Výběr

Katalog

CR194 Akční ceny

Produkty v akci - Rozpouštědla organická

Akce
Akční cena
ACETONITRIL ROTIDRY<sup>®</sup>

ACETONITRIL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylenchlorid

Akce
Akční cena

ETHYLACETÁT ROTIDRY®

ethylester kyseliny octové, max 100 ppm H2O

Akce
Akční cena
CHLOROFORM

CHLOROFORM ROTIDRY®

trichlormethan, max 50 ppm H2O
stabilizován pomocí 50 ppm amylenu

Akce
Akční cena

TOLUEN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylbenzen

Akce
Akční cena
ACETONITRIL

ACETONITRIL

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena

n-HEXAN

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Akce
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen