Výběr

Katalog

AA CR202 Akční ceny

Produkty v akci - Mikrobiologie

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Bujón "Terrific modified"

Pro kultivaci E. Coli, kultivací bakterií při izolaci plazmidů a expresi proteinů in vitro

Akce
Akční cena
Sklo podložní SuperFrost/plus

Sklo podložní SuperFrost/plus

Broušené 90° s bílým popisovacím okrajem

Akce
Akční cena
Média standardní prášková

Média standardní prášková

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT, YPD, a další)

Akce
Akční cena
 Standardní média granulovaná

Média standardní granulovaná

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT,)

Akce
Akční cena
Agar-Agar, Kobe I

AGAR-AGAR

Akce
Akční cena

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

Akce
Akční cena

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD

p-formyldimethylamin, Ehrlichovo činidlo
Pro detekci látek obsahujících dusík

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPTON z kaseinu

Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPTON z masa

Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat

Akce
Akční cena
PEPTON ze sóji

PEPTON ze sóji

Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

LB média rostlinná

Neobsahují složky pocházející ze zvířat, neobsahují TSE/BSE

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Terrific Broth rostlinné

Neobsahuje složky pocházející ze zvířat

Akce
Akční cena
Přísady do médií

Přísady do médií

Vysoce kvalitní sloučeniny pro rychlý růst a efektivní selekci mikroorganismů

Akce
Akční cena

GENETICIN DISULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum, G418 sulfát

Akce
Akční cena
HYGROMYCIN B láhev

HYGROMYCIN B

Aminoglykosidové antibiotikum

Akce
Akční cena
Pen/Strep-PreMix

Penicilin-Streptomycin směs

Pro eliminaci a prevenci bakteriální kontaminace v buněčných kulturách

Akce
Akční cena

ROTI®-Transform

Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

Akce
Akční cena

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

Akce
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích