích

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena

CELULÓZA

pro kolonovou chromatografii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHITIN

ze skořápek krabů

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena

n-HEXAN

1-methylpentan

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen

Akce
Akční cena

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena

1,3-BUTANDIOL

Akce
Akční cena

DIPROPYLENGLYKOL

bis(hydroxypropyl)ether

Akce
Akční cena

ETHYLENGLYKOL

1,2-ethandiol, ethan-1,2-diol

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena

m-NITROFENOL

1-hydroxy-3-nitrobenzen
aromatický stavební blok pro syntézu

Akce
Akční cena

p-NITROFENOL

1-hydroxy-4-nitrobenzen
aromatický stavební blok pro syntézu

Akce
Akční cena

2-PROPANOL

propan-2-ol, isopropylalkohol

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

Akce
Akční cena

BENZYLESTER KYSELINY BENZOOVÉ

benzylbenzoát

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena

METHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

methyl-p-hydroxybenzoát, methylparaben

Akce
Akční cena
ACETONITRIL ROTIDRY<sup>®</sup>

ACETONITRIL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylenchlorid

Akce
Akční cena

ETHYLACETÁT ROTIDRY®

ethylester kyseliny octové, max 100 ppm H2O

Akce
Akční cena
CHLOROFORM

CHLOROFORM ROTIDRY®

trichlormethan, max 50 ppm H2O

Akce
Akční cena

TOLUEN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylbenzen

Akce
Akční cena

AGARÓZA GTQ Roti®garose

Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství

Akce
Akční cena

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

Akce
Akční cena

AGARÓZA Standard Roti®garose

Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ALGINÁT AMONNÝ

z mořských řas

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ALGINÁT SODNÝ

Akce
Akční cena

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT-p-TOLUIDIN

BCIP-p-toluidin
histochemický substrát fosfatázy

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA ALGINOVÁ

Akce
Akční cena

KYSELINA FUSAROVÁ

kyselina 5-butylpikolinová, kyselina 5-butylpyridin-2-karboxylová

Akce
Akční cena

KYSELINA p-HYDROXYBENZOOVÁ

4-karboxyfenol, kyselina p-salicylová

Akce
Akční cena

TAURIN

2-aminoethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

Akce
Akční cena

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

Akce
Akční cena

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent
Doporučený evropským lékopisem jako povrchově aktivní aditivum pro solubilizaci obtížně smáčitelných reagencií.

Akce
Akční cena

ATP Na2

adenosin-5'-trifosfát disodná sůl

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Akce
Akční cena
ACETONITRIL

ACETONITRIL

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Akce
Akční cena

AEBSF HYDROCHLORID

4-(2-aminoethyl)benzensulfonyl fluorid hydrochlorid

Akce
Akční cena

ANILIN

aminobenzen

Akce
Akční cena

N,N-DIMETHYLACETAMID

Akce
Akční cena

NITROBENZEN

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PARAFINOVÝ OLEJ

Akce
Akční cena

10x PBS ROTI®-STOCK

10x koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

Akce
Akční cena

10x SDS-PAGE ROTIPHORESE® Pufr

10x koncentrovaný pufr SDS-PAGE pro elektroforézu

Akce
Akční cena

ROTIPHORESE® Pufr 10x TBE

Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu

Akce
Akční cena

10x TBS ROTI®-STOCK

10x koncentrovaný roztok TBS (Tris buffered saline)

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena

GLYCIN

kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan sodný

Akce
Akční cena

CHAPS PUFFERAN®

3-[(3-cholamidopropyl)-dimethylammonio]-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

Akce
Akční cena

CHAPSO PUFFERAN®

3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylamino]-2-hydroxy-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

terciární, dihydrát citronanu trisodného

Akce
Akční cena

DEOXYCHOLAN SODNÝ

DOC, deoxycholát sodný, sodná sůl deoxycholové kyseliny
aniontový detergent

Akce
Akční cena

n-DODEKANSULFONÁT SODNÝ

dodekan-1-sulfonan sodný, sodná sůl dodekan-1-sulfonové kyseliny

Akce
Akční cena

CHOLÁT SODNÝ

sodná sůl cholové kyseliny
aniontový detergent

Akce
Akční cena

n-OKTANSULFONÁT SODNÝ

oktan-1-sulfonan sodný, sodná sůl oktan-1-sulfonové kyseliny

Akce
Akční cena

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Akce
Akční cena
granulované, 1-3 mm

AKTIVNÍ UHLÍ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PÍSEK MOŘSKÝ

Akce
Akční cena

ČERVEŇ ALIZARINOVÁ S

C.I.58005, sodná sůl kyseliny alizarinsulfonové, alizarinkarmín
Použití k vitálnímu barvení buněk, např. barvení mineralizovaných sekcí v kostní tkáni. Rozpustný ve vodě a EtOH (0,1-1 %).

Akce
Akční cena

EOSIN Y

C.I. 45380, 2′,4′,5′,7′-tetrabromfluorescein disodná sůl
Eosin Y je slabě kyselé fluorescenční barvivo které barví cytoplazmu červeně. Má mnohá použití, např. Hemotoxylin-Eosinové barvení, barvení spor apod.

Akce
Akční cena

FENOLFTALEIN

C.I. 764, 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)1(3H)isobenzofuranon

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LAKMUS

C.I.1242

Akce
Akční cena
METHYLORANŽ

METHYLORANŽ

C.I.13025, Oranž III, sodná sůl 4´-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonové kyseliny, oranž methylová sodná sůl
Azobarvivo slabě rozpustné ve vodě (5 g/l), ingredience trichromových barviv pro detekci pojivových tkání.

Akce
Akční cena

MODŘ BROMFENOLOVÁ

3,3',5,5'-Tetrabromofenolsulfonftalein, BPB
Dobře rozpustná v ethanolu, používá se k vitálnímu barvení spermatozoí.

Akce
Akční cena

MODŘ BROMTHYMOLOVÁ

Akce
Akční cena

MODŘ METHYLENOVÁ

C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium-chlorid, Basic Blue 9
Ve vodě rozpustné barvivo, neinterkaluje mezi stacky bazí v DNA. Často užívána k obarvování krevních buněk.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

V histologii se dusičnan stříbrný používá pro impregnaci stříbrem. Dochází k jemnému srážení stříbra vizualizujícímu různé struktury struktury ve vzorcích, např. retikulárních vláken pojivových tkání či jemné neurocyty.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát sekundárního fosforečnanu sodného

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BROMID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID CESNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID LITHNÝ

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

JODID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN HOŘEČNATÝ HYDRÁT

hořká sůl