Výběr

Katalog

CR195 Akční ceny

Produkty v akci - Rozpouštědla organická

Akce
Akční cena

N,N-DIMETHYLACETAMID ROTISOLV® Headscpace Grade

DMA, dimethylamid kyseliny octové Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena

1,3-DIMETHYL-2-IMIDAZOLIDINON ROTISOLV® Headspace Grade

DMEU, N,N'-dimethylethylenurea, DMI
Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena

DIMETHYLSULFOXID ROTISOLV® Headspace Grade

DMSO
Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

Akce
Akční cena

CYKLOHEXAN

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Akce
Akční cena
N,N-DIMETHYLFORMAMID

N,N-DIMETHYLFORMAMID

DMF

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena

n-HEXAN

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Akce
Akční cena

ISOOKTAN

2,2,4-trimethylpentan, isobutyltrimethylmethan

Akce
Akční cena

n-PENTAN

1,3-dimethylpropan, diethylmethan

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF

Akce
Akční cena

TETRACHLORETHYLEN

perchlorethylen

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen