Výběr

Katalog

CR195 Akční ceny

Produkty v akci - Indikátory, barviva, výtažky, činidla

Akce
Akční cena

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

Akce
Akční cena

Elastica van Gieson barvící kit

Barvící kit pro vizualizace pojivových tkání s elastickými vlákny

Akce
Akční cena

Nuclear Fast Red - roztok síranu hlinitého

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Resorcinol-Fuchsin roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Mayerův Hemalum roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Plicní tkáň krysy, obarvená H&E Fast Staining Kitem

H&E Fast Staining Kit

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

LOEFFLERŮV ROZTOK

0,5% roztok methylenové modři, pro mikroskopii a počítání buněk

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Giemsův roztok zásobní

Směs azuru, eosinu, methanolu a glycerinu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Panoptical Fast Staining kit

K Pappenheimovu rychlému barvení, pro mikroskopii

Akce
Akční cena

(rac)-BINAP

Racemický fosfinový ligand

Akce
Akční cena

SPHOS

2-dicyklohexylfosfino-2',6'-dimethoxybifenyl
Fosfinový ligand

Akce
Akční cena

XANTPHOS

4,5-bis(difenylfosfino)-9,9-dimethylxanthen
Fosfinový ligand

Akce
Akční cena

XPHOS

2-dicyklohexylfosfino-2',4',6'-triisopropylbifenyl
Fosfinový ligand

Akce
Akční cena

EOSIN Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl