Výběr

Katalog

CR195 Akční ceny

Produkty v akci - Chelatační činidla

Akce
Akční cena

EDTA K2 DIHYDRÁT

dihydrát didraselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Akce
Akční cena

EGTA

kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová

Akce
Akční cena

CHELATON I

kyselina nitrilotrioctová, tris(karboxymethyl)amin, komplexon I

Akce
Akční cena

CHELATON II

kyselina ethylendiamintetraoctová, EDTA, komplexon II

Akce
Akční cena
CHELATON III

CHELATON III

dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2, komplexon III

Akce
Akční cena
CHELATON IV

CHELATON IV

CDTA, kyselina 1,2-diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová, komplexon IV