Výběr

Katalog

CR194 Akční ceny

Produkty v akci - Laboratorní chemikálie

Akce
Akční cena

ČERVEŇ JÁDROVÁ

C.I.60760, nuclear fast red
Azobarvivo, ingredience činidla nuclear fast red - roztok síranu hlinitého

Akce
Akční cena

HEMATOXYLIN

C.I.75290, hydroxybrasilin, Natural Black 1
Béžové přírodní barvivo, které dosáhne své aktivní formy (hemalum) oxidací a reakcí s fixativem (např. kamencem). Hemalum barví buněčné jádro modře.

Akce
Akční cena

MODŘ ALCIÁNOVÁ 8 GS

C.l. 74240, Alcian blue 8 GX, Ingrain Blue 1

Akce
Akční cena

PONCEAU S

C.I.27195, Scarlet red
Pro reverzibilní barvení proteinů na membránách a pro mikroskopii.

Akce
Akční cena
GLUTATHION OXIDOVANÝ

GLUTATHION OXIDOVANÝ

oxiglutathion, dimer GSH, GSSG

Akce
Akční cena

L-GLUTATHION REDUKOVANÝ

GSH

Akce
Akční cena

DIFENYLBORYLOXYETHYLAMIN R

β-aminoethylester kyseliny difenylborové, "natural product reagent A"
pro stanovení flavonoidů a rostlinných kyselin

Akce
Akční cena

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD

p-formyldimethylamin, Ehrlichovo činidlo
Pro detekci látek obsahujících dusík

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MOLYBDENAN AMONNÝ TETRAHYDRÁT

tetrahydrát heptamolybdenanu hexaamonného

Akce
Akční cena

NINHYDRIN

2,2-dihydroxyidan-1,3-dion
k detekci aminokyselin a alifatických aminů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC

připravený roztok spreje pro detekci redukujících cukrů
0,9 ml anilinu a 1,66 g ftalové kys. v 100 ml EtOH/IPA (1:1 v/v)

Akce
Akční cena

2',7'-DICHLORFLUORESCEIN

Pevný nebo jako roztok (0,2 g v 100 ml IPA) připravený k použití pro TLC k detekci lipidů.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD sprej pro TLC

připravený roztok spreje pro detekci terpenů, cukrů a steroidů
0,5 g 4-(dimethylamino)-benzaldehydu v 100 ml IPA

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DRAGENDORFF-MUNIER sprej pro TLC

Připravený roztok spreje pro detekci dusíkatých sloučenin a alkaloidů
1 % bazického dusičnanu bismutitého, 16,5 % kyseliny vinné a 20 % jodidu draselného ve vodě

Akce
Akční cena

DAPI

dihydrochlorid 4`,6-diamidino-2-fenylindolu

Akce
Akční cena

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Giemsův roztok zásobní

Směs azuru, eosinu, methanolu a glycerinu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Ladící standard A pro ICP-MS v roztoku (6 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Ladící standard B pro ICP-MS v roztoku (6 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Ladící standard pro ICP-MS v roztoku (6 prvků, 1 µg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

RTUŤ- standard pro ICP-MS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (10 prvků, 10 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (28 prvků, 10 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (4 prvky, 1000 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (12 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (21 prvků, 100 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena
Novinka
KF vodný standard

KF standardy - kapalné

Kapalný standard vody pro kalibraci titračního činidla (jednosl. C nebo dvousl. T) ke stanovení vody dle Karla Fishera.

Akce
Akční cena

n-HEXAN

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena
2-BUTANON

2-BUTANON

butan-2-on, methylethylketon, MEK

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena
POLYVINYLALKOHOL

Mowiol®4-88

Polyvinylalkohol, polyethenol

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena
ACETONITRIL ROTIDRY<sup>®</sup>

ACETONITRIL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylenchlorid

Akce
Akční cena

ETHYLACETÁT ROTIDRY®

ethylester kyseliny octové, max 100 ppm H2O

Akce
Akční cena
CHLOROFORM

CHLOROFORM ROTIDRY®

trichlormethan, max 50 ppm H2O
stabilizován pomocí 50 ppm amylenu

Akce
Akční cena

TOLUEN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylbenzen

Akce
Akční cena
Agar-Agar, Kobe I

AGAR-AGAR

Akce
Akční cena

DMAP

4-(dimethylamino)pyridin
Nukleofilní katalyzátor, aktivační činidlo pro karboxylové kyseliny

Akce
Akční cena
HEXAMETHYLENTETRAMIN

HEXAMETHYLENTETRAMIN

urotropin, hexamin

Akce
Akční cena

N-METHYLMORFOLIN

NMM

Akce
Akční cena

MORFOLIN

1-oxa-4-azacyklohexan, 1,4-oxazinan, tetrahydro-1,4-oxazin

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA BORITÁ

kyselina trihydrogenboritá

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA DUSIČNÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA o-FOSFOREČNÁ

kyselina trihydrogenfosforečná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLORISTÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA SÍROVÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA TETRACHLOROZLATITÁ HYDRÁT

chlorid zlatitý z vodného roztoku

Akce
Akční cena

MOČOVINA

karbamid, urea, diamid kyseliny uhličité, diamid karbonylu

Akce
Akční cena
KYSELINA MRAVENČÍ

KYSELINA MRAVENČÍ

kyselina methanová

Akce
Akční cena
KYSELINA OCTOVÁ

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Akce
Akční cena

TRIS-(2-KARBOXYETHYL)-FOSFIN HYDROCHLORID

TCEP · HCl
redukční činidlo

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PAPAIN

z papayového latexu 30000 USP-U/mg

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Normanal CHELATON III

dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Normanal KYSELINA ŠŤAVELOVÁ

kyselina ethandiová, kyselina oxalová

Akce
Akční cena

ATP Na2

adenosin-5'-trifosfát disodná sůl

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Akce
Akční cena
ACETONITRIL

ACETONITRIL

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Akce
Akční cena

ANILIN

aminobenzen

Akce
Akční cena

DIISOPROPYLAMIN

Akce
Akční cena

N,N-DIISOPROPYLETHYLAMIN

DIPEA, hunigova báze

Akce
Akční cena

GUANIDIN HYDROCHLORID

hydrochlorid guanidinu
Činidlo pro reverzibilní denaturaci a renaturaci proteinů

Akce
Akční cena

GUANIDIN THIOKYANÁT

GTC

Akce
Akční cena

HEXAMETHYLENDIAMIN

1,6-diaminohexan

Akce
Akční cena

TRIETHYLAMIN

N,N-diethylethan amin, TEA

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEROXID VODÍKU

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LECITHIN

fosfatidylcholin

Akce
Akční cena

10× PBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

Akce
Akční cena

10x SDS-PAGE ROTIPHORESE® Pufr

10x koncentrovaný pufr SDS-PAGE pro elektroforézu

Akce
Akční cena

GLYCIN

kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

UHLIČITAN SODNÝ

Bezvodý

Akce
Akční cena

THIOMERSAL

merthiolát

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Akce
Akční cena

EOSIN Y

C.I. 45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

Akce
Akční cena
FUCHSIN BAZICKÝ

FUCHSIN BAZICKÝ

C.I. 42510, Basic violet, Magenta

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

TASHIRŮV INDIKÁTOR

v denaturovaném ethanolu
směsný pH indikátor

Akce
Akční cena

VIOLEŤ KRYSTALOVÁ

C.I.42555, hexamethylpararosanilin chlorid, methyl violeť 10B, genciánová violeť
Krystalová violeť je rozpustná ve vodě i alkoholu

Akce
Akční cena

ZELEŇ BROMKRESOLOVÁ

3,3',5,5'-tetrabrom-m-kresolsulfoftalein

Akce
Akční cena

ZELEŇ MALACHITOVÁ OXALÁT

C.I. 42000, N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-diaminotrifenylkarbenium oxalát

Akce
Akční cena

MODŘ METHYLENOVÁ

C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium-chlorid, Basic Blue 9
Ve vodě rozpustné barvivo, neinterkaluje mezi páry bazí v DNA.

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety (dle Missouriho)

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou, dle Missouriho

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety (bez rtuti a selenu)

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou, bez rtuti a selenu

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety (dle Wieningera)

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou, dle Wieningera

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety C

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety CK

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety CT

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety CX

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety ST

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety TCT

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Akce
Akční cena

Kjeldahlovy tablety - protipěnivé

Ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou - protipěnivá příměs

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

Směsný indikátor 5

K titraci amoniaku v Kjeldahlově stanovení dusíku

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSIČNAN VÁPENATÝ

Akce
Akční cena
CHLORID CESNÝ

CHLORID CESNÝ

Pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin při ultra-centrifugaci

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID ZINEČNATÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN MĚĎNATÝ PENTAHYDRÁT

modrá skalice

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN SODNÝ

Bezvodý

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

UHLIČITAN AMONNÝ

Směs karbamátu a hydrogenuhličitanu amonného