Výběr

Katalog

CR184 Akční ceny

Produkty v akci - Syntéza peptidů

Akce
Akční cena

DI-terc-BUTYL-DIKARBONÁT

BOC anhydrid, BOC2O
N-chránící skupina pro aminokyseliny

Akce
Akční cena

9-FLUORENYLMETHOXYKARBONYL CHLORID

Fmoc-Cl, (9-fluorenylmethyl) chlorformát
N-chránící skupina pro aminokyseliny

Akce
Akční cena

TRIMETHYLCHLORSILAN

TMCS, trimethylsilylchlorid
silylační činidlo, N-chránící skupina pro aminokyseliny

Akce
Akční cena

2-(TRIMETHYLSILYL)ETHOXYMETHYL CHLORID

SEM-chlorid, 2-(chloromethoxy)ethyltrimethylsilan, SEM-Cl
chránící skupina pro fenoly

Akce
Akční cena

DMAP

4-(dimethylamino)pyridin
Nukleofilní katalyzátor, aktivační činidlo pro karboxylové kyseliny

Akce
Akční cena

2-CHLOROTRITYL CHLORIDOVÁ PRYSKYŘICE

CTC pryskyřice, CTC resin

Akce
Akční cena

RINKOVA AMIDOVÁ PRYSKYŘICE

4-(2',4'-dimethoxyfenyl-Fmoc-aminomethyl)fenoxypryskyřice
100-200 mesh, 1 % DVB

Akce
Akční cena

SIEBEROVA AMIDOVÁ PRYSKYŘICE

9-Fmoc-aminoxanthen-3-yloxy-Merrifieldova pryskyřice
100-200 mesh