Výběr

Katalog

AA CR201 Akční ceny

Produkty v akci - Pro chromatografii

Akce
Akční cena

n-PROPANSULFONÁT SODNÝ

propan-1-sulfonan sodný, sodná sůl propan-1-sulfonové kyseliny

Akce
Akční cena

n-BUTANSULFONÁT SODNÝ

butan-1-sulfonan sodný, sodná sůl butan-1-sulfonové kyseliny
Pro iontově párovou chromatografii

Akce
Akční cena

n-PENTANSULFONÁT SODNÝ

pentan-1-sulfonan sodný, sodná sůl pentan-1-sulfonové kyseliny

Akce
Akční cena

n-HEXANSULFONÁT SODNÝ

hexan-1-sulfonan sodný, sodná sůl hexan-1-sulfonové kyseliny

Akce
Akční cena

n-HEPTANSULFONÁT SODNÝ

heptan-1-sulfonan sodný, sodná sůl heptan-1-sulfonové kyseliny

Akce
Akční cena

n-OKTANSULFONÁT SODNÝ

oktan-1-sulfonan sodný, sodná sůl oktan-1-sulfonové kyseliny

Akce
Akční cena

n-DEKANSULFONÁT SODNÝ

dekan-1-sulfonan sodný, sodná sůl dekan-1-sulfonové kyseliny

Akce
Akční cena

n-DODEKANSULFONÁT SODNÝ

dodekan-1-sulfonan sodný, sodná sůl dodekan-1-sulfonové kyseliny