Výběr

Katalog

CR193 Akční ceny

Produkty v akci - Organické látky kyslíkaté

Akce
Akční cena

L-(+)-ARABINÓZA

pektinóza

Akce
Akční cena

D-(-)-FRUKTÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-GALAKTÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA BEZVODÁ

dextróza

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA MONOHYDRÁT

dextróza

Akce
Akční cena

L(+)-RHAMNÓZA MONOHYDRÁT

isodulcit, L-mannomethylóza

Akce
Akční cena

D-(-)-RIBÓZA

Akce
Akční cena

D-SORBITOL

D-glucitol

Akce
Akční cena

L-(-)-SORBÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-XYLÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-CELOBIÓZA

Akce
Akční cena

D-LAKTÓZA MONOHYDRÁT

mléčný cukr, α-laktóza monohydrát, laktobióza

Akce
Akční cena

D-(+)-MALTÓZA MONOHYDRÁT

maltobióza

Akce
Akční cena

SACHARÓZA

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena
DIBUTOXYMETHAN

DIBUTOXYMETHAN

1-(butoxymethoxy)butan, butylal
alternativa k D-limonenu, cyklickým uhlovodíkům, perchloroethylenu

Akce
Akční cena
DIETHOXYMETHAN

DIETHOXYMETHAN

ethylal, (ethoxymethoxy)ethan, diethylacetal formaldehyd
alternativa k ethanolu, butanonu, arenům, butylacetátu

Akce
Akční cena
2-ETHYLHEXYLAL

2-ETHYLHEXYLAL

alternativa k toluenu a xylenu

Akce
Akční cena
GLYCEROLFORMAL

GLYCEROLFORMAL

směs 1,3-dioxolan-5-olu a 1,3-dioxolan-4-yl-methanolu

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena

ETHYLENGLYKOL

1,2-ethandiol, ethan-1,2-diol

Akce
Akční cena

GLYCERIN

glycerol, 1,2,3-propantriol

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena
POLYVINYLALKOHOL

Mowiol®4-88

Polyvinylalkohol, polyethenol

Akce
Akční cena

1,2-PROPANDIOL

propylenglykol

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

BENZYLESTER KYSELINY BENZOOVÉ

benzylbenzoát

Akce
Akční cena

DIETHYLKARBONÁT

DEC, diethylester kyseliny uhličité

Akce
Akční cena

DIFENYLKARBONÁT

DPC, difenylester kyseliny uhličité

Akce
Akční cena

DIMETHYLKARBONÁT

DMC, dimethyl ester kyseliny uhličité

Akce
Akční cena
DIMETHYLSULFOXID

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena

METHYLESTER KYSELINY BENZOOVÉ

methylbenzoát

Akce
Akční cena

PROPYLENKARBONÁT

1,2-propandiol cyklický karbonát

Akce
Akční cena

CYKLOPENTYLMETHYLETHER

CPME, methoxycyklopentan

Akce
Akční cena

KYSELINA L-(+)-VINNÁ

kyselina 2,3-dihydroxybutandiová