Výběr

Katalog

CR195 Akční ceny

Produkty v akci - Chemikálie pro stopovou analýzu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

BISMUT - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DRASLÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HOŘČÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

INDIUM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KŘEMÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MANGAN - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

MĚĎ - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OLOVO - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

SKANDIUM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

STRONCIUM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

VÁPNÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

WOLFRAM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ZINEK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ZLATO - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ŽELEZO - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Akce
Akční cena
Novinka

Stanovení uhlovodíkového indexu (hydrocarbon index)

Uhlovodíkový index, definován jako suma organických látek extrahovatelných n-hexanem, ale neabsorbovaných absorbentem Florisil® (křemičitan hořečnatý). Na kovaletní GC koloně tyto látky eluují mezi n-dekanem a n-tetrakontanem a mají bod varu mezi 175 a 525 °C. Patří sem topné oleje, dieselová paliva, kerosin, maziva a další ropné látky. Benzíny touto metodou nelze stanovit.

Akce
Akční cena

FLORISIL®

křemičitan hořečnatý

Akce
Akční cena
Novinka

SPE skleněné chromatografické kolony CHROMABOND® Na2SO4/Florisil®

Speciální kombinovaná náplň k extrakci uhlovodíků z vody dle DIN H53/ISO DIS 9377-4