Výběr

Katalog

CR193 Akční ceny

Produkty v akci - Heterocyky a deriváty

Akce
Akční cena

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT-p-TOLUIDIN

BCIP-p-toluidin
Histochemický substrát fosfatázy

Akce
Akční cena

1,3-DIOXOLAN

alternativa k NMP/NEP, glykolům, arenům

Akce
Akční cena

2-METHYLTETRAHYDROFURAN

methyl-THF, Me-THF

Akce
Akční cena

PROPYLENKARBONÁT

1,2-propandiol cyklický karbonát

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF