Výběr

Katalog

CR183 Akční ceny

Produkty v akci - Indikátory, barviva, výtažky, činidla

Akce
Akční cena

ETHIDIUMBROMID

homidiumbromid
Pro fluorescenční barvení DNA/RNA v elektroforetických gelech a pro zvýraznění buněčných jader při histologických a cytologických analyzách. Skladujte ve tmě!

Akce
Akční cena
ČERŇ ERIOCHROMOVÁ T

ČERŇ ERIOCHROMOVÁ T

C.I.14645, eriochromová čerň T,
indikátor pro chelatometrii

Akce
Akční cena

MUREXID

C.I.56085, amonná sůl kyseliny purpurové, 2,6-dioxo-5-[(2,4,6-trioxo-5-hexahydropyrimidinyliden)amino]-3H-pyrimidin-4-oleát amonný, indikátor pro komplexometrii

Akce
Akční cena

ČERVEŇ BROMFENOLOVÁ

volná kys., 3',3''-dibromofenolsulfonftalein

Akce
Akční cena

FENOLFTALEIN

C.I. 764, 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)1(3H)isobenzofuranon

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LAKMUS

C.I.1242

Akce
Akční cena

METHYLČERVEŇ

C.I. 13020, 2-[(4-dimethylamino)fenylazo]benzoová kyselina

Akce
Akční cena
METHYLČERVEŇ SODNÁ SŮL

METHYLČERVEŇ, SODNÁ SŮL

rozpustná ve vodě, C.I.13020, sodná sůl kyseliny 2-[4-(dimethylamino)fenylazo]benzoové

Akce
Akční cena
METHYLORANŽ

METHYLORANŽ

C.I.13025, Oranž III, sodná sůl 4´-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonové kyseliny, oranž methylová sodná sůl
Azobarvivo slabě rozpustné ve vodě (5 g/l), ingredience trichromových barviv pro detekci pojivových tkání.

Akce
Akční cena

MODŘ BROMFENOLOVÁ

3,3',5,5'-Tetrabromofenolsulfonftalein, BPB
Dobře rozpustná v ethanolu, používá se k vitálnímu barvení spermatozoí.

Akce
Akční cena

MODŘ BROMFENOLOVÁ SODNÁ SŮL

modř bromfenolová, 3',3'',5',5''–tetrabromfenolsulfonftalein sodná sůl

Akce
Akční cena

MODŘ BROMTHYMOLOVÁ

Akce
Akční cena

MODŘ BROMTHYMOLOVÁ, SODNÁ SŮL

3',3''-dibromo-thymolsulfonftalein, sodná sůl

Akce
Akční cena

MODŘ THYMOLOVÁ

thymolsulfonftalein

Akce
Akční cena

MODŘ THYMOLOVÁ, SODNÁ SŮL

thymolsulfonftalein, sodná sůl

Akce
Akční cena

PURPUR BROMKRESOLOVÝ

5',5''-dibrom-o-kresolsulfonftalein, BCP

Akce
Akční cena

PURPUR BROMKRESOLOVÝ, SODNÁ SŮL

5',5''-Dibromo-kresolsulfonftalein, sodná sůl

Akce
Akční cena

THYMOLFTALEIN

Akce
Akční cena

ZELEŇ BROMKRESOLOVÁ

3,3',5,5'-tetrabrom-m-kresolsulfoftalein

Akce
Akční cena

MODŘ METHYLENOVÁ

C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium-chlorid, Basic Blue 9
Ve vodě rozpustné barvivo, neinterkaluje mezi stacky bazí v DNA. Často užívána k obarvování krevních buněk.

Akce
Akční cena

FENOLFTALEIN roztok

C.I. 764, 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)1(3H)isobenzofuranon, Phenolphthalein

Akce
Akční cena

METHYLČERVEŇ roztok

0,1% in EtOH (denat.)