Výběr

Katalog

Produkty v akci

Akce
Akční cena

9-FLUORENYLMETHOXYKARBONYL CHLORID

Fmoc-Cl, (9-fluorenylmethyl) chlorformát
N-chránící skupina pro aminokyseliny

Akce
Akční cena
Rhodamin-12-dUTP

Rhodamin-12-dUTP

Rhodamin-6-karboxyaminokaproyl-[5-(3-aminoallyl)-2´-deoxyuridin-5´-trifosfát]

Akce
Akční cena

Roti®-Histofix

Fosfátem pufrovaný roztok formaldehydu, bez kyselin (pH 7). Stabilizováno metanolem.

Akce
Akční cena

ROTI®-Transform

Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

Akce
Akční cena
A: <i>Streptococcus pyogenes</i><br>B:  &#946;-hemolýza způsobená <i>S. pyogenes</i> (po zvětšení)

Krevní agar (základ)

Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

Akce
Akční cena
Bujón CASO

Bujón CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných i náročných na výživu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Akce
Akční cena
Barvení:<br>A: <i>E. coli</i> (modrá), B: ostatní koliformní bakterie (růžová))

Coliforms Chromo-Agar

Pro současnou selektivní detekci E. coli a ostatních koliformních bakterií ve vzorcích vody a potravin

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Columbia Agar (základ)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných i nenáročných na výživu, vhodné i pro kultivaci mycoplasmat

Akce
Akční cena
Dichloran Glycerol Agar (základ), <i>Saccharomyces cerevisiae</i>

Dichloran Glycerol Agar (základ)

Selektivní agar pro počítaní kvasinek a potravinových plísní, zejména v polosuchých a suchých potravinách

Akce
Akční cena
A: <i>Enterobacter aerogenes</i><br>B: <i>Shigella dysenteriae</i>

Agar MacConkey

Pro selektivní izolaci a identifikaci enterobakterií z odpadních vod, potravin a dalších vzorků

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Bujón MRS

Pro kultivaci laktobacilů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Živný agar (DEV)

Pro biochemickou analýzu E. coli a koliformních bakterií ve vzorcích vod a jiných materiálů

Akce
Akční cena
<i>Aspergillus brasiliensis</i>

Agar bramborový s glukózou (PDA médium)

Potato Dextrose Agar; pro kultivaci a identifikaci kvasinek a plísní

Akce
Akční cena
A: <i>Aspergillus brasiliensis</i><br>B: <i>Candida albicans</i>

Agar Sabouraud 4% glukózový

Pro izolaci, diferenciaci a kultivaci kvasinek a hub

Akce
Akční cena

Agar krystalová violeť-žluč-glukóza

Pro kultivaci a identifikaci enterobakterií ve vodě, potravinách a dalších materiálech

Akce
Akční cena
<i>Salmonella typhimurium</i>

Agar XLD

Pro izolaci patogenních enterobakterií, zvláště rodů Salmonella a Shigella

Akce
Akční cena
Peptonová voda pufrovaná (ISO) pro ředění a homogenizaci

Peptonová voda pufrovaná (ISO)

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozbory potravin

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>QUANT

ROTI®QUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>NANOQUANT

ROTI®NANOQUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda, pro extrémně malé množství bílkovin

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>QUANT universal

ROTI®QUANT universal

Pro kvantifikaci proteinů (PCA reakce podle Biureta)

Akce
Akční cena

Mayerův Hemalum roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

ALOIN A

Akce
Akční cena

GINSENOSID Rc

Akce
Akční cena

GINSENOSID Re

Akce
Akční cena

GINSENOSID Rg1

Akce
Akční cena

HARPAGOSID

8'-cinnamoylharpagid
z harpagofytu (Harpagophytum procumbens)

Akce
Akční cena

HYPERICIN

Akce
Akční cena
HYPEROSID

HYPEROSID

kvercetin-3-galaktosid, hyperin z třezalky tečkované (hypericum perforatum)

Akce
Akční cena

KEMFEROL

3,4',5,7-tetrahydroxyflavon, robigenin, trifolitin
z jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum)

Akce
Akční cena

LUTEOLIN-7-GLUKOSID

cynarosid

Akce
Akční cena
Selektivní média s přídavkem antibiotik

Selektivní LB média s antibiotiky

Lysogeny Broth média s agarem a s přídavkem antibiotik pro selektivní kultivaci rekombinantní E. coli

Akce
Akční cena
Média standardní prášková

Média standardní prášková

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT, YPD, a další)

Akce
Akční cena
 Standardní média granulovaná

Média standardní granulovaná

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT,)

Akce
Akční cena

ROTI®-FECT

Reagencie pro transfekci eukaryotických buněk zprostředkovanou lipozomem

Akce
Akční cena

ROTI®-FECT Plus

Reagencie pro transfekci všech eukaryotických buněk

Akce
Akční cena

BOC-L-ARGININ HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-arginin

Akce
Akční cena

BOC-L-LYSIN

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-lysin

Akce
Akční cena

CBZ-L-ARGININ

Nα-karbobenzyloxy-L-arginin

Akce
Akční cena

CBZ-L-FENYLALANIN

Nα-karbobenzyloxy-L-fenylalanin

Akce
Akční cena

CBZ-L-LYSIN

Nα-karbobenzyloxy-L-lysin

Akce
Akční cena

FMOC-L-ARGININ-PBF

Akce
Akční cena

FMOC-L-4-AZIDOFENYLALANIN

N-α-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-4-azido-L-fenylalanin

Akce
Akční cena

FMOC-L-LYSIN-BOC

N-α-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-N-ε-(terc-butoxykarbonyl)-L-lysin

Akce
Akční cena

FMOC-L-TRYPTOFAN-BOC

N-α-(9-fluorenylmethyloxykarbonyl)-N-(in)-(terc-butoxykarbonyl)-L-tryptofan

Akce
Akční cena

CDI

1,1'-karbonyldiimidazol
Aktivační agent pro karboxylové kyseliny, kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

DIC

N,N'-diisopropylkarbodiimid
Aktivační agent pro karboxylové kyseliny, kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

EDC-HCI

1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid hydrochlorid
Kaplinkové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

HATU

O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorfosfát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

OXYMA PURE

ethyl(hydroxyimino)-kyanoacetát, ethyl isonitrosokyanoacetát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

PyBOP

benzotriazol-1-yl-oxytrispyrrolidinfosfonium hexafluorofosfát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

PyOxim

(Ethylkyano(hydroxyimino)-acetato-O2)tri-1-pyrrolidinylfosfonium hexafluorofosfát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

Akce
Akční cena

L-(+)-ARABINÓZA

pektinóza

Akce
Akční cena

D-(-)-FRUKTÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-GALAKTÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA BEZVODÁ

dextróza

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA MONOHYDRÁT

dextróza

Akce
Akční cena

D-(-)-MANNITOL

Akce
Akční cena

D-(+)-MANNÓZA

Akce
Akční cena

L(+)-RHAMNÓZA MONOHYDRÁT

isodulcit, L-mannomethylóza

Akce
Akční cena

D-(-)-RIBÓZA

Akce
Akční cena

D-SORBITOL

D-glucitol

Akce
Akční cena

D-(+)-XYLÓZA

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ACETÁT - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSIČNAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DUSITAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

FLUORID - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

FOSFOREČNAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro IC aniontový 10 mg/l

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro IC aniontový 1000 mg/l - varianta I

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro IC aniontový 1000 mg/l - varianta II

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro IC aniontový o různých koncetracích

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena

D-LAKTÓZA MONOHYDRÁT

mléčný cukr, α-laktóza monohydrát, laktobióza

Akce
Akční cena

D-(+)-MALTÓZA MONOHYDRÁT

maltobióza

Akce
Akční cena

SACHARÓZA

Akce
Akční cena

2-CHLOROTRITYL CHLORIDOVÁ PRYSKYŘICE

CTC pryskyřice, CTC resin

Akce
Akční cena

RINKOVA AMIDOVÁ PRYSKYŘICE

4-(2',4'-dimethoxyfenyl-Fmoc-aminomethyl)fenoxypryskyřice
100-200 mesh, 1 % DVB

Akce
Akční cena

SIEBEROVA AMIDOVÁ PRYSKYŘICE

9-Fmoc-aminoxanthen-3-yloxy-Merrifieldova pryskyřice
100-200 mesh

Akce
Akční cena

WANGOVA PRYSKYŘICE

4-benzyloxybenzylalkoholová pryskyřice
100-200 mesh, 1 % DVB

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AMONIUM - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DRASLÍK - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SODÍK - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VÁPNÍK - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro IC kationtový 10 mg/l

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Víceprvkový standard pro IC kationtový o různých koncentracích

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena

HEDERAKOSID C

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Doprodej
Košíček PP kulatý s držadlem

Košíček PP kulatý s držadlem | BEL-ART

Pro mytí, sušení a autoklávování laboratorního skla

Akce
Doprodej

Láhev širokohrdlá hranatá PVC a PETG čirá | KAUTEX

Dokonale čirá nebo hnědá láhev bez a s odtrhávacím bezpečnostním proužkem

Akce
Doprodej

Láhev úzkohrdlá a širokohrdlá LDPE | KAUTEX

Čirá nebo hnědá láhev pro uchovávání látek citlivých na světlo

Akce
Doprodej

Láhev sterilní úzkohrdlá osmihranná | GOSSELIN

Úzkohrdlá láhev s dokonale těsnícím uzávěrem

Akce
Akční cena
Lahvička scintilační

Lahvička scintilační LDPE a HDPE

Nerozbitná lahvička pro scintilační přístroje

Akce
Super cena
96jamková PCR destička typ 3400

PCR destička UltraFlux® bez rámečku plochá | SSI

96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
typ 3410

PCR destička UltraFlux® bez rámečku se zvýšeným okrajem jamek | SSI

24, 48 a 96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml destička

Akce
Super cena
typ 3420 čirá

PCR destička UltraFlux® s polovičním rámečkem | SSI

96jamková "Semi-Skirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena

PCR destička UltraFlux® s plným rámečkem | SSI

96jamková "Full-Skirted" "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
PCR destička UltraFlux<sup>®</sup> s uzavírací fólií pro "real-time" PCR a aplikátor pro přitisknutí fólie na destičku

PCR destička UltraFlux® s uzavírací fólií pro "real-time" PCR | SSI

Uživatelsky výhodný set různých 96jamkových "UltraFlux" PCR destiček s uzavírací fólií

Akce
Doprodej

Mikrozkumavka (typ Eppendorf) MaxyClear 1,7 ml

Mikrozkumavka se stupnicí a připojeným víčkem

Akce
Doprodej

Mikrozkumavka se šroubovacím víčkem│AXYGEN

Autoklávovatelná centrifugační mikrozkumavka

Akce
Doprodej
Adaptér 0,2ml  pro PCR mikrozkumavky

Adaptér 0,2 ml pro PCR mikrozkumavky | SSI

0,2 ml PCR mikrozkumavka pro vložení do 0,5 ml mikrozkumavky

Akce
Doprodej

PCR mikrozkumavka tenkostěnná | AXYGEN

Mikrozkumavky s plochým nebo vydutým víčkem

Akce
Doprodej
Stojánek na zkumavky kulatý

Stojánek na zkumavky kulatý | BEL-ART

Autoklávovatelný stojan vhodný do kulatých nádob (kádinky, exsikátory apod.)

Akce
Doprodej
Stojánek na mikrozkumavky

Stojánek na mikrozkumavky | BEL-ART

Skládací stojánek pro 0,4ml, 0,5ml a 1,5ml mikrozkumavky

Akce
Doprodej

Stojánek na mikrozkumavky se šroubovacím víčkem (4 x 12)

Stojánek na mikrozkumavky značky AXYGEN

Akce
Akční cena

Nástavec filtrační na injekční stříkačky LC

Jednorázové nástavce na injekční stříkačky s membránovým filtrem pro běžné použití

Akce
Akční cena

Misky na nástroje

Misky z jednoho kusu z nereové oceli

Akce
Akční cena

PTFE pasta

Pasta pro těsnění jemných závitů a zábrusů

Akce
Akční cena
Standardní ROTI-Store kryozkumavky

Kryozkumavka ROTI®-STORE

Sterilní zkumavky k zamrazení a uchovávání všech typů mikroorganismů včetně rekombinantních bakterií

Akce
Doprodej

Klema plastová pro kónické zábrusy

Svorky s vysokou odolností vůči chemikáliím

Akce
Akční cena
Štětky na mytí a čištění kádinek, lahví, zkumavek a pipet

Štětky na mytí a čištění

Vhodné pro kádinky, lahve, zkumavky a pipety

Akce
Akční cena
Štítek popisovací na mikrozkumavky

Štítek popisovací na mikrozkumavky

Inertní popisovací samolepicí štítky v roli

Akce
Akční cena
Vata skelná a křemičitá

Vata skelná a křemičitá

Pro chromatografické kolony a filtraci

Akce
Doprodej
Bakteriologický uzávěr

Uzávěr bakteriologický PP na zkumavky

Uzávěry se stejnými vlastnostmi (odpařování, sterilita) jako kovové uzávěry

Akce
Akční cena

Pipetovací balónek "Flip"

Pro bezpečné pipetování s pipetami o objemu 10 až 100 ml

Akce
Doprodej
Stříkačka pro dávkovače

Stříkačka pro dávkovače | KARTELL

Stříkačky pro jedno použití pro krokové dávkovače

Akce
Doprodej

Špičky micro s filtrem QUALITIPS | SOCOREX

Inertní filtr zabraňuje vzájemné kontaminaci pipetovaných vzorků aerosolem

Akce
Doprodej

Mikro špičky - doprodej

Přesné špičky pro použití při zvýšených nárocích na přesnost pipetování

Akce
Doprodej

Špičky MAXYMUM RECOVERY | AXYGEN

Špičky pro kritické aplikace s dokonale hladkým vnitřním povrchem

Akce
Doprodej

Špičky s filtrem - Aerosol Barrier Tips

Špičky s inertním hydrofobním filtrem, zabraňujícím vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím

Akce
Sleva
pH metr přenosný model 550

pH-metr přenosný 550 a 570 | JENWAY

Jednoduché robustní pH-metry pro rutinní měření

Akce
Akční cena
Teploměr digitální se dvěma čidly

Teploměr digitální se dvěma čidly

Teploměr pro současné měření vnitřní a vnější teploty

Akce
Zaváděcí cena
Doporučujeme
Novinka
 Třepačka Multi Reax | HEIDOLPH

Třepačka Multi Reax | HEIDOLPH

Všestranná třepačka s univerzálními nástavci pro zkumavky a mikrozkumavky

Akce
Zaváděcí cena
Novinka
Titramax 1000

Třepačka Titramax | HEIDOLPH

Vibrační třepačky pro jemné míchání vzorků v mikrotitračních destičkách

Akce
Zaváděcí cena
Novinka
Vibramax 100

Třepačka Vibramax | HEIDOLPH

Vibrační třepačky pro intenzivní míchání vzorků v baňkách a zkumavkách

Akce
Zaváděcí cena
Novinka
Třepačka Rotamax 120

Třepačka Rotamax 120 | HEIDOLPH

Kompaktní třepačka s orbitálním pohybem

Akce
Zaváděcí cena
Novinka
Unimax 1010

Třepačka Unimax | HEIDOLPH

Středně velké stolní třepačky s orbitálním mícháním

Akce
Zaváděcí cena
Novinka
Promax 1020

Třepačka Promax | HEIDOLPH

Středně velké stolní třepačky s reciprokým mícháním

Akce
Zaváděcí cena
Novinka
Třepačka Duomax 1030

Třepačka Duomax 1030 | HEIDOLPH

Univerzální středně velká 2D stolní třepačka s nakláněním

Akce
Zaváděcí cena
Novinka
Třepačka Polymax 2040

Třepačka Polymax | HEIDOLPH

Univerzální středně velké 3D stolní třepačky s nakláněním typu "wave"

Akce
Zaváděcí cena
Novinka
Inkubátor 1000 - topná jednotka

Inkubátor 1000 | HEIDOLPH

Modulární inkubátor pro třepačky Titramax 1000, Unimax 1010, Promax 1020 a Polymax 1040

Akce
+ dárek
Doporučujeme
Novinka
Váhy analytické Equinox

Váhy analytické Equinox | ADAM EQUIPMENT

Pokročilé analytické váhy s velkým barevným dotykovým displejem a rozlišením na 0,1 mg

Akce
+ dárek
Doporučujeme
Novinka
Váhy analytické Solis

Váhy analytické Solis | ADAM EQUIPMENT

Kvalitní analytické váhy s velkým displejem pro pohodlnou práci a váživostí až 510 g

Akce
+ dárek
Doporučujeme
Novinka
Semimikrováhy analytické Equinox

Semimikrováhy analytické Equinox | ADAM EQUIPMENT

Pokročilé semimikrováhy s velkým barevným dotykovým displejem a váživostí až 220 g

Akce
+ dárek
Doporučujeme
Novinka
Semimikrováhy analytické Solis

Semimikrováhy analytické Solis | ADAM EQUIPMENT

Kvalitní semimikrováhy s velkým displejem pro pohodlnou práci a váživostí až 220 g

Akce
Sleva
Doporučujeme
Sada na rozlité tekutiny

Havarijní souprava na rozlité tekutiny

Souprava absorpčních podložek a absorpčního polštáře k likvidaci rozlitých tekutin

Akce
Sleva
Pracovní podložka Labmate

Podložka pracovní

Ochrana pracovní plochy - vrstva celulózy rychle absorbuje vše rozlité a vrstva polyetylenu zabrání znečištění chráněné plochy.

Akce
Akční cena
Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI<sup>®</sup> Nucleic Acid-free

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena
2-BUTANON

2-BUTANON

butan-2-on, methylethylketon

Akce
Akční cena

1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYLALKOHOL

HFIPA, HFIP, hexafluoro-2-propanol

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

APROTININ

lyofilizovaný

Akce
Akční cena
LYSOZYM

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Akce
Akční cena
RIBONUKLEÁZA A

RIBONUKLEÁZA A

z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

TRYPSIN

Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

Akce
Akční cena

ETHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

ethylparaben, ethyl-p-hydroxybenzoát

Akce
Akční cena

METHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

methyl-p-hydroxybenzoát, methylparaben

Akce
Akční cena

AGARÓZA GTQ Roti®garose

Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství

Akce
Akční cena

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

Akce
Akční cena
AGARÓZA Standard Roti®garose

AGARÓZA Standard Roti®garose

Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

Akce
Akční cena

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT-p-TOLUIDIN

BCIP-p-toluidin
Histochemický substrát fosfatázy

Akce
Akční cena

ISORHAMNETIN

Akce
Akční cena

KVERCETIN DIHYDRÁT

soforetin, meletin

Akce
Akční cena

KYSELINA L-(+)-ASKORBOVÁ

vitamin C

Akce
Akční cena

PIPERIDIN

hexahydropyridin

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL ROTISOLV®

methanol

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN RTUŤNATÝ roztok ke stanovení BSK

dle DIN 38409 část H41

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA DUSIČNÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA o-FOSFOREČNÁ

kyselina trihydrogenfosforečná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA SÍROVÁ

Akce
Akční cena

KYSELINA p-AMINOBENZOOVÁ

PABA, 4-aminobenzoová kyselina, vitamin B10

Akce
Akční cena
KYSELINA MRAVENČÍ

KYSELINA MRAVENČÍ

kyselina methanová

Akce
Akční cena
KYSELINA OCTOVÁ

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Akce
Akční cena

KYSELINA STEAROVÁ

kyselina oktadekanová

Akce
Akční cena

KYSELINA TRIFLUOROCTOVÁ

kyselina trifluorethanová, TFA

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PAPAIN

z papayového latexu 30000 USP-U/mg

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ODMĚRNÝ ROZTOK DICHROMAN DRASELNÝ

Dle DIN 38409 části H41 a H43

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ODMĚRNÝ ROZTOK SÍRAN AMONNO-ŽELEZNATÝ

Dle DIN 38409 část H41

Akce
Akční cena

ATP Na2 TRIHYDRÁT

Adenosin-5-trifosfát disodná sůl trihydrát

Akce
Akční cena

CTP Na2 TRIHYDRÁT

Cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

Akce
Akční cena

dNTP-set 1

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

dNTP-set 1 (pH 7)

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1

Akce
Akční cena

GTP Na2 TRIHYDRÁT

Guanosin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

Akce
Akční cena

UTP Na3 TRIHYDRÁT

Uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

Akce
Akční cena
ACETONITRIL

ACETONITRIL

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Akce
Akční cena

AEBSF HYDROCHLORID

4-(2-aminoethyl)benzensulfonyl fluorid hydrochlorid

Akce
Akční cena

N,N-DIISOPROPYLETHYLAMIN

DIPEA, hunigova báze

Akce
Akční cena
N,N-DIMETHYLFORMAMID

N,N-DIMETHYLFORMAMID

DMF

Akce
Akční cena

D(+)-PANTOTHENÁT VÁPENATÝ

vápenatá sůl vitaminu B5, Calcium D(+)-pantothenate

Akce
Akční cena

terc-BUTYLMETHYLETHER

MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan

Akce
Akční cena

CELITE® 503

Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii

Akce
Akční cena

CELITE® 512

Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii

Akce
Akční cena

CELITE® 535

Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii

Akce
Akční cena

CELITE® 545

Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii

Akce
Akční cena

CELITE® Hyflo Super Cel®

Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii

Akce
Akční cena

CELITE® Standard Super Cel®

Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ANÝZOVÝ OLEJ

Oleum anisi

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

EUKALYPTOVÝ OLEJ

Oleum eucalypti

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

JEDLOVÝ OLEJ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KANANGOVÝ OLEJ

Oleum anonae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LEVANDULOVÝ OLEJ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MÁTOVÝ OLEJ

Oleum menthae arvensis / Oleum menthae piperitae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OLIVOVÝ OLEJ

Oleum olivarum

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

POMERANČOVÝ OLEJ

Oleum aurantii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

RICÍNOVÝ OLEJ

Oleum ricini

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

RŮŽOVÝ OLEJ

Oleum rosae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ŘEPKOVÝ OLEJ

Oleum rapae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SANTALOVÝ OLEJ

Oleum santali

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SKOŘICOVÝ OLEJ

Oleum cinnamomi ceylanici

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÓJOVÝ OLEJ

Oleum sojae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VAZELÍNA

Bílá

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VČELÍ VOSK BÍLÝ

Přírodní, Cera alba

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VČELÍ VOSK ŽLUTÝ

Přírodní, Cera flava

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VRATIČOVÝ OLEJ

Oleum tanaceti

Akce
Sleva
ph pufry

pH PUFRY

Pufry podle mezinárodní stupnice NBS oveřované výrobci podle NIST standardních referenčních materiálů

Akce
Akční cena

10× PBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Akce
Akční cena

N-METHYL-2-PYRROLIDON

NMP

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen

Akce
Akční cena
ASKORBÁT SODNÝ

L-(+)-ASKORBÁT SODNÝ

sodná sůl L-(+)-askorbové kyseliny

Akce
Akční cena

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

terciární, dihydrát citronanu trisodného

Akce
Akční cena

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

Akce
Akční cena

STEARAN ZINEČNATÝ

zinečnatá sůl kyseliny oktadekanové

Akce
Akční cena
Pohlcovač oleje Penta 99

Absorbent olejových látek Penta 99

Vysoce účinný a rychle působící jemný granulát pro pohlcování olejů

Akce
Akční cena

BOC-L-FENYLALANIN

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-fenylalanin

Akce
Akční cena

BOC-L-TRYPTOFAN

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-tryptofan

Akce
Akční cena

FENYLISOTHIOKYANÁT

Akce
Akční cena

FMOC-L-ARGININ

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-arginin

Akce
Akční cena

FMOC-L-FENYLALANIN

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-fenylalanin

Akce
Akční cena

FMOC-L-LYSIN

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-lysin

Akce
Akční cena

FMOC-L-TRYPTOFAN

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-tryptofan

Akce
Akční cena

D-(+)-BIOTIN

vitamin H

Akce
Akční cena

KYSELINA LISTOVÁ

folacin, folát, vitamin B9

Akce
Akční cena

RIBOFLAVIN

laktoflavin, vitamin B2

Akce
Akční cena

THIAMIN HYDROCHLORID

Vitamin B1 - hydrochlorid

Akce
Akční cena

DL-α-TOKOFEROL

Vitamin E

Akce
Akční cena
DL-&#945;-TOKOFEROL ACETÁT

DL-α-TOKOFEROL ACETÁT

DL-α-Tokoferolacetát, acetát vitaminu E

Akce
Akční cena

VITAMÍN B12

kyanokobalamin

Akce
Akční cena

VITAMÍN K1

fytomenadion

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROXID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Akce
Sleva
VODA ošetřená DEPC

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná.

Akce
Akční cena

EOSIN Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

Akce
Akční cena

FERROIN roztok

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát sekundárního fosforečnanu sodného

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BROMID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID AMONNÝ

salmiak

Akce
Akční cena
CHLORID CESNÝ

CHLORID CESNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

CHLORID LITHNÝ

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

JODID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN AMONNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN SODNÝ

Bezvodý

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN STŘÍBRNÝ

Akce
Akční cena

100 bp DNA-marker ekvimolární

DNA marker a pufr pro přípravu gelů v jednom

Akce
Akční cena

50 bp DNA-marker

Akce
Akční cena

ETHIDIUMBROMID

homidiumbromid

Akce
Akční cena

Roti®-Load DNAstain

6× koncentrovaný gel-loading pufr s fluorescenčním DNA barvivem EvaGreen® pro různé velikosti fragmentů

Akce
Akční cena

ROTISZINT® eco plus

Scintilační roztok pro vodné a organické vzorky s vysokou absorpční kapacitou, komplexní směs na bázi ekologického rozpouštědla diisopropyl naftalenu

Akce
Akční cena
Roti gelstain

Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain

Ready-to-use netoxický a nekarcinogenní roztok pro barvení nukleových kyselin v agarózových gelech

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Pufr 50x TAE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

10x TBE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>-LOAD DNA

ROTI®-LOAD DNA

Gel loading pufry pro DNA elektroforézu

Akce
Akční cena
DNA marker 20 bp-DNA-Ladder

Rovnoměrně distribuované DNA markery (nebarvené)

Markery pro DNA elektroforézu

Akce
Akční cena
Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain Red

Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain Red

Netoxická alternativa ethidium bromidu, pro elektroforézu

Akce
Akční cena

ROTI®-LUMIN

Chemoluminiscenční HRP (křenová peroxidáza) substrát

Akce
Akční cena

4-METHYLUMBELLIFERYL-β-D-GLUKURONID DIHYDRÁT

MUG
substrát β-glukuronidázy, pro detekci E. coli
Ideální k fluorometrické detekci &beta-glukuronidázy hydrolyzované pomocí MUG na 4-methylumbelliferon. Detekce UV zářením (366 nm).

Akce
Akční cena

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

Akce
Akční cena

X-β-D-GLUKURONOVÁ KYSELINA

X-gluc, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-?-D-glukuronid cyklohexyl ammoná sůl monohydrát
substrát glukuronidázy
Pro kolorimetrické stanovení aktivity glukuronidázy. Během hydrolýzy X-Gluc vzniká kyselina glukuronová a 5-bromo-4-chloro-indoxyl, který se dále oxiduje na tmavě modré indigové barvivo. X-Gluc se dále používá k detekci kontaminací E. Coli v potravinách, vodě a krmivech. V molekulární genetice je populárním markerem pro expresní analýzu cílových genů.

Akce
Akční cena

ANTIPAIN DIHYDROCHLORID

Inhibitor serinových/cysteinových proteáz a trypsinu podobných serinových proteáz.
Antipain byl izolován ze streptomycinu (aktinomycet). Reverzibilní inhibice papainu, trypsinu, katepsinů A, B a D, plasminu, chymotrypsinu, pepsinu a kalpaini I. Antipain má podobnou spektrální aktivitu s leupeptinem.

Akce
Akční cena

BESTATIN HYDROCHLORID

N-[(2S,3R)-3amino-2-hydroxy-4-fenylbuturyl]-L-leucin hydrochlorid
inhibitor aminopeptidáz
Kompetitivní a specifická inhibice aminopeptidázy B, leucin-aminipeptidázy a triaminopeptidázy. Neinhibituje aminopeptidázu A, trypsin, chymotripyin, elastázu, papain, pepsin, thermolysin. Bestatin nemá antibakteriální účinky a není fungicidní a jeho nízká toxicita z něj činí populární činidlo.

Akce
Akční cena

E-64

N-[N-(L-3-trans-karboxyoxiran-2-karbonyl)leucyl]-agmatin
inhibitor cysteinových proteináz
Ireversibilní, silná a velmi selektivní inhibice cysteinových proteináz (např. papainu, bromelainu, ficinu, cathepsinu B, H a L, tumor-cathepsinu, calpainu atd.). Neinhibituje serinové proteázy kromě trypsinu. Nízká toxicita, vysoká buněčná permeabilita a stabilita proti redukujícím činidlům činí z E-64 excelentí alternativu k leupeptinu či antipainu.

Akce
Akční cena

LEUPEPTIN HEMISULFÁT

Leupeptin kompetitivně inhibuje kalpain, kathepsin B, kallikrein, papain, plasmin a trypsin. Nízká nebo žádná inhibice pepsinu, kathepsinu A a D a chymotrypsinu.

Akce
Akční cena

PEFABLOC® SC inhibitor proteáz

hydrochlorid 4-(2-aminoethyl)-benzylsulfonylfluoridu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPSTATIN A

Silná, vysoce selektivní inhibice pepsinu, reninu, kathepsinu D, chymosinu, proteázy B a retrovirových proteáz. Neinhibuje thiolproteázy, neutrální proteázy a serinové proteázy.

Akce
Akční cena

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát) pro molekulární biologii a elektroforézu