Výběr

Katalog

CR184 Akční ceny

Produkty v akci - Indikátory, barviva, výtažky, činidla

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

V histologii se používá pro impregnaci stříbrem. Dochází k jemnému srážení stříbra, vizualizujícímu různé struktury ve vzorcích, např. retikulární vlákna pojivových tkání či jemné neurocyty.

Akce
Akční cena

Nuclear Fast Red - roztok síranu hlinitého

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Resorcinol-Fuchsin roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Mayerův Hemalum roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Loefflerův roztok

0,5% roztok methylenové modři, pro mikroskopii a počítání buněk

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Giemsův roztok zásobní

Směs azuru, eosinu, methanolu a glycerinu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Eosin Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl