Výběr

Katalog

Produkty v akci

Akce
Akční cena

Roticlear® na bázi alifatických uhlovodíků

Pro odparafinování histologických řezů. Netoxický alternativní produkt ke xylenu.

Akce
Akční cena
ROTI<sup>®</sup>-HISTOL

ROTI®-HISTOL na bázi limonenu

Pro odparafinování histologických řezů

Akce
Akční cena
Roti-ImmunoBlock

Roti®-ImmunoBlock

Bezproteinové blokující činidlo pro imunohistochemické testy

Akce
Akční cena

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

Akce
Akční cena

Roti®-Histofix

Fosfátem pufrovaný roztok formaldehydu, bez kyselin (pH 7). Stabilizováno metanolem.

Akce
Akční cena
Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii

Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii

Imerzní olej s nízkým stupněm viskozity a nízkou fluorescencí na pozadí

Akce
Akční cena
Schiffovo činidlo

Schiffovo činidlo

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Jednorázové preparační podložky

Jednorázové preparační podložky

Podložky s pomocnými linkami a pravítky pro usnadnění tvorby preparátů

Akce
Akční cena

Nuclear Fast Red - roztok síranu hlinitého

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena

Mayerův Hemalum roztok

Pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Giemsův roztok zásobní

Směs azuru, eosinu, methanolu a glycerinu, pro mikroskopii

Akce
Akční cena
Dekalcifikátor jemný

Dekalcifikátor jemný

Roztok na bázi EDTA pro jemnou dekalcifikaci tkání obsahujících pevný materiál (kosti, keratin)

Akce
Akční cena
Cryo-rukavice

Rukavice CRYO

Rukavice pro práci se suchým ledem a manipulaci se vzorky v parách tekutého dusíku

Akce
Akční cena

ANTRACHINON

9,10-anthracendion, 9,10-anthrachinon

Akce
Akční cena

FENACETIN

N-(4-ethoxyfenyl)acetamid

Akce
Akční cena

KARBAZOL

dibenzopyrrol, difenylenimin, 9-azafluoren

Akce
Akční cena

p-NITROTOLUEN

4-nitrotoluen

Akce
Akční cena

SULFANILAMID

4-aminobenzenesulfonamid

Akce
Akční cena

BOC-L-ARGININ HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-arginin

Akce
Akční cena

BOC-L-HISTIDIN

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-histidin

Akce
Akční cena

BOC-L-HISTIDIN-DNP

N-α-(terc-butoxykarbonyl)-N'-(2,4-dinitrofenyl)-L-histidin

Akce
Akční cena

BOC-L-LYSIN

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-lysin

Akce
Akční cena

BOC-L-TYROSIN

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-tyrosin

Akce
Akční cena

CBZ-L-ARGININ

Nα-karbobenzyloxy-L-arginin

Akce
Akční cena

CBZ-L-LYSIN

Nα-karbobenzyloxy-L-lysin

Akce
Akční cena

FMOC-L-ARGININ-PBF

Akce
Akční cena

FMOC-L-HISTIDIN-TRITYL

N-α-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-N-(im)-trityl-L-histidin

Akce
Akční cena

FMOC-L-LYSIN-BOC

N-α-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-N-ε-(terc-butoxykarbonyl)-L-lysin

Akce
Akční cena

FMOC-L-TYROSIN-terc-BUTYL

N-α-(9-fluorenylmethyloxykarbonyl)-O-terc-butyl-L-tyrosin

Akce
Akční cena
ACETON D6

ACETON D6

DMK D6, dimethylketon D6
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
BENZEN D6

BENZEN D6

Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN D2

DICHLORMETHAN D2

methylen chlorid D2
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
DIMETHYLFORMAMID D7

N,N-DIMETHYLFORMAMID D7

heptadeuterodimethylformamid
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
DMSO D6

DMSO D6

dimethylsulfoxid D6
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
CHLOROFORM D1

CHLOROFORM D1

trichlormethan D1
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL D4

METHYLALKOHOL D4

methanol D4
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
TETRAHYDROFURAN D8

TETRAHYDROFURAN D8

THF D8
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
TOLUEN D8

TOLUEN D8

methylbenzen D8
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
Roti-Prep kit pro izolaci plazmidů MINI-XL

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL

Pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury

Akce
Akční cena
Roti-Prep kit pro izolaci RNA MINI

Kit pro izolaci RNA Roti®-Prep RNA MINI

Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií

Akce
Akční cena
Roti-Prep kit pro izolaci plazmidů MINI

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI

Pro rychlou a jednoduchou izolaci plazmidové a kosmidové bakteriální DNA z rekombinantních bakterií

Akce
Akční cena

L-(+)-ARABINÓZA

pektinóza

Akce
Akční cena

D-(-)-FRUKTÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-GALAKTÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA MONOHYDRÁT

dextróza

Akce
Akční cena

L(+)-RHAMNÓZA MONOHYDRÁT

isodulcit, L-mannomethylóza

Akce
Akční cena

D-(-)-RIBÓZA

Akce
Akční cena

D-SORBITOL

D-glucitol

Akce
Akční cena

L-(-)-SORBÓZA

Akce
Akční cena

D-(+)-CELOBIÓZA

Akce
Akční cena

D-LAKTÓZA MONOHYDRÁT

mléčný cukr, α-laktóza monohydrát, laktobióza

Akce
Akční cena

D-(+)-MALTÓZA MONOHYDRÁT

maltobióza

Akce
Akční cena

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Akce
Akční cena

2-CHLOROTRITYL CHLORIDOVÁ PRYSKYŘICE

CTC pryskyřice, CTC resin

Akce
Akční cena

RINKOVA AMIDOVÁ PRYSKYŘICE

4-(2',4'-dimethoxyfenyl-Fmoc-aminomethyl)fenoxypryskyřice
100-200 mesh, 1 % DVB

Akce
Akční cena

SIEBEROVA AMIDOVÁ PRYSKYŘICE

9-Fmoc-aminoxanthen-3-yloxy-Merrifieldova pryskyřice
100-200 mesh

Akce
Akční cena

WANGOVA PRYSKYŘICE

4-benzyloxybenzylalkoholová pryskyřice
100-200 mesh, 1 % DVB

Akce
Akční cena
DEXTRIN

DEXTRIN

z bramborového škrobu

Akce
Akční cena
XYLAN

XYLAN

Akce
Akční cena
Novinka
KF vodný standard

KF standardy - kapalné

Kapalný standard vody pro kalibraci titračního činidla (jednosl. C nebo dvousl. T) ke stanovení vody dle Karla Fishera.

Akce
Akční cena
LuciPac<sup>®</sup> Pen

LuciPac® Pen

Pero pro detekci kontaminace na površích měřením ATP/AMP Lumitestrem PD20 a PD30 při hygienické kontrole

Akce
Akční cena
Roti-Prep kit pro izolaci genomické DNA

Kit pro izolaci genomové DNA Roti®-Prep Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z různých typů vzorků

Akce
Akční cena
Doporučujeme
Médium MEM Eagle / Earle´s ROTI®-CELL

Médium MEM Eagle / Earle´s ROTI®-CELL

Minimální Esenciální Médium pro široké spektrum savčích buněčných typů

Akce
Akční cena
Barvení:<br>A: <i>E. coli</i> (modrá), B: ostatní koliformní bakterie (růžová))

Coliforms Chromo-Agar

Pro současnou selektivní detekci E. coli a ostatních koliformních bakterií ve vzorcích vody a potravin

Akce
Akční cena
Barvení:<br>A: <i>E. coli</i> ATCC 25922 modrá-tmavě fialová, B: <i>Enterobacter aerogenes</i>ATCC 13048 růžová

Coliforms Chromo-Agar (ISO)

Pro detekci a počítaní E. coli a jiných koliformních bakterií ve vodě

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Bujón laktózový s peptonem (DEV)

Pro počítaní koliformních bakterií ve vzorcích vody

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Živný agar (DEV)

Pro biochemickou analýzu E. coli a koliformních bakterií ve vzorcích vod a jiných materiálů

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar R2A

Pro počítání heterotrofních bakterií ze vzorků vody

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

Trypton-sójový agar

Pro detekci a stanovení počtu E. col a jiných koliformních bakterií v potravinách a vzorcích vody

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

TSC agar (základ)

Tryptose Soy Citrate agar; pro detekci a vyčíslení Clostridium perfringens v potravinách a krmivech

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar s kvasničným extraktem

Pro izolaci a stanovení počtu mikroorganismů, např. bakterií, plísní nebo kvasinek

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Stock 20× SSC zásobní roztok

20× SSC Pufr zásobní Roti®-Stock

Zásobní roztok pufru SSC pro Southern- a Northern hybridizaci

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Hybri-Quick

Pufr pro hybridizaci Roti®-Hybri-Quick

Ready-to-use pufr pro DNA a RNA hybridizaci

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

SDS 0,5 g Roti®fair

Aniontový detergent pro přípravu bioanalytických roztoků

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Pufr SDS-PAGE ROTI®FAIR

Pufr pro proteinovou elektroforézu v sáčcích

Akce
Akční cena
ROTIPHORESE<sup>&reg</sup> Pufr 10 x TAE

Pufr 10× TAE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (10× TAE) pro DNA elektroforézu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Pufr 50× TAE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

Akce
Akční cena
Standardy turbidity (Mc Farland)

Standardy turbidity (McFarland)

Standardy turbidity pro stanovení hustoty bakteriální suspenze

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>-LOAD DNA

Pufr ROTI®-LOAD DNA

Gel loading pufry pro DNA elektroforézu

Akce
Akční cena
Doporučujeme
Médium DMEM ROTI®-CELL

Médium DMEM ROTI®-CELL

DMEM se používá obecně v řadě aplikací pro kultivaci buněčných kultur savčích buněk

Akce
Akční cena
Doporučujeme
Médium DMEM : F12 ROTI®-CELL

Médium DMEM : F12 ROTI®-CELL, s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES

Médium pro analýzu hormonů a růstových faktorů v buňěčných kulturách

Akce
Akční cena

ROTI®-CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (C/I)

Směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24 : 1 pro extrakci nukleových kyselin v kombinaci s Roti®-fenolem

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Pufr 10× TBE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Pufr 5× TBE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr (5 x TBE) pro DNA elektroforézu v sáčcích

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Sep 1077

Médium pro izolaci lymfocytů Roti®-Sep 1077

Médium na bázi polysacharózy pro separaci lymfocytů z krve pomocí centrifugace v hustotním gradientu

Akce
Akční cena
Doporučujeme
RPMI média

Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro leukocyty

Akce
Akční cena
Proteinový marker ROTI<sup>&reg</sup>-MARK PRESTAINED

Předbarvené proteinové markery (prestained) ROTI®-MARK

Proteinové markery pro elektroforézu

Akce
Akční cena
Doporučujeme
Roti-Prep kit pro purifikaci PCR produktů

Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification

Pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů

Akce
Akční cena

100 bp DNA-marker ekvimolární

DNA marker a pufr pro přípravu gelů v jednom

Akce
Akční cena

50 bp DNA-marker

Akce
Akční cena

1 kbp DNA-marker

1 kbp DNA marker + pufr pro nanesení gelu v jednom

Akce
Akční cena
Roti gelstain

Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain

Ready-to-use netoxický a nekarcinogenní roztok pro barvení nukleových kyselin v agarózových gelech

Akce
Akční cena
Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain Red

Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain Red

Netoxická alternativa ethidium bromidu, pro elektroforézu

Akce
Akční cena
Roti-Prep kit pro extrakci DNA z gelu

Kit pro extrakci DNA z agarózového gelu Roti®-Prep Gel Extraction

Pro extrakci DNA z agarózového gelu

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-CELL Myco-Free

Roztok pro eradikaci bakterií Roti®-CELL Myco-Free

Cellpure® 50× koncentrovaný sterilní roztok pro vymýcení bakteriální kontaminace v buněčných kulturách

Akce
Akční cena
Blotovací inkubační podnosy

Blotovací inkubační podnosy

Kompatibilní s metodami Western blot a Southern blotting

Akce
Akční cena

ROTI®-BLOCK, 10 x koncentrovaný

Bezbílkovinný blokační roztok na polymérním základě určený pro přímé použití

Akce
Akční cena
Láhev s výpustným kohoutem

Láhev úzkohrdlá HDPE s výpustným kohoutem | KAUTEX

Láhev s držadlem, modrou stupnicí a modrým výpustným kohoutem

Akce
Doprodej

Láhev širokohrdlá hranatá PVC a PETG čirá | KAUTEX

Dokonale čirá nebo hnědá láhev bez a s odtrhávacím bezpečnostním proužkem

Akce
Doprodej

Láhev úzkohrdlá a širokohrdlá LDPE | KAUTEX

Čirá nebo hnědá láhev pro uchovávání látek citlivých na světlo

Akce
Akční cena
Láhev zásobní s držadlem

Láhev zásobní HDPE s držadlem | KAUTEX

Úzkohrdlá láhev s modrou stupnicí

Akce
AKCE: PCR plastik
 PCR destička pro RT-PCR aplikace

PCR destička pro RT-PCR aplikace | BRAND

Bílá destička rovná či se zvýšenými okraji jamek pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR

Akce
AKCE: PCR plastik
PCR destička "low profile" s rámečkem

PCR destička "low profile" s rámečkem | BRAND

Čirá a bílá 0,15 ml destička rovná pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR

Akce
Super cena
96jamková PCR destička typ 3400

PCR destička UltraFlux® bez rámečku plochá | SSI

96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
typ 3420 čirá

PCR destička UltraFlux® s polovičním rámečkem | SSI

96jamková "Semi-Skirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena

PCR destička UltraFlux® s plným rámečkem | SSI

96jamková "Full-Skirted" "low profile" 0,2ml destička

Akce
Super cena
PCR destička UltraFlux<sup>®</sup> s uzavírací fólií pro "real-time" PCR a aplikátor pro přitisknutí fólie na destičku

PCR destička UltraFlux® s uzavírací fólií pro "real-time" PCR | SSI

Uživatelsky výhodný set různých 96jamkových "UltraFlux" PCR destiček s uzavírací fólií

Akce
AKCE: PCR plastik

Fólie uzavírací pro PCR a real-time qPCR | BRAND

Samolepicí čiré uzavírací fólie pro PCR destičky

Akce
AKCE: PCR plastik
Fólie uzavírací pro PCR a ELISA aplikace

Fólie uzavírací pro PCR a ELISA aplikace | BRAND

Průhledné fólie pro PCR a mikrotitrační destičky

Akce
Doprodej
Adaptér 0,2ml  pro PCR mikrozkumavky

Adaptér 0,2 ml pro PCR mikrozkumavky | SSI

0,2 ml PCR mikrozkumavka pro vložení do 0,5 ml mikrozkumavky

Akce
AKCE: PCR plastik

PCR mikrozkumavky v proužku | BRAND

Mikrozkumavky s extra tenkou stěnou určené pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR

Akce
Akční cena
Nádoba na sypké a pastovité substance HDPE

Nádoba na sypké a pastovité substance HDPE

Vzduchotěsné a vodotěsné nádoby s možností zaplombování

Akce
AKCE: PCR plastik
 PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku

PCR mikrozkumavky tenkostěnné v proužku | BRAND

Stripy pro PCR a qPCR v různých barvách po 8 mikrozkumavkách, bez víček

Akce
Akční cena
Rotilabo<sup>®</sup>-PCR destičky oddělitelné

PCR destičky oddělitelné Rotilabo®

96- jamkové PCR destičky z PP bez rámečku, s perforací

Akce
Doprodej
Stojánek na zkumavky kulatý

Stojánek na zkumavky kulatý | BEL-ART

Autoklávovatelný stojan vhodný do kulatých nádob (kádinky, exsikátory apod.)

Akce
Doprodej

Stojánek na mikrozkumavky se šroubovacím víčkem (4 x 12)

Stojánek na mikrozkumavky značky AXYGEN

Akce
Akční cena
Nerezové špachtle

Sada nerezových špachtlí a pinzety

Sada 6 nejpoužívanějších oboustranných špachtlí, mikrošpachtlí, špachtlí se lžičkou a pinzety

Akce
Akční cena
Modelul s jedním displejem

Stopky pro dva časy

Hodiny, minutky a stopky v jednom

Akce
Akční cena

Parafín

pro histologii

Akce
Akční cena
SILIKON

Silikonové pasty

Akce
Doprodej

Klema plastová pro kónické zábrusy

Svorky s vysokou odolností vůči chemikáliím

Akce
Akční cena

Utěrka papírová v roli

Velké perforované role z mimořádně pevné celulózy

Akce
Doprodej
Bakteriologický uzávěr

Uzávěr bakteriologický PP na zkumavky

Uzávěry se stejnými vlastnostmi (odpařování, sterilita) jako kovové uzávěry

Akce
Akce: pipety Socorex 826 XS + stojánek
Doporučujeme
&nbsp

Mikropipeta automatická nastavitelná s krátkým kónusem ACURA 826 XS | SOCOREX

Pipety vhodné pro práci v laminárním boxu pro dávkování objemů od 0,1 do 1 000 µl

Akce
Akce: pipety Socorex 826 XS + stojánek
Otočné stojánky Twister universal

Stojánek otočný TWISTER universal | SOCOREX

Univerzální stojánek pro 6 jedno nebo vícekanálových automatických pipet ACURA 825, 826 a CALIBRA

Akce
Doprodej
Stříkačka pro dávkovače

Stříkačka pro dávkovače | KARTELL

Stříkačky pro jedno použití pro krokové dávkovače

Akce
Doprodej

Špičky micro s filtrem QUALITIX | SOCOREX

Inertní filtr zabraňuje vzájemné kontaminaci pipetovaných vzorků aerosolem

Akce
Doprodej

Mikro špičky - doprodej

Přesné špičky pro použití při zvýšených nárocích na přesnost pipetování

Akce
Doprodej

Špičky s filtrem - Aerosol Barrier Tips

Špičky s inertním hydrofobním filtrem, zabraňujícím vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím

Akce
Akční cena
Doporučujeme
Zdroj pro elektroforézu model EV0220

Zdroj pro elektroforézu | CONSORT

Nová řada zdrojů Consort pro horizontální a vertikální elektroforézy

Akce
Akční cena
Teploměr digitální do lednice  a mrazících boxů

Teploměr digitální do lednice a mrazicích boxů

Teploměr se stojánkem a samolepící folie pro přilepení na hladký povrch

Akce
Akční cena
Teploměr digitální se dvěma čidly bílá

Teploměr digitální se dvěma čidly

Teploměr pro současné měření vnitřní a vnější teploty

Akce
Akční cena

Vyvěva pístová CR-KP292

Kompaktní vývěva, kompresor, pro čerpání vzduchu a neutrálních plynů

Akce
Akční cena
Alkoholové ubrousky dezinfekční

Ubrousky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Alkoholové ubrousky v malém uzavíratelném balení

Akce
Akční cena
Ubrousky alkoholové k dezinfekci

Kapesníky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Alkoholové čistící a dezinfekční kapesníky v praktickém uzavíratelném dávkovacím boxu

Akce
Akční cena
Maxiubrousky alkoholové k dezinfekci

Maxi ubrousky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Čistící a dezinfekční maxi ubrousky v praktickém uzavíratelném boxu

Akce
Akční cena
Bezalkoholové ubrousky k čištění a dezinfekci ploch

Ubrousky bezalkoholové k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Bezalkoholové ubrousky v malém uzavíratelném balení

Akce
Akční cena
Bezalkoholové kapesníky k čištění a dezinfekci ploch

Kapesníky bezalkoholové k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Bezalkoholové čistící a dezinfekční kapesníky v praktickém uzavíratelném dávkovacím boxu

Akce
Akční cena
Bezalkoholové maxiubrousky k čištění a dezinfekci ploch

Maxi ubrousky bezalkoholové k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Čistící a dezinfekční maxi ubrousky v praktickém uzavíratelném boxu

Akce
Akční cena
Doporučujeme
Žádný obrázek

Dezinfekce na ruce Anti-COVID WHO

Etanolový dezinfekční přípravek pro účinnou dezinfekci rukou

Akce
Akční cena
Novinka
Nucleic Acid-free eXtra

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free eXtra

Netoxický roztok pro odstranění kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů

Akce
Akční cena
Doporučujeme
 Rouška ústní

Rouška ústní

Třívrstvá ústní rouška jednorázová s ohebným nosním dílem a s gumičkou

Akce
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Akce
Akční cena

BENZOFENON

difenylketon, benzoylbenzen

Akce
Akční cena
Formaldehyd

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Akce
Akční cena
PARAFORMALDEHYD

PARAFORMALDEHYD

Fixativum

Akce
Akční cena

VANILIN

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd

Akce
Akční cena

DIETHYLENGLYKOL MONOETHYLETHER

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL

methanol

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Akce
Akční cena
RIBONUKLEÁZA A

RIBONUKLEÁZA A

z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)

Akce
Akční cena

ANHYDRID KYSELINY MALEINOVÉ

maleinanhydrid, anhydrid kyseliny cis-butendiové

Akce
Akční cena

DIMETHYLESTER KYSELINY FTALOVÉ

dimethylester kyseliny benzen-1,2-dikarboxylové

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Span® 80

sorbitan monooleát

Akce
Akční cena

AGARÓZA LOW MELT Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání 65,5 °C

Akce
Akční cena

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

Akce
Akční cena
AGARÓZA Standard Roti®garose

AGARÓZA Standard Roti®garose

Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

Akce
Akční cena

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT-p-TOLUIDIN

BCIP-p-toluidin
Histochemický substrát fosfatázy

Akce
Akční cena

KOFEIN BEZVODÝ

1,3,7-trimethylxanthin, 7-methyltheobromin

Akce
Akční cena

TETRAHYDROFURAN

THF

Akce
Akční cena

N,N-DIMETHYLACETAMID ROTISOLV® Headscpace Grade

DMA, dimethylamid kyseliny octové Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena

1,3-DIMETHYL-2-IMIDAZOLIDINON ROTISOLV® Headspace Grade

DMEU, N,N'-dimethylethylenurea, DMI
Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena

DIMETHYLSULFOXID ROTISOLV® Headspace Grade

DMSO
Ke stanovení zbytků rozpouštědel (OVI analýza)

Akce
Akční cena
METHYLALKOHOL ROTISOLV<sup>®</sup>

METHYLALKOHOL ROTISOLV®

methanol

Akce
Akční cena
ROTIPURAN<sup>®</sup> ULTRA

ROTIPURAN® ULTRA

Kyseliny, roztoky hydroxidů a voda pro stopovou analýzu pomocí metod ICP-OES, ICP-MS, AAS a IC

Akce
Akční cena

FLORISIL® PR

křemičitan hořečnatý
pro reziduální analýzu pesticidů, speciálně aktivován

Akce
Akční cena

MODŘ p-NITROTETRAZOLIOVÁ, CHLORID

nitro-BT, NBT, chlorid nitrotetrazoliové modři

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA DUSIČNÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLORISTÁ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA SÍROVÁ

Akce
Akční cena

KYSELINA BENZOOVÁ

kyselina benzenkarboxylová

Akce
Akční cena

KYSELINA MALEINOVÁ

cis-butendiová kyselina

Akce
Akční cena

KYSELINA MALONOVÁ

kyselina methandikarboxylová, kyselina propandiová

Akce
Akční cena
KYSELINA OCTOVÁ

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Akce
Akční cena

KYSELINA SALICYLOVÁ

kyselina 2-hydroxybenzoová

Akce
Akční cena

KYSELINA STEAROVÁ

kyselina oktadekanová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ECOSURF™ SA-9

Alternativa k Tritonu X-100, neionogenní detergent.
Směs C6-C16 ethoxylovaných a propoxylovaných alkoholů.

Akce
Akční cena

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

Akce
Akční cena

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OXID DEUTERIA

těžká voda, deuterovaná voda

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEROXID VODÍKU

Akce
Akční cena

FLORISIL®

křemičitan hořečnatý

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ARAŠÍDOVÝ OLEJ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KUKUŘIČNÝ OLEJ

Oleum maydis

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MLÉKO SUŠENÉ

Práškové, nízký obsah tuku, blotovací kvalita

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OLIVOVÝ OLEJ

Oleum olivarum

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

RICÍNOVÝ OLEJ

Oleum ricini

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ŘEPKOVÝ OLEJ

Oleum rapae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÓJOVÝ OLEJ

Oleum sojae

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VAZELÍNA

Bílá

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VČELÍ VOSK ŽLUTÝ

Přírodní, Cera flava

Akce
Akční cena
ph pufry

pH PUFRY

Pufry podle mezinárodní stupnice NBS oveřované výrobci podle NIST standardních referenčních materiálů

Akce
Akční cena
pH PUFRY v sáčku

pH PUFRY v sáčku

Připravený roztok na jedno použití

Akce
Akční cena

10× PBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

Akce
Akční cena
ROTIPHORESE® Pufr 10x TBE

Pufr 10× TBE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu

Akce
Akční cena

10× TBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok TBS (Tris buffered saline)

Akce
Akční cena

BICIN PUFFERAN®

N,N-bis-(2-hydroxyethyl)glycin

Akce
Akční cena

BIS-TRIS PUFFERAN®

bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan

Akce
Akční cena

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

MES

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

Akce
Akční cena

MOPS PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-propansulfonová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OCTAN SODNÝ

ethanoát sodný bezvodý

Akce
Akční cena

PIPES PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina)

Akce
Akční cena

TRICIN PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methylglycin

Akce
Akční cena

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

Akce
Akční cena

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

Akce
Akční cena
Novinka
PBST pufr Roti®-Fair (pH 7,4)

PBST pufr Roti®-Fair (pH 7,4)

PBS (Phosphate Buffered Saline) s Tweenem v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

Akce
Akční cena
Novinka
1× PBS Roti<sup>®</sup>-CELL bez Ca/Mg

1× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL

CELLPURE® sterilní roztok Phosphate Buffered Saline

Akce
Akční cena
Novinka
10× PBS Roti<sup>®</sup>-CELL bez Ca/Mg

10× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL

CELLPURE® sterilní roztok Phosphate Buffered Saline

Akce
Akční cena
Novinka
Roti<sup>®</sup>-Stock 10× TBST

10× TBST Pufr Roti®-Stock

Roztok 10× TBST (Tris-Buffered Saline s Tween 20) ready-to-use, filtrovaný a sterilizovaný párou pro biochemii proteinů, cytologii, a molekulární biologii

Akce
Akční cena
ROTIPHORESE® Pufr 50 x TAE

Pufr 50× TAE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (50 x TAE) pro DNA elektroforézu

Akce
Akční cena
DICHLORMETHAN

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Akce
Akční cena
N,N-DIMETHYLFORMAMID

N,N-DIMETHYLFORMAMID

DMF

Akce
Akční cena
ETHYLACETÁT

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Akce
Akční cena

n-HEPTAN

Akce
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Akce
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen

Akce
Akční cena

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Akce
Akční cena

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

terciární, dihydrát citronanu trisodného

Akce
Akční cena

DEOXYCHOLAN SODNÝ

DOC, deoxycholát sodný, sodná sůl deoxycholové kyseliny
aniontový detergent

Akce
Akční cena

HYDROGENCITRONAN SODNÝ SESKVIHYDRÁT

seskvihydrát citronanu sodného sekundární

Akce
Akční cena

CHOLÁT SODNÝ

sodná sůl cholové kyseliny
aniontový detergent

Akce
Akční cena

LDS

dodecylsíran lithný, laurylsíran lithný
Aniontový detergent

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Akce
Akční cena

STEARAN ZINEČNATÝ

zinečnatá sůl kyseliny oktadekanové

Akce
Akční cena
Doporučujeme
SILIKAGEL DAVISIL<SUP>&reg</SUP>

SILIKAGEL DAVISIL®

Špičkový silikagel pro precizní chromatografii.
S 25letou tradicí je DAVISIL jednou z nejrozšřenějších značek silikagelů; pro chromatografii na světě. Přísná kontrola produktu během celého procesu výroby zaručuje konzistentní a reprodukovatelné výsledky i mezi jednotlivými šaržemi.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SILIKAGEL 60 C18 endcapped

Pro SPE a QuEChERS metody
oktadecylem modifikovaný silikagel - endcappingovaný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SILIKAGEL 60 DIAMINO

Pro QuEChERS metodu

Akce
Akční cena

FMOC-L-ARGININ

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-arginin

Akce
Akční cena

FMOC-L-LYSIN

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-lysin

Akce
Akční cena

FMOC-L-TYROSIN

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-tyrosin

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VODA

Akce
Akční cena
VODA ošetřená DEPC

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná.

Akce
Akční cena

EOSIN Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

Akce
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

JODID DRASELNÝ

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SÍRAN HOŘEČNATÝ

Bezvodý

Akce
Akční cena

ROTI®-LUMIN

Chemoluminiscenční HRP (křenová peroxidáza) substrát

Akce
Akční cena

100× TE pufr ROTI®-STOCK

100× koncentrovaný zásobní roztok Tris / EDTA

Akce
Akční cena

CETYLPYRIDINIUM CHLORID MONOHYDRÁT

hexadecylpyridinium chlorid monohydrát, CPC
Kationtový detergent

Akce
Akční cena

DODECYL-β-D-MALTOSID

DDM, lauryl-β-D-maltosid
neiontový detergent

Akce
Akční cena

n-OKTYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

OGP, octylglukosid
Neiontový nedenaturující ve vodě rozpustný detergent používaný zejména pro izolaci membránových proteinů. Snadno odstranitelný dialýzou. Nulová fotometrická absorbce při 280 nm.

Akce
Akční cena

SULFOBETAIN 8

SB-8, N-oktyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

Akce
Akční cena

SULFOBETAIN 10

SB-10, N-decyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

Akce
Akční cena

SULFOBETAIN 12

SB-12, N-dodecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

Akce
Akční cena

SULFOBETAIN 14

SB-14, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

Akce
Akční cena

TERGITOL™ 15-S-9

sek. alkoxypolyethylenglykol, polyethylenglykolether, sek. alkoholethoxylát
neiontový detergent, alternativa k Tritonu® X 100

Akce
Akční cena

TETRADECYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

MTAB, myristyltrimethylamonium bromid
Kationtový detergent

Akce
Akční cena

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát) pro molekulární biologii a elektroforézu