Výběr

Katalog

CR181 Akční ceny

Produkty v akci - Indikátory, barviva, výtažky, činidla

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

V histologii se dusičnan stříbrný používá pro impregnaci stříbrem. Dochází k jemnému srážení stříbra vizualizujícímu různé struktury struktury ve vzorcích, např. retikulárních vláken pojivových tkání či jemné neurocyty.

Akce
Akční cena

ETHIDIUMBROMID

homidiumbromid
Pro fluorescenční barvení DNA/RNA v elektroforetických gelech a pro zvýraznění buněčných jader při histologických a cytologických analyzách. Skladujte ve tmě!

Akce
Akční cena

ČERVEŇ ALIZARINOVÁ S

C.I.58005, sodná sůl kyseliny alizarinsulfonové, alizarinkarmín
Použití k vitálnímu barvení buněk, např. barvení mineralizovaných sekcí v kostní tkáni. Rozpustný ve vodě a EtOH (0,1-1 %).

Akce
Akční cena

EOSIN Y

C.I. 45380, 2′,4′,5′,7′-tetrabromfluorescein disodná sůl
Eosin Y je slabě kyselé fluorescenční barvivo které barví cytoplazmu červeně. Má mnohá použití, např. Hemotoxylin-Eosinové barvení, barvení spor apod.

Akce
Akční cena

FENOLFTALEIN

C.I. 764, 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)1(3H)isobenzofuranon

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LAKMUS

C.I.1242

Akce
Akční cena
METHYLORANŽ

METHYLORANŽ

C.I.13025, Oranž III, sodná sůl 4´-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonové kyseliny, oranž methylová sodná sůl
Azobarvivo slabě rozpustné ve vodě (5 g/l), ingredience trichromových barviv pro detekci pojivových tkání.

Akce
Akční cena

MODŘ BROMFENOLOVÁ

3,3',5,5'-Tetrabromofenolsulfonftalein, BPB
Dobře rozpustná v ethanolu, používá se k vitálnímu barvení spermatozoí.

Akce
Akční cena

MODŘ BROMTHYMOLOVÁ

Akce
Akční cena

m-NITROFENOL

1-hydroxy-3-nitrobenzen
aromatický stavební blok pro syntézu

Akce
Akční cena

p-NITROFENOL

1-hydroxy-4-nitrobenzen
aromatický stavební blok pro syntézu

Akce
Akční cena

MODŘ METHYLENOVÁ

C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium-chlorid, Basic Blue 9
Ve vodě rozpustné barvivo, neinterkaluje mezi stacky bazí v DNA. Často užívána k obarvování krevních buněk.