Výběr

Katalog

CR191 Akční ceny

Produkty v akci - Heterocyky a deriváty

Akce
Akční cena

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT-p-TOLUIDIN

BCIP-p-toluidin
Histochemický substrát fosfatázy

Akce
Akční cena

ISORHAMNETIN

Akce
Akční cena

KVERCETIN DIHYDRÁT

soforetin, meletin

Akce
Akční cena

KYSELINA L-(+)-ASKORBOVÁ

vitamin C

Akce
Akční cena

PIPERIDIN

hexahydropyridin

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF