Výběr

Katalog

CR195 Akční ceny

Produkty v akci - Organické látky kyslíkaté

Akce
Akční cena

L-(+)-ARABINÓZA

pektinóza

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA MONOHYDRÁT

dextróza

Akce
Akční cena

D-(-)-MANNITOL

Akce
Akční cena

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Akce
Akční cena
XYLAN

XYLAN

Akce
Akční cena

ESKULIN SESKVIHYDRÁT

6,7-dihydroxykumarin-6-glykosid

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena

BENZOFENON

difenylketon, benzoylbenzen

Akce
Akční cena
Formaldehyd

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Akce
Akční cena

VANILIN

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd

Akce
Akční cena

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

Akce
Akční cena

1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYLALKOHOL

HFIPA, HFIP, hexafluoro-2-propanol

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Akce
Akční cena

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena
DIMETHYLSULFOXID

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Span® 80

sorbitan monooleát

Akce
Akční cena

terc-BUTYLMETHYLETHER

MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan

Akce
Akční cena

EGTA

kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová

Akce
Akční cena

CHELATON II

kyselina ethylendiamintetraoctová, EDTA, komplexon II

Akce
Akční cena

KYSELINA BENZOOVÁ

kyselina benzenkarboxylová

Akce
Akční cena
KYSELINA MRAVENČÍ

KYSELINA MRAVENČÍ

kyselina methanová

Akce
Akční cena
KYSELINA OCTOVÁ

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Akce
Akční cena

KYSELINA SALICYLOVÁ

kyselina 2-hydroxybenzoová

Akce
Akční cena

KYSELINA TRIFLUOROCTOVÁ

kyselina trifluorethanová, TFA

Akce
Akční cena

EDTA K2 DIHYDRÁT

dihydrát didraselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Akce
Akční cena

EDTA Na4 HYDRÁT

hydrát tetrasodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Akce
Akční cena

LDS

dodecylsíran lithný, laurylsíran lithný
Aniontový detergent

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OCTAN HOŘEČNATÝ TETRAHYDRÁT

tetrahydrát ethanoátu hořečnatého

Akce
Akční cena

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný