Výběr

Katalog

AA COV CR203 Akční ceny

Produkty v akci - Organické látky kyslíkaté

Akce
Akční cena

L-(+)-ARABINÓZA

pektinóza

Akce
Akční cena

D-(-)-FRUKTÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-GALAKTÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA MONOHYDRÁT

dextróza

Akce
Akční cena

L(+)-RHAMNÓZA MONOHYDRÁT

isodulcit, L-mannomethylóza

Akce
Akční cena

D-(-)-RIBÓZA

Akce
Akční cena

D-SORBITOL

D-glucitol

Akce
Akční cena

L-(-)-SORBÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-CELOBIÓZA

Akce
Akční cena

D-LAKTÓZA MONOHYDRÁT

mléčný cukr, α-laktóza monohydrát, laktobióza

Akce
Akční cena

D-(+)-MALTÓZA MONOHYDRÁT

maltobióza

Akce
Akční cena

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Akce
Akční cena
DEXTRIN

DEXTRIN

z bramborového škrobu

Akce
Akční cena
XYLAN

XYLAN

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena

BENZOFENON

difenylketon, benzoylbenzen

Akce
Akční cena
Formaldehyd

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Akce
Akční cena
PARAFORMALDEHYD

PARAFORMALDEHYD

Fixativum

Akce
Akční cena

VANILIN

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd

Akce
Akční cena

DIETHYLENGLYKOL MONOETHYLETHER

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ANHYDRID KYSELINY MALEINOVÉ

maleinanhydrid, anhydrid kyseliny cis-butendiové

Akce
Akční cena

DIMETHYLESTER KYSELINY FTALOVÉ

dimethylester kyseliny benzen-1,2-dikarboxylové

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Span® 80

sorbitan monooleát

Akce
Akční cena

KYSELINA BENZOOVÁ

kyselina benzenkarboxylová

Akce
Akční cena

KYSELINA MALEINOVÁ

cis-butendiová kyselina

Akce
Akční cena

KYSELINA MALONOVÁ

kyselina methandikarboxylová, kyselina propandiová

Akce
Akční cena
KYSELINA OCTOVÁ

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Akce
Akční cena

KYSELINA SALICYLOVÁ

kyselina 2-hydroxybenzoová

Akce
Akční cena

KYSELINA STEAROVÁ

kyselina oktadekanová

Akce
Akční cena

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

terciární, dihydrát citronanu trisodného

Akce
Akční cena

DEOXYCHOLAN SODNÝ

DOC, deoxycholát sodný, sodná sůl deoxycholové kyseliny
aniontový detergent

Akce
Akční cena

HYDROGENCITRONAN SODNÝ SESKVIHYDRÁT

seskvihydrát citronanu sodného sekundární

Akce
Akční cena

CHOLÁT SODNÝ

sodná sůl cholové kyseliny
aniontový detergent

Akce
Akční cena

LDS

dodecylsíran lithný, laurylsíran lithný
Aniontový detergent

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OCTAN SODNÝ

ethanoát sodný bezvodý

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Akce
Akční cena

STEARAN ZINEČNATÝ

zinečnatá sůl kyseliny oktadekanové